Mende Valér 1886-ban született Pinkócon. Érdeklődése és tehetsége a képzőművészet felé irányította, de édesapja kérésére a budapesti Műszaki Egyetemen építészetet tanult, és itt szerzett 1908-ban diplomát. A rajzolás azonban később is fontos maradt számára. Rendszeresen megjelentek művei a Megfagyott muzsikus című lapban. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Kós Károllyal, és Mende Valér is részt vett az építészhallgatókból álló Fiatalok nevű csoport első kiállításán 1907-ben. Egy felvidéki városháza és egy református templom tervét mutatta be.

Ekkor építésztársával, Györgyi Dénessel készített kettős műteremházával pályázati II. díjat nyertek. Ezek a tervek a Fiatalok csoportjának építészeti elgondolását mutatták. Ennek fontos eleme volt a népi építészet (amely ekkor még elsősorban a kalotaszegi építészetet jelentette) formáinak, anyagainak, valamint a történelmi stílusok közül a romanika tömör formáinak alkalmazása. Nemzetközi kitekintésben a hasonló szellemiségre törekvő kortárs finn nemzeti romantikát képviselő építészet, valamint az angol Arts and Crafts mozgalom esztétikai elvei jelentettek előképet és rokonságot.

Református Újkollégium, Kecskemét (Fotó: Ludmann Mihály)

A kecskeméti Luther-ház (Fotó: Ludmann Mihály)

Kecskeméti épületei

Mende Valér már építészoklevele megszerzése után jelentős feladathoz jutott, hiszen 1909-ben megbízást kapott a Kecskeméti Református Újkollégium megtervezésére, ami ma is a belváros főterének, a Szabadság térnek a meghatározó épülete. A 90 méter hosszú, háromemeletes épület középső részén magas toronnyal lezárt középrizalit uralkodik. Alsó részén csúcsíves árkádsor, felette boglyaíves, háromméretes ablakkal. Az épületre a változatos tömegformák és játékos aszimmetria jellemző. A barnás kőlábazat, a fehérre festett vakolt falak és a vörös színű cserépfedés festőiséget kölcsönöz neki.

A Református Újkollégium építésével egy időben a tér másik oldalán elkezdődött szintén Mende Valér tervei alapján a Luther-ház építése. Ez az evangélikus egyház által megrendelt bérpalota volt, az Ybl Miklós tervezte luteránus templom közelében. A Református Újkollégium mellett természetesen református templom áll. A Luther-házra is jellemző az aszimmetria, ahogyan a változatos tömegtagolás, az eredeti erkélyek és tetőformák.

Attila úti ház, Budapest (Fotó: Ludmann Mihály)

Utolsó művei

Ebben az időben Nagyváradon négy épülete is megépült, Gyöngyösre banképületet is tervezett. Budapesten a tervei alapján készült el az I. kerületben az Attila út 91. szám alatti bérház. Ez a ház szimmetrikus homlokzatú, két szélén a Mende által kedvelt meredek háromszögben végződő homlokzattal, amelyeknek csúcsán stilizált organikus formák rajzolatát láthatjuk. A vakolt festett felületet itt téglaburkolat teszi színesebbé. Ezután a felesége apjának megrendelésére gyárépületet és munkástelepet tervezett.

A háborúban 1916-ban önkéntesként vett részt, többek között Galíciában is harcolt. A fronton szerzett tüdőgyulladás miatt kialakult szövődmény okozta a halálát, egy bécsi szanatóriumban hunyt el száz éve, 1918. január 7-én. Egy évvel élte túl a hozzá hasonló tehetséggel bíró Zrumeczky Dezsőt, akinek haláláról tavaly mi is megemlékeztünk. Mindketten a magyar építészet jeles mesterei voltak. Épületeik a magyar kultúra megbecsült alkotásai.