Az építészeti dokumentációk megőrzése és tárolása korántsem egyszerű feladat. A polcokon vagy fiókokban kallódó tervek, pauszok értékes darabjai könnyen feledésbe merülhetnek, pedig a dokumentációk méltó megőrzése és kutathatósága is biztosítja építészeti örökségünk fennmaradását. Egyetlen régóta porosodó építészeti terv, kézirat, fotó megmentéséről, de akár teljes életmű befogadásáról is gondoskodnak a Lechner Tudásközpontban, ahol szakértő kezek várják az építészeti iratokat.

2015 óta többek között a Kotsis fivérek, Jeney Lajos, Kerényi József, Lázár Antal és Callmeyer Ferenc életművének számos értékes darabja került a Lechner Dokumentációs Központjába. Akár egy-egy terv vagy annak másolata is értékes lehet. A felajánlásoknak köszönhetően az utóbbi időben többek között a Tervtár Iparterv, a Lakóterv és a Pestterv iratállománya is jelentősen bővült, a befogadott magánkönyvtári kollekciók, egyedi könyvek és szakmai folyóiratok pedig a Lechner Tudásközpont mindenki számára hozzáférhető szakkönyvtári gyűjteményét gazdagítják. Az elmúlt két évben felajánlott építészhagyatékokból napjainkig két kiállítás is nyílt. 2016-ban Jeney Lajos munkásságát ismerhették meg az érdeklődők, a Kotsis Iván és Kotsis Endre építészek életművét bemutató A Kotsis-fivérek című kiállítás pedig 2017 végéig látogatható a Lechner Tudásközpont ügyfélterében.

A felajánlott dokumentumokat a Tudásközpont tervtáras szakértői dolgozzák fel, a tervek metaadatai ezt követően az online katalógusban is elérhetővé, így szabadon hozzáférhetővé válnak a széles nagyközönség számára is. Az egyre bővülő gyűjteményben visszakereshetőek lesznek olyan elveszettnek hitt tervek és információk, amelyek hozzájárulhatnak épített környezetünk megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A Dokumentációs Központot évente ezernél is több kutató, szakember és egyetemista keresi fel, így amellett, hogy a befogadott építészörökség megmarad az utókor számára, egyúttal kutatható közkincsé is válik.

A sérült, szennyeződött dokumentáció sem akadály, a helyreállításról papírrestaurátor gondoskodik, igény esetén pedig a tervek digitalizálására is van lehetőség. Az iratok fizikai állagának megőrzését biztosítja a közel 7 ezer négyzetméteres tervtárban a megfelelő hőmérsékleten történő szakszerű tárolás.

A Lechner Dokumentációs Központjának gyűjteményéről bővebben a Lechner Tudásközpont honlapján olvashat, az építészeti örökségek befogadásáról további információ a tervtar@lechnerkozpont.hu e-mail-címen kérhető.

A Lechner Dokumentációs Központja egy közel félmillió dokumentumegységet – azaz több millió tervlapot – tartalmazó tervtárat működtet, melynek gyűjtőkörében többek között fellelhetőek területfejlesztési és -rendezési dokumentumok, településfejlesztési és -rendezési dokumentumok, a megszűnt állami tervezővállalatok építés-műszaki tervdokumentumai, geotechnikai szakvélemények és energetikai tanúsítványok. Emellett urbanisztikai szakkönyvtárral, valamint építési fotó- és filmarchívummal rendelkezik. A közel 7 ezer négyzetméteren elhelyezett 24 500 iratfolyóméternyi tervgyűjtemény nagy része archív állomány, de megtalálhatók a kurrens települési és területi tervek is, valamint az Építési Geotechnikai Adattár. A tervtár gyűjteményének legrégebbi darabjai az 1940-es évekből származnak. A felszámolt, privatizált vagy jogutód nélkül megszűnt építészeti tervezővállalatok 1990 előtt készített építésügyi-műszaki tervdokumentációi mellett a törzsgyűjtemény anyagát képezi a volt ÉVM (Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium) városrendezési tervtára, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., valamint a főleg vasutakat, utakat, metróvonalakat tervező Uvaterv (Út-, Vasúttervező) Rt. állománya is.

Nyitókép: (Fotó: Kis Ádám, Jakab Attila [Lechner Tudásközpont])