Fákat vágott ki a Fővárosi Állat- és Növénykert augusztus 1-jén. A fakivágásokat támadták a magukat ligetvédőknek nevező aktivisták. 

Az intézmény közleményben utasította el a vádakat. Emlékeztettek: az Állatkert 150 éve foglalkozik parkfenntartással, esetenként természetesen fák kivágásával is, ami szükséges, indokolt is lehet.

Az Állatkert közölte: jelen esetben az intézmény kezelésébe tartozó mintegy két és félezer fatermetű növényegyed közül összesen 7, a megszűnt Vidámparktól örökölt területen, annak kerítése közelében álló fa kivágásáról volt szó. A műveletek végül összesen 15 fát érintettek. A 15 fa közül 8 átültetésre kerül, 7 fát azonban az állapotánál fogva nem érdemes átültetni azért, mert ezek a fák
- elöregedettek;
- sérült és pudvásodó törzsűek, illetve sérült gyökérnyakúak;
- odvasodó, illetve erősen odvasodó törzsűek;
- erősen, illetve rendkívüli mértékben megdőltek;
- felnyurgultak, féloldalasak, töredező ágrendszerűek, formátlanok;
- nem tervszerűen ültetett, hanem magról kelt faegyedek, gyomfák; illetve
- inváziós fajhoz tartoznak.

Állapotuk miatt a szóban forgó faegyedek némelyike még az intézmény szerint veszélyes is volt, illetve egy részüket a tervezett munkálatoktól függetlenül is ki kellett volna vágni. „Ez a hét (illetve jelenleg már csak négy), a fent említett állapotban lévő fa van tehát a mérleg egyik serpenyőjében, az új Mesepark és a kapcsolódó madárkórház az összes ott bemutatni tervezett állattal és gazdag növényzettel van a másikban. Az Állatkert szakemberei az utóbbit választották, s ezzel a felkért külső szakértők, illetve az ügyben eljáró hatóságok is egyetértettek.”

Az intézmény közölte: a szakvélemények alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - fakivágási engedélykérelmet adott be az ügyben illetékes hatóságnak, Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának. A tárgyban lefolytatott közigazgatási engedélyezési hatósági eljárás során a hatóság képviselői helyszíni szemlét is tartottak, majd a 2016. július 11-én kelt BP/05/07/02947-3/2016. számú határozattal a fakivágási engedélyt megadták; az ezzel kapcsolatos hirdetményt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közzétették. Az engedélyezett 7 fából 3 fát hétfőn, az előírt idő betartásával kivágták.

„A Fővárosi Állat- és Növénykert a múltban is vágott ki fákat, és a jövőben is fog! Természetesen mindenkor szakmai indokok alapján, a fennálló szabályokat maradéktalanul betartva. A hétfői fakivágásokat is az érvényes jogszabályoknak megfelelően, szakértői vélemények alapján, engedéllyel végezte el a Fővárosi Állat- és Növénykert, mint ahogy az elmúlt 150 év összes többi fakivágását is. A fakivágással kapcsolatos érzelmeket az intézmény megérti, de nem enged abból az alapelvből, hogy a kérdést szakmai alapon kell megközelíteni. Azt a szemléletet, hogy fák kivágása szükségszerűen elítélendő lenne, a Fővárosi Állat- és Növénykert, mint egy országos természeti védelem alatt álló arborétum és botanikus kert felelős kezelője, nemcsak elutasítja, hanem demagógnak és veszélyesnek tartja. A biztonsági és a szakmai szempontokat minden törvényes eszközzel érvényesíteni fogja” – közölte az Állatkert.

(Forrás: Épülettár)