A ciszterci rend 1912-ben alapította meg a budai Szent Imre Gimnáziumot. A világháború előtti években saját épülettel még nem rendelkezett az intézmény, ezért a Váli utcai iskolában folyt az oktatás. A ciszterciek szentimrevárosi terjeszkedését és befolyását jól mutatja, hogy az iskolaépítési tervek mellett rendházat és új templomot is terveztek a Villányi útra.

A tervek megvalósulását visszavetette az I. világháború. Az 1927-es alapkőletételt követően két évi munka után elsőként az új főgimnázium épülete készült el 1929-ben. A neobarokk stílusú épületet Wälder Gyula műépítész tervei alapján adták át, s első igazgatója Bitter Illés volt. A filmhíradó bemutatja az átadási ünnepséget, amelyen részt vett Horthy kormányzó és Klebelsberg kultuszminiszter is, valamint a ciszterci rend elöljárói.

Az iskola gyorsan hírnevet szerzett magas színvonalú oktatási-nevelési eredményeivel, de a fejlődést megakasztotta az 1948-as kommunista államosítás, amelynek során József Attila Gimnáziumra változtatták az intézmény nevét. Az egypártrendszer évtizedeinek nehéz körülményei ellenére tovább élt az iskolában a ciszterci szellemiség. A rendszerváltást követően, az 1990-as években visszakapta a rend az iskolát, így az ma már a régi néven és fenntartással működhet.

Forrás: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=9231