Barokk örökség a Belvárosban – Felújítják a 250 éves Egyetemi templomot

Írta: Osváth Dorottya

2019. szeptember 19. 9:30

Felújítják a Budapest belvárosában álló Kisboldogasszony-templomot, amelyet közkeletű nevén egyszerűen csak Egyetemi templomként ismerünk. A felújítási munkálatok jelenlegi állapotáról, részleteiről és várható befejezéséről a templom mellett található Központ Szeminárium prefektusa, Csordás Gábor atya beszélt a pestbuda.hu-nak.

Jó pár nappal ezelőtt, kora délelőtt a nyakunkba vettük a várost, hogy ellátogassunk a felújítás alatt álló belvárosi Egyetemi templomba. Az épületet – a külső restaurációs munkálatok miatt – felállványozva találjuk. Csordás Gábor atyával megbeszélt találkozásunk elején benézünk pár rövid percre a templom belső terébe is, melyet fúrógépek hangja tölt be.

A templom padlózata a padlófűtés kialakítása és a burkolat cseréje miatt fel van szedve, bútorainak és berendezési tárgyainak egy részét átvitték a templom mellett található Központi Szeminárium épületébe, padjainak és gyóntatófülkéinek helyreállítása pedig már folyamatban van.

A Királyi Magyar Tudományegyetem és az Egyetemi templom 1900-ban (Fotó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-képarchívum) 

A mozdíthatatlan berendezési tárgyakat – a szószéket és az orgonát – műanyag fóliák védik a kavargó portól. A hangzavar és az építkezés miatt beszélgetésünket inkább a papnevelde kertjében és étkezőjében folytatjuk.

A pálos rend templomából Egyetemi templom

A belvárosi Kisboldogasszony-templom Budapest egyik legszebb barokk temploma. A török kor vége után, 1686-ban Pestre települő pálos rendi szerzetesek emelték, akik megvásárolták az egykori mecsetet és néhány szomszédos házat. Ezen a helyen építették fel 1715 és 1744 között rendházukat (amely épület ma a papok képzését biztosító Központi Szemináriumnak ad otthont), majd később templomukat is.

A szertartásokat kezdetben a megvásárolt dzsámiban (török templomban) tartották, ennek helyén épült fel az általunk ismert katolikus templom, melynek alapkövét 1723-ban tették le. Az terveket nagy valószínűséggel Mayerhoffer András készítette, aki a magyar egyházi és világi barokk építészet jelentős alakja, építésze volt. Az ő keze munkáját dicséri az egyetemi templomon kívül – többek között − a gödöllői Grassalkovich-kastély, a budapesti Péterffy-palota és az esztergomi vármegyeháza is.

Az Egyetemi templom (Forrás: kpi.hu)

A templom építése 1770-ben fejeződött be, ekkor fejezték be a külső munkálatokat (a faragott kapu és a két torony építését) és ekkorra készültek el a belső berendezések is (a padok, a főoltár, a szószék és a freskók). A pálos rendet 1786-ban II. József feloszlatta, ekkor a templom az egykori pesti egyetem Hittudományi Karának épülete lett. Napjainkban a pesti egyetemből önnállósult Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozik.

Belvárosi sétáinkról könnyen ismerős lehet a klasszikus formájú, kéttornyú templom. Főhomlokzata három részre osztható fel. A háromszögű oromzat csúcsát a pálos rend címere díszíti, a tornyok és a háromszög között bal és jobb oldalon is egy-egy szobor látható. A bal oldali alak Remete Szent Pál, a jobb oldali pedig Remete Szent Antal. A templom kapuja – a barokk stílusjegyeinek megfelelően − dúsan faragott.

Belső felépítését tekintve a templomnak egy főhajója van, melyet kápolnák sora szegélyez. Falait műmárvány fedi, boltozatait freskók díszítik, amelyek Johann Bergl munkái. A főoltár szoborcsoportját (mely Mária születését ábrázolja) Conti Antal Lipót készítette. Valószínűleg ő készítette a szószék figuráit és díszeit is.

Külön figyelmet érdemelnek a templom tölgyfa padjai és különböző jeleneteket ábrázoló táblaintarziái (ezeket sajnos érkezésünkkor nem láthattuk, mivel restaurálásuk már megkezdődött). A templom alatt egy kisebb kripta található, melyben Majláth püspök jelenleg becsomagolt szarkofágja, illetve néhány, a templomhoz köthető ember sírja található.

 

A nyugalom szigete a Belváros szívében

A templom mellett álló pálos rendház a szerzetesrend feloszlatása után – a templomhoz hasonlóan – az egyetem Hittudományi Karának tulajdonába került, és a teológiát tanuló papnövendékek lakhelyévé vált. Benne ma is a papok képzésével foglalkozó Központi Szemináriumot találhatjuk. Az épületet az idők során természetesen korszerűsítették, de klasszikus katolikus rendházat idéző hangulata megmaradt.

Az épületnek van egy minden oldalról körülhatárolt, átriumos belső udvara, illetve egy hátsó kertje, mely Budapest egyik legnagyobb magánkertje, amely a belváros zajában elcsendesedni kívánó teológusoknak nagyértékű kincs.

A Központi Szeminárium épületének belső kertje (Fotó: Osváth Dorottya/pestbuda.hu)

A belső udvaron láthatunk egy szobrot, mely már akkor is az udvaron állt, amikor az épület a pálosok rendháza volt. A szobor két térdelő, egymás felé forduló, együtt imádkozó szerzetest ábrázol. Az anekdota szerint a két pap nem kedvelte egymást, ennek büntetése az, hogy a szobraik örökké együtt, egymás felé fordulva imádkoznak.

A két pap szobra az egykori pálosrendház belső udvarán (Fotó: Osváth Dorottya/pestbuda.hu)

A Központi Szeminárium épületének történetével kapcsolatban érdekes információ lehet még, hogy mivel az épület a kerten át össze van kötve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának épületével, így 1956-ban, amikor a környéket már lezárták a szovjetek, kulcsfontosságú szerepet töltött be a hallgatók kimenekítésében.

Több diák is ki tudott szökni ugyanis az egyetem épületéből úgy, hogy a kerten át az egykori pálos rendházba mentek, ahol reverendákat kértek kölcsön az ott tanuló kispapoktól, majd magukat papnövendéknek kiadva távoztak az épületből, így jutva át a szovjet katonák által ellenőrzött területen. A menekülésnek ez a módja természetesen nem állt fenn túl sokáig lehetőségként. Miután kiderült, hogy a tüntetők ily módon jutnak ki az épületből, több papnövendéket is letartóztattak, aki segített a szöktetésben.

A felújítás

Az Egyetemi templom felújítására vonatkozó felhívást a Közbeszerzési Hatóság 2018. augusztus 3-án tette közzé. Ez tartalmazta az Egyetem tér felőli homlokzat és a templom két tornyának felújítását, az épület korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatokat, illetve a belső tér bútorzatának és egyéb elemeinek restaurálását.

A felállványozott Egyetemi templom (Fotó: Osváth Dorottya/pestbuda.hu)

A felújítást a BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Kft. végzi, a cég – mint Csordás Gábortól megtudtuk – dolgoztak már más budapesti templom felújításán is, ami nagy könnyebbséget jelent az esetleges nehézségek áthidalásában. A felújítást talán a leginkább az nehezíti – mondta Csordás Gábor atya – hogy az épületre minden érintett másképp tekint.

A korszerűsítést végző szakemberek azt látják, hogy mindent a lehető legjobbra kell feljavítani, a műemlékvédelem egy műemlék templomot lát, amelyet csak egyféleképpen lehet helyreállítani, az ott szolgálók pedig egy olyan épületnek látják, amit egy közösségnek tudnia kell használni.

A faragott kaput is restaurálják (Fotó: Osváth Dorottya/pestbuda.hu)

A munkálatokat némi csúszással (olyan dolgok miatt, mint a műemlékvédelemmel való tanácskozás vagy a Kecskeméti utca váratlan lezárása, és emiatt az építési anyagok szállításának megnövekedett ideje) az idei év júniusának elején kezdték el, a munkálatok befejezése pedig várhatóan 2020 szeptemberére tehető majd.

Nem az egyetlen katolikus templom a városban, amely 2020-ig felújítanak, korszerűsítenek, ugyanis a jövő évben Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt a katolikus egyház több belvárosi templom felújítását is kezdeményezte. E nagyszabású rendezvény mellett a felújítást más tényezők is indokolttá tették, például az, hogy a templom főhajóját bal oldalról szegélyező kápolnák (melyeknek fala összeér az egyetem épületével) többször is beáztak és emiatt már használni sem lehetett őket.

A felújítás keretében a belvárosi Kisboldogasszony-templom külsejét is teljesen restaurálják, így a faragott kaput, a tornyokat és a homlokzatot. Megtudtuk, hogy a toronysisakokat nem fogják levenni, hanem helyben újítják majd meg őket.

A belső teret érintő felújítási munkák keretében elsősorban a templom épületének korszerűsítését végzik el (például a padlófűtés bevezetését, elektronikus rendszerek korszerűsítését), de ezzel párhuzamosan sor kerül majd a templom padjainak és gyóntatószékeinek restaurálására is, valamint lecserélik a padló szürke kőburkolatát is nemesmészkő burkolatra.

A templom bútorait a felújítás idejére a Központi Szeminárium épületébe pakolták át, illetve innen szállítják el folyamatosan a külső és belső munkálatokkal egy időben zajló bútorrestaurálási munkákra. A korszerűsítési munkálatok érintik a sekrestyét is. A templom freskóinak felújítására a jelenlegi tervek szerint 2020 szeptemberéig biztosan nem kerül sor.

Az Egyetem tér és az Egyetemi templom a Királyi Pál utca felől nézve, Klösz György felvétele 1898-ban készült (Fotó: Fortepan)

A munkálatok egy régész folyamatos jelenlétében zajlanak, bár különösebben érdekes vagy nagy leletanyagra nem számítanak, de az ilyen típusú építkezéseknél ez kötelező.

A templom belső terét érintő munkálatok kezdetével a padló felszedett kőburkolata és a barokk padok alól (melyek alá rendszerint nem került burkolat, mivel sosem kerültek mozgatásra) a régészek és a templomban szolgálók nagy meglepetésére sok Dávid-csillaggal díszített tégla került elő.

Hogy pontosan honnan, kinek a gyárából származhatnak ezek a téglák, nem sikerült kideríteni, de az világossá vált, hogy egyáltalán nem meglepő a Dávid-csillagos pecséttel megjelölt téglák használata egy ilyen épületben, ugyanis Budapesten több zsidó származású embernek is volt téglagyára, akik előszeretettel alkalmazták a motívumot az általuk gyártott téglák megjelölésekor.

A belvárosi Kisboldogasszony-templom felújítása tehát jelenleg is zajlik a templom homlokzatának helyreállításával, belső terének, épületének korszerűsítésével, illetve bútorainak restaurálásával. A jelenlegi munkálatok várhatóan 2020 szeptemberében fejeződnek be.

Nyitókép: A felállványozott Egyetemi templom (Fotó: Osváth Dorottya/pestbuda.hu)

Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint


A második képen látszik milyen díszes kupolája volt a templom melletti egyetemi épületnek.
Remélem azt is helyreállítják!

Válaszok:
persona | 2020. március 12. 03:11

Ketlem, pedig meretebol adodoan beepitheto kupolarol ill. tetoterrol van szo tehat az esztetikai erteken tul praktikus haszna is lenne a visszaepitesnek.Hozzászóláshoz lépjen be, vagy regisztráljon!

Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztráció | Elfelejtett jelszó