Több kerületet érintő, a Duna-partra vonatkozó építési szabályzatokat fogadott el a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A képviselők támogatták az I., a III., a IV., a XIII. és a XXII. kerületi partszakaszokra, valamint a Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatokat.

Az I. kerületi Duna-parti szakaszt érintő terv alapvető célja a vízközeli élmény megteremtése a partközeli zöldfelületek vízparthoz csatlakozásával és gyalogos-kerékpáros kapcsolatok nyitásával. Az utak mentén a faállomány kiegészítését, fokozatos frissítését tartják szükségesnek.

A III. kerületi szakaszra vonatkozó terv kiemelt célként kezeli a folyópart megközelítésének és rekreációs használatának biztosítását, különös tekintettel a gyalogos és kerékpáros bejárhatóságra, új rekreációs és sportolási lehetőségek megteremtésére. Mint írták, a használaton kívüli területeken megvalósíthatók kulturális, intézményi és közösségi célú, valamint sport- és rekreációs célú fejlesztések, valamint új intézményi funkciók is. Új funkciók telepítésére a volt Gázgyár még hasznosítatlan területein és az Óbudai-sziget területén van lehetőség.

Az újpesti, IV. kerületi partszakaszt érintő terv szerint a Palotai-sziget belső területén sportcélú mintaberuházás épülhet: sportpályák, sport- és rekreációs épületek, amelyek összesen 16 sportág igényeinek felelnének meg. Az épületek energiaszükségletét a szomszédos szennyvíztisztító-telepen keletkező többlethő újrahasznosításával biztosítanák.

A XIII. kerületi partszakaszra vonatkozó terv a vízkapcsolat erősítésére törekszik. Kerékpárutak és sétányok létesítésével rekreációs tengely alakulhat ki a belvárosi és a kerület külső részei között. A partszakasz déli részén, a Meder utcáig terjedően, egy közpark kialakítását tervezik. A Meder utca végében a Népszigetre vezető közműhíd lábánál elterülő, jelenleg zavaros képet mutató terület rendezésével a partot megnyitnák a közforgalom számára, az új beépítéssel, igazodva a kialakult lakóterülethez, az öbölnek egyfajta kapuja alakulna ki. A Dráva utca vonalának folytatásában egy gyalogos-kerékpáros hidat építenének a Margitszigetre.

A XXII. kerületi partszakaszra vonatkozó tervben szerepel a Duna menti kerékpáros útvonal nyomvonala, és a dokumentum szerint a volt Hunyadi-laktanyánál is szükséges biztosítani a part gyalogos megközelítését. A volt laktanya területén a kedvező elhelyezkedésre és az önkormányzati tulajdoni, vagyonkezelői lehetőségekre építve jelentős funkcióváltás irányozható elő – olvasható a javaslatban, amelyben a Duna melletti területsávon javasolnak közterületi sétány övezetet meghatározni, amely lehetővé tenné a part bejárhatóságát és a könnyebb megközelítést.

A Népszigetre vonatkozó szabályzat szerint a terület egy részén kizárólag sport, strand, kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, valamint vendéglátás célú fejlesztések valósulhatnak meg. A sziget nem üdülő vagy rekreációs funkcióknak helyet adó területei közül különleges kikötőterület az Újpesti-öböl mentén az egykori MAHART Hajójavító területe. Itt továbbra is javasolják megőrizni a hajózással összefüggő funkciókat.

A tervben hangsúlyozták, hogy a tájképvédelmi övezetbe tartozó területeken kiemelt cél a zöld karakterű Duna-part megőrzése, az épületek tájba illesztése.

(MTI)