Zugló Herminamező nevű városrészében találhatók a főváros XIV. kerületének legrégebbi épületei, a Bethesda Gyermekkórház és a Hermina-kápolna. Mind a kettőt a neves építész, Hild József (1789–1867) tervezte.

A mai gyermekkórház 1838-ban Oláh Elek vízgyógyintézeteként épült, amelyet Bartl János (1796–1870) kávéháztulajdonos kibővített és átalakíttatott. A Bartl-villa épülete és kertje a reformkorban gazdag kulturális élet színtere volt, ahol Liszt Ferenc is koncertet adott.

Herminamezőnek a Városligethez közel eső déli felén sok, jelentős művészettörténeti értéket képviselő épület maradt napjainkra a XX. század első feléből, míg az északi részen a XX. század második felében létrehozott lakónegyedek és lakótelepek vannak többségben. A városrész névadója, József nádor fiatalon elhunyt leánya, Hermina főhercegnő (1817–1842) volt. A jótékonyságáról híres fiatal lány emlékére és Kisboldogasszony tiszteletére 1842 és 1856 között József nádor és lelkes pesti polgárok adományából kápolnát építettek. A Hermina-kápolna volt a Herminamező római katolikus plébániatemploma 1919-től 1937-ig. A szakrális épület napjainkban a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend gondozásában áll.

A Szentlélek-plébániatemplom

A római katolikus hívek növekvő száma miatt a Hermina-kápolna mellett igény merült fel egy nagyobb befogadóképességű szakrális épület iránt. Herminamező északi részén, a Kassai téren építendő új templom alapkövét 1932. szeptemberében áldották meg, maga az építkezés 1936 szeptemberében indult. Tervezőjének az itteni egyházközség világi elnökét, a zuglói kötődésű Petrovácz Gyula (1877–1953) építészt kérték fel. A neoromán, háromhajós, kereszthajóval ellátott épület felszentelése Serédi Jusztinián (1884–1945) hercegprímás, érsek szolgálatával történt 1937. november 14-én.

A templom Szentlélekre utaló falfestményei Kontuly Béla, Beszédes László és Takács István festőművészek munkáját dicsérik. A színes üvegablakok és a torony mozaikdíszei Zsellér Imre zuglói műhelyéből kerültek ki. A Szent Imrét ábrázoló üvegablakot a művész adományként készítette el. A Szentlélek-templom első harangjait Szent István, Szent Imre és Szent László tiszteletére öntötték 1937-ben. A harangok közül kettőt a II. világháborúban beszolgáltattak, a megmaradt Szent Imre-harang 1948-ban a 200 kilogramm tömegű Szent Margit-haranggal egészült ki. A négy harang alkotója Szlezák László (1870–1953) aranykoszorús harangöntő mester.

A II. világháború végén, 1945 elején több sérülés érte az épületet, amelyek közül a legsúlyosabb a templom tornyának sisakját megsemmisítő találat volt. A jelentős pusztítást okozó károkat fokozatosan, több évtized fáradságos munkájával állította helyre a plébánia közössége, egyedül a toronysisak újraépítése várat még magára. 

Ünnepi mise és kiállítás

A budapest-herminamezői Szentlélek-plébánia hálaadó ünnepi szentmisével 2017. november 5-én emlékezett meg a templom felszentelésének évfordulójáról, amelyen Erdő Péter az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke szentbeszédében összefoglalta az épület egyedi történetét:

„Krisztusban Kedves Testvérek! Idén novemberben van 80 éve, hogy Serédi Jusztinián bíboros felszentelte ezt a Szentlélek tiszteletére emelt plébániatemplomot. Maga a plébánia már 1919 óta létezett, de temploma, a ma is működő Hermina-kápolna volt, amely nem tudta befogadni a hívők népes közösségét. Az új templom hamarosan megszenvedte a háborút, évtizedek kellettek a sérülések kijavításához, a belső díszítés munkájának folytatásához. Orgona csak az 50 éves évfordulóra készülhetett. Ezután újult meg a liturgikus tér. 1994-ben az altemplomban kolumbárium is épült. De ami ennél is fontosabb, a Szentlélek kísérte és kíséri ennek a közösségnek az életét. Mindig újra meg újra felszólít minket a lelki megújulásra. Erre gondoljunk, amikor templomunk homlokzatára nézünk, és ott az ajándékait osztó Szentlélek képét szemléljük!”

Az esztergomi érsek által bemutatott ünnepi szentmisén koncelebrált Mánfi Gyula veszprémi érsek és Udvardy György, a Pécsi egyházmegye püspöke. A plébánia közössége az évfordulóra látványos kiállítást készített templom történelmének nyolc évtizedéről.