„Lux in tenebris”, vagyis Fény a homályban – olvasható a Lónyay Utcai Református Gimnázium címerében, ahol az idézet fölött kitárt szárnyú sas őrzi a fényt jelképező négyágú gyertyatartót. Alatta az 1859-es évszám pedig az alapításra emlékeztet, amely a közeli Kálvin téren vette kezdetét. Ekkor persze még egészen máshogy nézett ki a város: Pest még önálló volt, és a tér is a Széna piac nevet viselte. Viszonylag új volt még a Hild Vince tervezte református templom is, melyet 1830-ban avattak fel, de a timpanonos előcsarnokát csak a nagy árvíz után, 1838-ban építették hozzá, ma ismert toronysisakja pedig szintén 1859-ben váltotta fel a régit.

A Kálvin tér az 1840-es évek elején (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

Nem véletlen, hogy az 1850-es évek végén egyszerre történtek jelentős változások a pesti reformátusok környezetében, ekkorra értek be egy karakteres vezető, Török Pál munkájának gyümölcsei. A Debreceni Kollégium elvégzése után előbb Kisújszálláson lett lelkész, de 1839-ben Pestre hívták, ahol elkélt egy jó irányító, az egyházközség ugyanis roskadozott a templomépítésre felvett hitelektől és számos zavaros ügytől. Török példásan gazdálkodva pár év alatt visszafizette az adósságokat, és általában véve is rendet teremtett. Rátermettségét egyre magasabb beosztással ismerték el: 1845-ben előbb esperes, majd 1849-ben főesperes lett a Pesti Egyházmegyében.

Török Pál idős korában Barabás Miklós fényképén (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A reformkorban tevékeny volt az irodalom terén is, Egyházi beszédek tára címen könyvet állított össze, a sajtóéletben pedig a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok szerkesztésével vett részt. A szabadságharc leverése után ezekkel kénytelen volt felhagyni, figyelme ekkor mind jobban az oktatás felé fordult, ami a reformátusoknál egyébként is kiemelt helyet foglalt el. Török 1854-ben kérelmezte a kormányzattól egy teológiai intézet felállításának engedélyezését, amelyet a következő évben hagytak jóvá, 1859. március 6-án pedig egy iskola létrehozását kezdeményező okiratot nyújtott be, egyelőre még csak az egyháztanács elé. Ez az ügy is gyorsan haladt, november 3-án már meg is indulhatott az oktatás. Ez annak is köszönhető, hogy Gönczy Pál személyében egy lelkes támogatóra talált.

Gönczy Pál, a gimnázium elődjének alapítója Borsos József fényképén (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

Bár Gönczy már 1837 óta tagja volt a reformátusok országos tanügyi bizottságának, 1852-ben mégis egy különálló, saját nevelőintézetet alapított, amit azonban Török Pál kezdeményezésére 1859 őszén – minden tanárával és felszerelésével együtt – az egyház szolgálatába állított. Ekkor jött létre a pesti református gimnázium, a Lónyay elődje. Kezdetben még a Kálvin téren (vagyis ekkor Széna piacon) működött, 1888-ra azonban felépült a Lónyay utca 4. szám alatt az új, neoreneszánsz épülete. Ekkor egyébként még maga az utca is csupán három éve viselte Lónyay Menyhért korábbi miniszterelnök nevét, korábban Nyúl utcának hívták.

A gimnázium korábbi, neoreneszánsz stílusú épülete a Lónyay utca 4. szám alatt (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

Az iskola nemcsak stílusával, de téglahomlokzatával is beleillik a korszakba, az 1870-es 1880-as években számos oktatási intézmény épült így, hogy csak Steindl Imre régi Műegyetemét (ma ELTE Bölcsészettudományi Kar) vagy Hauszmann Alajos Markó utcai Főreáliskoláját említsük. Ezekhez hasonlóan a Lónyay utcain is a piros és a sárga színek fantáziadús keverését látjuk: a földszinten vízszintes sávok váltakoznak, az első emeleten rombuszok állnak össze hálóvá, a másodikon pedig az ablakok félkörívét követő párkány vastag, piros idomtéglái emelkednek ki a sárga felületből. Az ablakok egyébként mindhárom szinten félkörívben záródnak, és a reneszánszra jellemzően szimmetrikusan helyezkednek el: a középső, széles kiszögellésen szintenként öt, a két szélen pedig két-két nyílás látható.

A gimnázium főbejárata (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

Több mint fél évszázadig folyt a református szellemű oktatás e falak között, és olyan tehetségek tettek itt érettségit, mint Gárdonyi Géza vagy Szent-Györgyi Albert, A Pál utcai fiúkban pedig Molnár Ferenc is az itt szerzett élményeit örökítette meg. A két világháború közötti időszakban a tanulók létszámának emelkedése miatt nagyon szűk lett, annál is inkább, mert csak három traktusból áll: a Lónyay utcait és a vele párhuzamos épületrészt csak egy szárny köti össze középen. Ebből kifolyólag udvara sem volt, ami pedig a gyerekek mozgásigénye és a friss levegő érdekében fontos lett volna.

A Gimnázium Lónyay utcai szárnya (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

A Horthy-korszakban hatalmas összegeket áldoztak az oktatásra, és ettől még a második világháború kirobbanása sem tántorította el a kormányzatot: az új gimnázium tervezésére 1940-ben adtak megbízást Padányi Gulyás Jenőnek és Tóth Imrének. Előbbi egyébként nemcsak építészmérnök, de országgyűlési képviselő is volt ebben az időben. Szakmáján belül pedig a modern építészet híveként a jó használhatóságot tekintette elsődlegesnek és nem a homlokzatot. Ez a külsőn abban is látszik, hogy az ablakok elrendezésében nem a harmónia volt a vezérelv, hanem hogy minél több napfény jusson az épületbe: a téglalap alakú ablakok sűrűn egymás mellett sorakoznak, bár helyenként – ahol nincs rájuk szükség – nagyobb szünetek is vannak köztük.

A gimnázium Dunára néző szárnya (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

Hogy igazán jelentős legyen a változás, az egyházközség egy egész háztömböt vásárolt meg a Lónyay, a Kinizsi, a Zsil és a Közraktár utcák között, melynek szélein helyezkednek el a szárnyak, egy háromezer négyzetméteres, tehát igen tágas udvart fogva közre. Belső oldalán nagy méretű árkádsor fut körül, amivel Padányi a tornácos népi építkezésre akart utalni. Maga az épület is nagy méretű, hiszen négyemeletes, bár modern elveknek megfelelve lapos a teteje. Benne huszonhét tanteremnek jutott hely, amiket hosszan futó, széles folyosók kötnek össze. A Dunára néző szárnyban alakították ki a tornatermet, fölötte pedig egy harmincnégy méter hosszú és huszonnégy méter széles díszterem helyezkedik el, melynek vízszintes tájolású szalagablakaiból szép kilátás nyílik a folyóra. Az épületben ezenkívül százágyas internátus is működött a vidéki tanulóknak.

Az épület Kinizsi utcai főbejárata (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

Főbejárata a Kinizsi utcán, egy besüllyesztett, pillérekkel tagolt kapuépítményben nyílik. Belépve egy előcsarnokba jutunk, ahol emléktábla hirdeti az építők és építtetők érdemeit, még beljebb pedig egy hatalmas aula tárul fel. A modernizmus többféleképpen is tetten érhető: az öles pillérek tartotta mennyezeten láthatók például a vasbeton gerendák, amelyek tulajdonképpen kazettássá alakítják a födémet. Az emeletre vezető lépcsőket pedig az art decóra jellemző szögletes korlátrácsok határolják.

A tágas aulát is átjárja a fény (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

A hatalmas épület kivitelezése egyébként is hosszú ideig tartott volna, a munkát pedig a háború okozta munkaerő- és anyaghiány is lassította. Három év alatt mégis sikerült befejezni, így 1943 őszén megindult benne az oktatás – bár nem a szeptemberi iskolakezdéskor, hanem a reformáció emléknapján, október 31-én vette birtokba az ifjúság. Sajnos csak kilenc évig folyhatott a vallásos szellemű oktatás, 1952-ben ugyanis államosították. Több mint négy évtizeddel később, az 1993–1994-es tanévben alakult meg újra az intézmény, hatalmas épületét viszont csak az ezredfordulón kapta vissza. Az elmúlt évek átfogó felújításának köszönhetően a diákok újra korszerű körülmények között tanulhatnak, a termeket átjárja a fény.

Nyitókép: A Lónyay Utcai Református Gimnázium új épülete 1943-ban (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény)