Ferencvárosnak már az 1873. évi városegyesítés előtt is volt elöljárója, székhelye 1867-ben az akkori Soroksári utca 30. szám alatt volt (ma Ráday utca 30.). A korabeli feljegyzések szerint a hivatalban a vezető mellett 4 esküdt – tiszteletdíj ellenében dolgozó városi polgár – és egy jegyző dolgozott.  Pest, Buda, Óbuda egyesítésével jelentős változások történtek a közigazgatásban, bár a központosított irányításszerkezet nem tette lehetővé az ekkortól IX. kerületként is nevezett terület önállóságát. Az elöljáróság hatásköre meglehetősen szűkös volt. Közzétette Budapest törvényhatóságának rendeleteit, gondoskodott a kerület közsegélyezésre szoruló szegényeiről, szegénységi és erkölcsi bizonyítványokat állított ki. Feladata volt még, hogy népösszeírási, újoncozási, adóügyi és gyámhatósági ügyekben a főváros különböző ügyosztályainak segítséget nyújtson, valamint felügyelje a köztisztasági, közegészségügyi, építési szabályok betartását. A feladatok a lakosságszám növekedésével természetesen bővültek, több alkalmazottra, esküdtre és egyéb hatósági közegre volt szükség.  

 

A Bakáts téri templom részlete 1880 körül, balra az üres telek, amelyre az elöljáróság épült (Fortepan)

 

Az elöljáróságnak 1881-ben a Soroksári utca 43. és 48. alatt is volt irodája, az elöljáró mellett 5 esküdt, egy jegyző, egy kezelőtiszt és egy írnok végezte a napi feladatokat. Ekkor már megfogalmazódott az a cél, hogy külön épületet emeljenek a kerület vezetésének és az alkalmazottaknak. A Fővárosi Középítési Bizottság 1883. április 27-i ülésén fogadta el a főváros mérnöki hivatala által készített tervet: a Bakáts tér északi oldalán egy hármas tagolású épületet, mely az elöljáróság mellett a plébániának és az 1859 óta működő iskolának is otthont biztosít. A kétemeletes épületegyüttes összköltségét 278 000 forintra becsülték. Az építkezést 1884 elején kezdték meg, és néhány hónap alatt már a tetőszerkezettel is elkészültek. Az épületegyüttes végleges terveit Czigler Győző készítette, aki a három funkciót ellátó épületrésznek úgy adott önálló architektúrát, hogy azok mégis harmonikus egységet alkossanak.

 

Czigler Győző portréja (A Vasárnapi Ujság füzetekben, 1909. 282. oldal)
A Czigler által készített homlokzati metszet, balra az elöljáróság, középen a plébánia, jobbra az iskola (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)

A plébánia, mely a kompozíció szimmetriatengelyébe esik, a tér közepén 5 évvel korábban felszentelt templom alaprajzához igazodik. Czigler gondosan ügyelt arra, hogy a plébánia bejárata egy vonalba essék a templomkapu tengelyével, ezzel is hangsúlyozva a két épület szoros összetartozását. A homlokzat közepét két kupola koronázta. Az eredetileg kétszintes iskola egy új emelettel és a Knézits utca felé néző traktussal bővült. A három épület közül talán ez a legkevésbé díszes, de a neoreneszánsz stílus jegyei itt is jól érzékelhetően érvényesülnek, az íves és timpanonos záródású ablakok, a sarokkváderezés harmonikusan kapcsolja a plébánia épületéhez. A 117 méter hosszú főhomlokzatot a földszint felett végighúzódó övpárkány és az ereszpárkány fogja össze.

 

A Bakáts téri iskolaépület 2004-ben (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)

Az elöljáróság Ráday utcára és Bakáts térre néző homlokzata szintén kiemelkedik a környezetéből, a földszinti ablakok záródásaiban férfi- és női fejek szolgálnak épületdíszként, az első emelet szintjén az ablakok timpanonos és íves záródásúak, és a második emelet architektúrája egyszerűbb kivitelű, de így is míves hatású.

 

Az elöljáróság – ekkor már Polgármesteri Hivatal – az 1990-es évek elején (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)

 

Földszinti homlokzatrészlet 2024-ből (Fotó: Simon Tímea)

Az épület második emeletén található talán a legfontosabb helyiség a díszterem volt (ma itt tartják a testületi üléseket). Az eredeti terveken látható, gazdagon díszített, neoreneszánsz stílusú tér minden bizonnyal előkelő hatást keltett. Az elöljáróság nagytermét a polgárok bérbe vehették lakodalmakra, bálokra, gyűlésekre; de jótékonysági célokra, adománygyűjtő rendezvényekre ingyen használhatták a helyi egyletek, civil szervezetek.

 

Részlet a díszterem Czigler-féle tervanyagából (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)
A terem részlete 2007-ből. Sajnos az 1884-es eredeti faldekoráció nem maradt meg (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)

 

A földszint néhány helyiségét kávéház és vendéglő számára kiadták. A megnövekedett ügyfélforgalom miatt azonban 1896-ban ezekre is szüksége lett az elöljáróságnak, ezért a bérleti szerződéseket felbontották. A vendéglősöknek szerencsére nem okozott problémát, hogy egy közeli, újonnan épült bérházban nyissanak új éttermet, a Belső-Ferencvárosban ebben az időben tucatjával épültek az ilyen típusú, sokemeletes lakóházak.

 

Hirdetés az Egyetértés című lap 1885. május 17-i számából

 

A Ferencvárosi Polgári Kör, amely 1891-ben alakult meg, az elöljáróságban kapott otthont, a már említett dísztermet ők is ingyenesen használhatták. Itt tartotta meg hivatalos alakuló gyűlését 1899. május 3-án a Ferencvárosi Torna Club is. Helyhiány miatt az I. világháborút követően a Polgári Körnek távoznia kellett az épületből. Ekkor már több mint 20 fő dolgozott a hivatalban, az elöljáró, a jegyző, a fogalmazók és a kerületi tisztiorvos mellett már számtisztek, adófelügyelők, pénztárnokok és vásárfelügyelők is jelezték a helyi közigazgatás szakosodásának fejlődését. Ez a folyamat egyébként a két világháború közötti időszakban sem állt le, 1937-ben például már kifejezetten nagy apparátus dolgozott az épületben, mintegy 70 főnyi fogalmazó, ügyintéző, számvevőtiszt, referens. Itt már valóban nem volt hely a társadalmi események helyszínének biztosítására, még kevésbé egyesületek üléseinek megtartására.

Az épületet 1944-ben bombatalálat érte, a jobb oldali szárny – az iskola – két tanterem szélességben beszakadt. Minden bizonnyal ekkor sérültek meg a plébánia felett elhelyezkedő kupolák is. Az elöljáróság egy részét ideiglenesen a Török Pál utcai Iparrajziskolába és a Kálvin tér 9. alatti Felsőbb Zeneiskola épületébe költöztették át. Az újjáépítés után kisebb módosítások is történtek az épületen. A földszint Ráday utca felőli oldalát 1945-ben néhány évtizedig tartóan árkádosították, a tetőteret pedig beépítették.

 

Az elöljáróság a világháborús ostrom után, 1945 tavaszán (Fortepan)

Az elöljárósági szárny belső elrendezése a hosszú évek során többször átalakult. Elsősorban az irodahelyiségek mérete, szerkezete változott meg a gyakori funkcióváltások alkalmával.

 

A Bakáts tér északi oldala 1950 körül, balra a IX. kerületi Tanács épülete (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)

 

A rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben szintén többször került sor korszerűsítésre. Nagyszabásúbb korszerűsítés 1995-ben kezdődött, ennek során a fűtésrendszer, az elektromos hálózat, a tetőszerkezet is megújult, de nagy változást jelentett az is, amikor az anyakönyvi hivatal a házasságkötő teremmel együtt a Bakáts tér 1. alá költözött 1998 szeptemberében.

 

A Polgármesteri Hivatal a fák árnyékában 2004-ben (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)
A Polgármesteri Hivatal a fák árnyékában 2024-ben (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)

Az ügyek intézésének helye mindent összevéve azonban 1884 óta változatlan, vannak elégedetten távozó ügyfelek és természetesen kevésbé elégedett helyi lakosok, de az biztos, hogy a Czigler Győző által 140 éve megálmodott épület ma is teljesíti eredeti feladatát. 

 

Az épület Ráday utca felőli szárnya 2024-ben (Fotó: Simon Tímea)

  Nyitókép: A Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2004-ben (Fotó: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)