Budakeszi Város Önkormányzata ötletpályázatot írt ki a Művelődési Ház és közvetlen környezetének rendezésére, új közösségi ház, egészségház, könyvtár, üzletek és lakások megtervezésére. A bíráló bizottság I. díjat nem osztott ki, mert a pályaművek között nem talált kiemelkedő alkotást. 

Az ötletpályázat tárgya és célja az volt, hogy a döntéshozókat rávilágítsa a terület, település projekttel kapcsolatos rövid és hosszú távú megoldandó problémáira, a kiírás tartalmán túl is kérdéseket vessen fel, és azokra megoldást keressen. Meghatároznák a városképi fejlődés szempontjából kedvező karaktereket; és azt, hogy az épület által generált forgalom a megközelíthetőség szempontjából milyen funkciókat és milyen mértékben bír el a telek. Meghatároznák a lehetséges beépítés közpark-zöldterület, a szükséges parkolók egymáshoz viszonyított arányának és méretének gazdaságos és a településszerkezetbe illeszkedő elhelyezésének kialakítását is.

A fentiek miatt a pályázat értékelésénél kiemelt jelentőségű lett a környezet vizsgálata, illetve hogy milyen képet vizionál az épület tágabb környezetében.

A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket tisztázni, a végleges tervezési programot meghatározni.

Az ötletpályázatot 2015. december 4-én hirdették meg, a pályázat eredményének kihirdetésére a díjak átadására 2016. február 29-én került sor. A megadott határidőig 21 db pályaművet adtak postára.

A döntéshozók szerint az ötletpályázat eredményes volt, annál is inkább, mert a beérkezett 20 értékelhető pályázat olyan értékeket mutatott fel, amit a település hosszú távon használni tud és a lakossági fórumon egy olyan építészeti skálát mutathat fel, ami meglátásaival hozzájárul egy végleges program kialakításához. A tervpályázati zsűri felfigyelt arra, hogy nagyszámú pályázat élt azzal a lehetőséggel, ami a tradicionális értékeket mutatja fel és nagyszámú pályázat élt azzal a lehetőséggel, hogy az újdonság erejével, új térkarakterrel jelenjen meg a város arculatában.

A zsűri döntése a két lényeges szempontot figyelembe véve úgy döntött, hogy a lakosság elé tárja azt a két eredményes pályázatot, amely a tradicionális beépítési értékeket kutatja fel és két olyan pályázatot díjaz, amely új térszerkezetet, új architektúrát, új tömeget mutat fel. A zsűri megítélése szerint mindkét irány a jövőben követhető és mindkét irány magába tudja fogadni a település által kiérlelt programot.

A bíráló bizottság az ötletpályázat eredményeinek összefoglaló értékelésénél, és az egyes pályaművekről kialakított részletes szakmai bírálatoknál kifejtettek szerint az ötletpályázat eredményesnek mondható, mivel a benyújtott pályaművek alkalmasak a véleményformáló, irányító ötletek adására. A pályaművek meglátásaikkal hozzájárulnak a végleges program kialakításához. Az Ötletpályázat a célját elérte, hasznosítható ötletek gyűjtésére alkalmas volt, azonban egyik pályamű sem alkalmas a továbbtervezésre, megvalósításra.

A bizottság a beérkezett pályaművek között kiemelkedő, díjazásra alkalmas tervet nem talált, ezért úgy döntött, hogy rangsorolás nélkül, megvételben részesíti a négy legjobbnak ítélt pályaművet. A rangsorolás nélküli megvétel összege pályaművenként: 450.000 forint.