Tarlós István főpolgármester kezdeményezésére Bús Balázs polgármester előterjesztése alapján változtatási tilalmat rendelt el a Római-parton Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete a rendkívüli ülésén.

Tarlós István főpolgármester kezdeményezte a változtatási tilalom elrendelését a Római-parti gátépítéssel összefüggésben, amellyel Bús Balázs polgármester egyetért és teljes mértékben támogatja, tekintettel arra, hogy szerinte a gátépítés kapcsán több ízben is megalapozatlan ingatlanspekulációval kapcsolatos vádak érték a Fővárosi Önkormányzatot és a III. kerületi önkormányzatot. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzat szerint az is indokolja, hogy a mobilgát konkrét építésének ideje és végleges nyomvonala még továbbra sem ismert, így a területen található üdülőövezeti ingatlanokon folyó építési munkák akadályozhatják ennek a beruházásnak a kivitelezési munkáit.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi ide vonatkozó törvény (Étv.) módosításával bevezetésre került a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) fogalma, amelyet a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése állapíthat meg.  A fent nevezett törvény rögzíti azt is, hogy az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő, legfeljebb három évig. Tekintettel arra tehát, hogy a Római-part vonatkozásában az Étv. 14/B. §-ban foglalt ingatlanok (Duna főmedrével közvetlenül határos telkek) esetében a Fővárosi Önkormányzatnak van helyi építési szabályzat alkotási jogköre, a III. kerületi Képviselő-testület elrendelte a változtatási tilalmat a Római-partnak az önkormányzat rendeletalkotási jogkörébe tartozó területrészére – közölték.

A döntés következménye a korábbi hasonló rendelkezés tapasztalatait figyelembe véve, hogy az érintett ingatlanok épületállománya leromlik, mivel a tilalom alatt álló területen még építési engedélyhez nem kötött értéknövelő beruházást sem engedélyez a törvény. Ez a helyzet a most elrendelésre kerülő változtatási tilalom esetén is fönn fog állni és a korábban jelentkezett problémák növekedése várható – szól az önkormányzat álláspontja.

Az Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestület 2016. október 15-ei rendkívüli ülésen Tarlós István főpolgármester személyesen is részt vett és kifejtette véleményét a változtatási tilalom szükségességének meghozataláról, valamint megválaszolta az ellenzéki képviselők kérdéseit.

Korábban Béres András (Párbeszéd Magyarországért) képviselő is kezdeményezte a változtatási tilalmat, de az általa meghatározott területre vonatkozó javaslatot pontatlansága miatt jogszabályi alapon sem lehetett értelmezni illetve támogatni.

A döntést a felszólalások után Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestülete 19 igen szavazattal egyhangúlag fogadta el.

(Forrás: közlemény.)