A kávézás szokását Európa a török kultúrkörből vette át, és kávéházakat is ottani minták alapján nyitottak már a XVII. századtól kezdve. Hazánkban is népszerűvé váltak, nem is csak a fekete ital, hanem az elegáns környezet és a jó társaság miatt is. Az írók és költők szívesebben dolgoztak itt, mint a nagy belmagasságú, sötét és felfűthetetlen bérházi lakásokban, ráadásul még ihletet is gyűjthettek a műveikhez. A Múzeum körút Belváros felőli oldalán, az Astoriától csupán egy sarokra megnyílt Fiume Kávéházat például Rákosi Viktor, Szomory Dezső, Reviczky Gyula és természetesen Krúdy Gyula látogatta gyakran, utóbbi többek között a Zubovics Fedor, aki Pesten is oroszlánokra vadászott című írásában is említi a helyet:

„A hajdani Fiume Kávéházból sohase ment el senki, már csak azért sem, mert a kávéház kulcsát a tulajdonos a szokásos ceremóniák mellett, vendégei jelenlétében a Dunába dobta, szimbólumául annak, hogy a kávéházat többé sohasem csukják be.”

Ez a bizonyos tulajdonos Steuer Gyula volt, aki már kamaszkorában rálépett a vendéglátás rögös útjára, de szorgalmának és kifogástalan modorának köszönhetően magasra küzdötte fel magát. Miután értékes tapasztalatokat szerzett a bécsi Daum kávéházban, Budapestre költözött, és előbb felszolgálóként dolgozott, majd megvásárolta a Kálvin téri Két Oroszlán Szálloda bérleti jogát is. Első kávéházát, a Lloydot 1872-ben nyitotta meg a pesti Dunakorzón, amit 1883-ban a Fiume követett. Ez utóbbi vezetését viszont már átadta Sándor öccsének.

Kollerich Pál Múzeum körút 13. szám alatti bérházának homlokzati terve 1873-ból, itt nyílt meg tíz évvel később a Fiume Kávéház (Forrás: Budapest Főváros Levéltára)

Kollerich Pál, az itt álló háromemeletes bérház tulajdonosa már eredetileg is úgy bízta meg Woita Donát és Bergh Károly építészeket 1873-ban, hogy az épület mindkét utcafronti földszintjére üzletek kerüljenek. A Károlyi utcai szárnyban egészen tágas terem kapott helyet, melynek mennyezetét középen oszloppárok tartották, egyúttal a teret is tagolva. Ennek főbejárata is a forgalmasabb Múzeum körút felé nézett, hiszen így tudott több embert becsalogatni. Az épület 1874-es átadásakor Delicatesse néven nyitott itt kávézót a híres zeneszerző, Szabadi Frank Ignác, ami azonban viszonylag hamar tönkrement, és néhány évre postahivatal költözött a helyére.

Az épület alaprajzán is látható az oszloppárokkal elválasztott tér. A Múzeum körutat ekkor még Országútnak, németül Land Strassénak nevezték (Forrás: Budapest Főváros Levéltára)

Mikor Steuerék 1883-ban kibérelték, a legmodernebb felszereléssel látták el: Bécsből hozattak például szellőztetőberendezést, hogy mindig friss legyen a levegő. Az esztétikáról pedig nagy tükrökkel, erős fényű lámpákkal és elegáns bútorokkal gondoskodtak: az asztalokat márványlapok borították, melyekhez tonettszékek tartoztak. A falakon díszként címerek is lógtak, az egyik az Osztrák–Magyar Monarchia adriai kikötővárosáé, Fiuméé volt, erről kapta a nevét a kávéház.

A Fiume Kávéház belső tere 1910-ben (Forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

A  kávén és az étlap egyéb finomságain túl biliárdasztalokkal is csábították a vendégeket, akik jöttek is szép számmal. Ez persze a főváros több száz másik kávéházában is hasonlóan zajlott, de Steuerék különleges üzletpolitikájukkal egyedivé tették a Fiumét: egyrészt ez volt az első hely, amely éjjel-nappal nyitva tartott, másrészt a pincérek csak magyarul vették fel a rendelést, holott ekkor még sokan németül beszéltek Pesten.

A Kávéházat is magában foglaló háztömb a Magyar utca felől nézve egy 1898-as rajzon (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

Mindezeken túl a remek elhelyezkedése is különleges státuszt biztosított a kávéháznak: a tudományos és műszaki élet jeleseinek lett a törzshelye. Szemben volt ugyanis a Királyi József Műegyetem, melynek tanárai és hallgatói is ide jártak a leggyakrabban. Az építésztanoncok ráadásul még házon belül is voltak, hiszen a rajztermeket a főépület szűkössége miatt a Kollerich-féle bérház emeletén alakították ki.

A régi Műegyetem a Múzeum körút szemközti, józsefvárosi oldalán, melyben ma az ELTE Bölcsészkara működik (Fotó: Dubniczky Zsolt/pestbuda.hu)

A professzorok közül például Zielinski Szilárd, a hazai vasbetonépítészet úttörője töltött itt sok időt, és minden bizonnyal mesélt asztaltársainak az aktuális munkáiról, például a városligeti hídról (1895–1896) vagy a Margit-szigeti víztoronyról (1909–1911) is. Nem mellesleg könyveket is írt, 1902-ben jelent meg például a Budapest forgalmi viszonyainak rendezése és a központi fővasút terve című munkája, mely talán a kávéház asztalainál is íródott. Jónás Ödön gépészmérnököt a Fiume megnyitásának évében nevezték ki műegyetemi tanárrá a leíró géptan és a géprajz oktatására, így könnyen lehet, hogy az új állást már a Fiuméban ünnepelte meg. Ő is folytatott szakirodalmi tevékenységet, A leíró géptan című könyve 1888-ban jelent meg, így akár a kávéházban is dolgozhatott rajta. Később, 1904–1907 között egyébként a Műegyetem rektori posztját is betöltötte.

Zielinski Szilárd, a Fiume Kávéház egyik törzsvendége (Forrás: Technika. A Magyar Technikusok Lapja, 1924. 1-3. szám)

Persze a diákokat sem kellett félteni, a XX. század elején az építészhallgatók élénk közösségi életet folytattak, és a humornak sem voltak híján. Megalapították például a MASZTABÁT, amely alapvetően egy ókori építménytípus volt, a betűszó azonban szándékuk szerint a Magyar Architektusok Szoros Társasága A Bú Altatására címet rövidítette. Miután leggyakrabban az egyetemmel szemközti kávéházban gyűltek össze, nevüket egy idő után Fiume Asztaltársaságra cserélték.

A Megfagyott Muzsikus 1908-as címlapja Mende Valér rajzával (Forrás: Megfagyott Muzsikus, 1908-as szám)

Itt született meg a Megfagyott Muzsikus diáklap címe is, melyet korábban az egyetemre utalva Eszterházy utca 1 B és környékének neveztek (a mai Puskin utca korábbi neve volt az Eszterházy). Állítólag Lechner Jenő ötlete volt az új cím, aki abból indult ki, hogy ha az építészet megfagyott zene – ahogyan magasztosan titulálni szokták – akkor az építész a megfagyott muzsikus.

Humoros rajz a Megfagyott Muzsikus 1920-as számában (Forrás: Megfagyott Muzsikus, 1920-as szám)

A diáklap tartalmában igencsak könnyed hangot ütött meg, és nem fukarkodtak a tanárok karikírozásával. Vicceket is gyártottak róluk, illetve gyakran közöltek gúnyos rajzokat is az oktatókról. Az első szám 1898 karácsonya előtt jelent meg, amit évente követett egy-egy füzet, de voltak kimaradások is. Általában a harmadévesek szerkesztették az építészbankett alkalmára, kivétel csak az első négy szám volt, amelyről végig az alapító gárda gondoskodott. A XX. század elején főleg a Fiatalok csoportja volt tevékeny körülötte: Kós Károly, Jánszky Béla, Kozma Lajos, Györgyi Dénes vagy Mende Valér. Leghíresebb címlapját utóbbi rajzolta meg, amelyen a csellóját falnak támasztó ülő alak látható.

A Fiume Kávéház helyén működő vendéglátóhely Ferenczy István utcai bejárata napjainkban (Fotó: Bodó Péter/pestbuda.hu)

Sok építészpalánta töltötte tehát idejét a Fiuméban, de a hely mégis irodalmi kávéházként maradt meg a köztudatban. Ez a fentebb említett írókon és költőkön kívül talán annak is köszönhető, hogy a millennium évében, 1896-ban itt alakult meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Neve nem változott, tulajdonosai viszont igen: 1912-től Goldberger Salamon, 1922-től pedig Meixner Gusztáv Alajos tartotta fenn. Hosszú és gazdag történelme volt tehát, erre azonban a ma itt működő üzletek nem igazán emlékeztetnek. Pontosabban a Múzeum körútra néző bolt egyáltalán nem, és a Ferenczy István utcai vendéglátóhely is csak a kirakat feliratával. Utóbbi belsejében egy oszloppár ugyan még látható, a falakat azonban mindenféle csecsebecsékkel rakták tele. Persze manapság divatos a romkocsmai hangulat, és látogatják is bőszen a szemközti egyetemen tanuló fiatalok.

A nyitóképen: A Fiume Kávéház belső tere 1910-ben (Forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)