Felavatták a Luther Otthon új épületét a XI. kerületben

A cikk angol nyelvű változata: The new building of the Luther Home in the 11th District was inaugurated

2022. szeptember 19. 18:30

Meg­nyi­tot­ta ka­pu­it a Lu­ther Ott­hon – Evan­gé­li­kus Di­ák­ott­hon új, száz­húsz fé­rő­he­lyes épü­le­te a XI. ke­rü­le­tben, a Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csa szék­há­zá­nak tel­kén. A mo­dern, a XXI. szá­za­di el­vá­rá­sok­nak meg­fe­le­lő fel­ső­ok­ta­tá­si kol­lé­gi­um Lágy­má­nyo­son, az egye­te­mek szom­széd­sá­gá­ban épült.

Felavatták az evangélikus egyház szakkollégiumát Lágymányoson szep­tem­ber 16-án – írja az MTI. Gulyás Gergely a Luther Otthon átadásán arról beszélt: az országnak olyan keresztény közösségekre van szüksége, amelyeknek tagjai életük példájával is bizonyítják, hogy a XXI. században a kereszténység nem vált idejétmúlttá. Sőt – tette hozzá – egy olyan világban, ahol a „lehetőségek tárháza áll előttünk”, de a morális eligazodási pontokat nehezebb megtalálni, mint korábban, nagyobb szükség van az egyházra mint valaha.

A miniszter reményét fejezte ki, hogy a kollégium diákjai megtalálják ezeket az eligazodási pontokat, és egész életükre kiható közösségeket építenek. Gulyás Gergely meglátása szerint az új szakkollégium lehetőséget ad a szakmai együttműködésre, a mélyebb párbeszédre, és hosszú távon komoly bázisa lehet az evangélikus egyháznak.

Felavatták az evangélikus egyház szakkollégiumá​t a XI. kerületi Magyar tudósok körútján (Fotó: evangelikus.hu/Magyari Márton)

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) elnök-püspöke kiemelte: a szakkollégium, amely korábban a Vizafogó utcában, egy volt munkásőrlaktanyában működött, különböző egyetemekre járó világiaknak és lelkészeknek egyaránt otthont ad, hiszen az egyházban is szükség van nemcsak a lelkészekre, hanem a hitük iránt elkötelezett világi keresztényekre is. Felidézte: az eredetileg 1908-ban az Üllői úton létrehozott, a kommunista hatalom által bezáratott Luther Otthont azért alapította az egyház, hogy „csekély díjazás ellenben” a fővárosba kerülő és itt főiskolai, egyetemi tanulmányaikat végző fiatalok otthona legyen. A kollégium nemcsak étkezést, hanem közösséget is adott a kollégiumba felvehető „jó erkölcsű, szorgalmas ifjaknak” – tette hozzá.

Rámutatott: a Vizafogó utcai és az Üllői úti otthont megelőzően a XVI. században is létezett már egy Luther-otthon: Luther Márton wittembergi otthona, ahol Luther és felesége sok diákot befogadott, köztük a Magyarországról érkező Szilveszter Jánost és Dévai Bíró Mátyást is. „Luther Márton e családias, az igére figyelő, az egyetemi és az egyházi élet összhangját megvalósító közössége példa az új Luther Otthonnak is” – fogalmazott az evangélikus püspök.

A Lu­ther Ott­hon – Evan­gé­li­kus Di­ák­ott­hon száz­húsz fé­rő­he­lyes épü­le­te (Fotó: evangelikus.hu/Magyari Márton)

Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője arról beszélt, a következő évtizedek legfontosabb kihívása, hogy az egyház hidat tudjon teremteni a modern világ iránt elkötelezett fiatalok és a hagyomány között. Úgy fogalmazott: „mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalság megérezze, a kereszténység nem a múltból itt maradt, áporodott jelenség, hanem részea modern világnak”. Ehhez sokat kell tennie az egyháznak, a lelkészeknek, kellenek közös alkalmak, és kellenek olyan terek, mint a most átadott kollégium – mondta Prőhle Gergely.

A 120 férőhelyes felsőoktatási kollégium építését a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta. Az épületet Benczúr László Ybl-díjas építész tervei alapján a Confector Kft. kivitelezte.

Forrás: MTI

Nyitókép: Az átadott Luther Otthon (Fotó: evangelikus.hu/Magyari Márton)


Hozzászóláshoz lépjen be, vagy regisztráljon!

Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztráció | Elfelejtett jelszó