Az 1956-os szabadságharc hőse előtt tisztelgő emlékmű október 23-i felavatásával vált teljessé a csepeli Wittner Mária park – jelentette ki Budapest XXI. kerületének polgármestere hétfőn, a nemzeti ünnepen. Borbély Lénárd a megemlékezéssel egybekötött avatóünnepségen úgy fogalmazott, büszkeséggel tölti el, hogy személyesen is ismerhette, sőt négy évig a parlamentben is együtt dolgozhatott Wittner Máriával, aki Csepel díszpolgára volt – olvasható az MTI hírében.

A polgármester emlékeztetett rá: ezen a helyen korábban egy meglehetősen leromlott állapotban lévő iskola épülete állt, amelynek elbontását követően jöhetett létre az a park, amely 2022. október 23. óta viseli Wittner Mária nevét, és ezzel a terület Csepel büszkeségparkjává vált. A polgármester elmondta: a Közösen Csepelért Polgári Egyesület kezdeményezésére, az önkormányzattal együttműködésben valósulhatott meg az emlékpark, amelynek kialakítását magánszemélyek is támogatták adományaikkal.

Borbély Lénárd, a XXI. kerület polgármestere, Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Lelkes Márk szobrászművész a Wittner Mária emlékhely ünnepélyes avatásán az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján a csepeli Wittner Mária parkban 2023. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója az eseményen azt mondta, Wittner Mária tavaly szeptember 14-i halálával a forradalom egyik utolsó óriása távozott közülünk. Felidézte, hogy noha a forradalom után Ausztriába menekült, szíve hazahúzta, hazaszeretete naivan elhitette vele, hogy elkerülheti a kádári megtorlást. Ennek ellenére 1957. július 16-án letartóztatták, egy héttel később pedig „fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, fegyveres rablás, disszidálás” miatt halálra ítélték – mondta az igazgató a korabeli ítéletet felidézve.

Wittner Máriát kétszáz napig siralomházban, 13 évig börtönben tartották fogva, szabadulására egészen 1970-ig kellett várnia, azonban ott nem a szabadság, hanem egy tágabb értelemben vett börtön várta. Évtizedekig másodrendű állampolgárként, megtűrt személyként kezelték – tette hozzá. Wittner Mária sorsa nemcsak nemzedékével, hanem az egész magyar nemzetével fonódott össze mindörökre. Bátorsága, a nemzethez, a hitéhez való hűsége mindannyiunk számára azt példázza, hogy a gonosznak ellenállni kötelesség – méltatta a szabadságharcos hős emlékét az intézet igazgatója.

Fekete Rajmund úgy fogalmazott, 1956-ban a magyarok bebizonyították, hogy szabadság nélkül nem tudnak élni. „Ezekben az októberi napokban a magyarság a legjobb arcát mutatta a világnak. Magyarnak lenni egyet jelentett a bátorsággal, a szabadságszeretettel, a nemzeti összefogással és a hősiességgel” – fűzte hozzá.

Az emlékművön olvasható Wittner Mária 2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Parlamentben elmondott beszédének szövege (Fotó: Közösen Csepelért Polgári Egyesület)

A csepeli önkormányzat által szervezett ünnepi megemlékezés a Himnusszal kezdődött. A Lelkes Márk szobrászművész által készített emlékművet Kertész Péter kanonok, csepel-belvárosi plébános és Mosolygó Dénes parókus szentelte fel. A három részből álló kompozíció Wittner Mária életének három meghatározó szakaszát szimbolizálja: a börtönéveket, a szabadulás utáni elhallgattatás éveit és a szabadság időszakát. Az egyik kőoszlopon olvashatók híres mondatai, amelyeket a Parlamentben mondott el a kommunizmus bűneiről. Az ünnepi műsort, amelyen többek között Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse is elhangzott, a Baross Imre Artista és Előadó-művészeti akadémia hallgatói szolgáltatták.

A megemlékezés végén hangfelvételről bejátszották Wittner Mária 2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Parlamentben elmondott beszédét  – amelynek szövege az emlékművön is olvasható –, majd a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot.

Forrás: MTI

Nyitókép: 56-os emlékművet avattak a csepeli Wittner Mária parkban (Fotó: Közösen Csepelért Polgári Egyesület)