A Városliget Zrt. közleményét az alábbiakban olvashatják.

***

Megkezdődik a park megújítása a Városligetben

Alapos előkészítő munkát követően végre megkezdődhet a Városliget 100 hektáros parkjának megújítása. A léptékében egyedülálló tájépítészeti pályázat győztese, a Garten Stúdió, kiterjedt egyeztetéseket folytatott a Liget használók képviselőivel. A kivitelezési munkák alapját jelentő tervek az ő észrevételeik, kéréseik figyelembe vételével készültek el. A munkálatok ütemezetten zajlanak majd, fokozott figyelemmel arra, hogy a parknak mindig legyenek olyan részei, amelyek a liget használók rendelkezésére állnak. Az első ütemben azok a fejlesztések valósulnak meg, amelyek a látássérültek, a környező iskolák, illetve a „kutyások” igényeit szolgálják. Megújul a Vakok kertje, létrejön egy korszerű sport központ, amely alkalmas az iskolai testnevelésórák megtartására, valamint kialakításra kerül egy kutya élmény park. Mindezek mellett megújul a Szépművészeti Múzeum zöld környezete is, hogy az épület felújításának befejezésével az azt övező természeti környezet is betölthesse funkcióját.

Különleges játszótérrel bővül a megújuló Vakok Kertje

A vakok és a gyengénlátók számos intézményének lakói, látogatói gyakori vendégek a parkban. Éppen ezért már a városligeti parkrehabilitáció első ütemében sor kerül a most leromlott állapotban, korszerűtlen felszerelésekkel rendelkező 9400 négyzetméteres Vakok Kertjének a megújítására és ehhez kapcsolódóan egy új sétány kialakítására. A vakok és gyengénlátók szervezeteinek a társadalmi vita szakaszában kifejezett kérése volt, hogy a park megújítása során maradjon meg a külvilágtól elzárt módon a Vakok Kertje, hogy a vakok a pihenés és kikapcsolódás közben biztonságban érezhessék magukat és értéktárgyaikat. Kérés volt, hogy javítsák meg a kerítést, hozzák rendbe az utakat, újítsák fel a meglévő épületet.

Valamennyi kérésnek eleget téve a kertben a mainál jobban használható, a vakok igényeihez igazodó, akadálymentes kiszolgáló épület létesül, amelynek funkciója alapvetően nem változik. A vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedése kiemelkedően fontos, amit a tájékozódást is segítő burkolat kialakításával lehet a leginkább támogatni. Éppen ezért a meglévő sétautakat elbontják, és a már ismert nyomvonalon korszerű burkolattal építik újjá. A park növényzetének megújítása mellett létrejön egy egyedülálló játszótér a sérült gyerekek számára, ahol kültéri zenélő játékokat - hangsípot, ütős zenélő játékot – és integrált eszközöket helyeznek el. Bővebben: http://ligetbudapest.hu/megujulo-park/elso-utem-kuloenleges-jatszoterrel-bovul-a-megujulo-vakok-kertje

Új sportpályák létesülnek a környék iskolásainak

A Városliget parkjának megújítása keretében az iskolákkal folytatott egyeztetések alapján létrejön egy könnyen és rövid idő alatt megközelíthető sportpark, ezen belül egy 200 méteres futókör távolugró gödörrel és 2 multifunkciós pálya. A társadalmi egyeztetésben részt vett iskolák képviselői elmondták, hogy az egyik legfontosabb testnevelés órai tevékenység a futás, így elengedhetetlen az ehhez kapcsolódó felmérésekhez megfelelő helyet biztosítani. Éppen ezért a leghangsúlyosabb kérés volt egy teljes egészében átlátható, rekortán burkolatú futókör kialakítása, benne szintidő-mérésre alkalmas egyenes szakasszal. Ezen felül távolugrógödröt és két multifunkciós pályát is kértek a pedagógusok az egykori Pecsa felett jelenleg is használatban lévő, leromlott sportterület helyett, mégpedig egy tanóra keretein belül elérhető közelségben.

E kéréseket figyelembe véve a Vakok Kertje mellett elsősorban a közeli oktatási intézmények igényeinek kiszolgálására kialakítanak egy kisebb sportegységet, amely amellett, hogy alkalmas a testnevelési órák megtartására, iskolai időn kívül a Liget más látogatói által is használható lesz. Bővebben: http://ligetbudapest.hu/megujulo-park/elso-utem-uj-sportpalyak-letesulnek-a-koernyek-iskolasainak

A kutyák nem csak szabadon szaladgálhatnak, de játszóteret is kapnak

A városligeti parkrehabilitáció első ütemének részeként több mint 5000 négyzetméterrel nő a park zöldterülete azáltal, hogy lebontják a korábbi állatorvosi rendelő romos és használaton kívüli épületeit, a körülöttük levő beton- és aszfaltburkolatot, és a területet visszaadják a zöld növényeknek. A park Hermina út felőli részén több, mint 10 000 négyzetmétert fog érinteni a felújítás, amelynek részeként létrejön egy hatalmas kutya játszótér annak érdekében, hogy a kutyákat ne csak szabadon sétáltatni lehessen a Ligeten belül, hanem a gazdák és kedvenceik közös élményeket is szerezhessenek.

A kutyás szervezetekkel folytatott egyeztetések során megfogalmazódott az igény olyan terület kialakítására, ami alkalmas a szaladgáláshoz, fogócskázáshoz, ásáshoz. A gyep tehermentesítéséhez egy homokos területet is kértek a kutyatartók, a listájukon szerepelt továbbá egy vizes játszóhely. Alapvető igény mutatkozott még az itató és csutakoló alkalmatosságokra, a gazdák pihenését szolgáló utcabútorokra, illetve arra, hogy a terület kivilágítása reggel és este is legyen megoldott, hiszen a legtöbbeknek ilyenkor van ideje a kedvenceire.

A kutya élményparkon belül terepalakulatokkal megmozgatott játéktér jön létre olyan ügyességi elemek beépítésével, mint például szlalom, híd, ugratók és dombokba rejtett alagutak. A terepalakulatok tövében kisebb homokos felületeket hoznak létre, hogy a szabad ásás élményét biztosítani lehessen a kutyák számára. A játéktérhez kapcsolódóan a terület nyugati oldalán egyedi betonozott medencét magába foglaló vizes pancsolót alakítanak ki, egyik oldalán magasított peremmel. Bővebben: http://ligetbudapest.hu/megujulo-park/elso-utem-a-kutyak-nem-csak-szabadon-szaladgalhatnak-de-jatszoteret-is-kapnak

A parkmegújítás társadalmi egyeztetésének folyamata

A park megújításával kapcsolatos társadalmi egyeztetések több fórumon zajlottak. Persányi Miklós, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti feladatait felügyelő miniszteri biztos a 2016. szeptember 21. és 2017. szeptember 26. közötti időszakban összesen 7 Liget Park Fórumot tartott, amelyekre meghívást kapott valamennyi, a ligetet használókhoz köthető társadalmi, és civil szervezet, a Városligetet körülvevő kerületek intézményeinek képviselői, és amelyeken ugyancsak részt vettek a tervezők, a park megújításáért felelős szakemberek. 152 szervezet, intézmény, parkhasználó közösség képviselőit kérték fel a park fejlesztésével kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére. A miniszteri biztos honlapján valamennyi Liget Fórumon elhangzott előadás, hozzászólás és prezentáció megtalálható: http://www.varosligetpark.hu/

A Liget Park Fórumok közül kiemelten foglalkoztak a parkra vonatkozó tervekkel az alábbi fórumok:

 • 2017. szeptember 26. - A Városliget parkrehabilitációjának első lépései

  • itt részletesen bemutatták és a részt vevő közönséggel alaposan megvitatták az első ütem tájépítészeti terveit, amelyek azóta is elérhetők a varosligetpark.hu, illetve a ligetbudapest.hu oldalalokon

 • 2017. június 8. - A Városliget parkrehabilitációjának Vázlatterve

 • 2016. December 8. - A Városliget, mint nagyvárosi park szabadidős szolgáltatásainak tervezett irányai

 • 2016. október 27. - A Városliget zöldfelületének és vízfelületének átalakulása

 • 2016. szeptember 21. – A Városliget tájépítészeti koncepciója

Föntiek mellett más színtereken is zajlott egyeztetés. A Városliget tájépítészeti pályázatán nyertes Garten Studio feladata volt, hogy a park terveinek kialakítása során részletes társadalmi egyeztetéseket folytasson a parkhasználók különböző csoportjaival, meghallgassa kéréseiket, figyelembe vegye észrevételeiket, és mindezeket olyan közös platformra hozza, amelynek eredményeként olyan, a park megújítására vonatkozó terv jön létre, amely a parkhasználók széles körét képes kiszolgálni. A Garten Studió 2016. október 26. és december 19. között összesen 17 egyeztető tárgyalást tartott, mintegy 60 szervezet részvételével, ahol a meghívottaknak szűkebb körben lehetőségük volt az igényeik, elképzeléseik részletekbe menő kifejtésére. A parkmegújítás első ütemének tervezését különösen érintő egyeztetések a következők voltak:

 • 2016. december 19. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a környező kerületek óvodáinak és iskoláinak képviselőivel

 • 2016. december 6. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a környező kerületek iskoláival

 • 2016. november 30. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a környező kerületek civil szervezeteivel

 • 2016. november 29. - Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a városligeti kutyásokat képviselő szervezetekkel

 • 2016. november 23. - Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás mozgássérült és fogyatékos embereket képviselő szervezetekkel

 • 2016. november 22. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás sportszervezetekkel

 • 2016. november 16. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a környező kerületek civil szervezeteivel

 • 2016. november 9. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a fogyatékos embereket képviselő szervezetekkel

 • 2016. november 8. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás természet és környezetvédelmi szervezetekkel

 • 2016. október 26. – Liget Park Fórum egyeztető tárgyalás a vakok és gyengén látók szervezeteivel

A Liget parkja iránti fokozott érdeklődést, a társadalmi egyeztetés kiterjedtségét jól jellemzik a számok. A párbeszéd során 118 szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg különböző észrevételeket, javaslatokat, illetve kérdéseket: összesen 558-at. A statisztika szerint ebből kereken 100-at fórumokon, 218-at pedig a „kiscsoportos”, részletes egyeztető tárgyalásokon vetettek fel az érintettek, további 240 egyéb csatornákon érkezett.