Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés értelmében mindkét fél önállóan intézhette pénzügyeit, csak a közös külügy és a hadügy költségeiről kellett együtt gondoskodniuk. A kalapba a gazdasági fejlettség arányában fizettek be, amit tízévente felülvizsgáltak. Ez a mutató remekül jelezte a dualizmus kori Magyarország dinamikus fejlődését, ugyanis az ország egyre magasabb összeggel vette ki a részét a közös kiadásokból. Ez természetesen a pénzügyek minden területére kihatott, így a Pénzügyminisztériumnak is egyre több feladattal kellett megküzdenie, mind több és több alkalmazottra volt szüksége.

A Szentháromság-szobor mögött feltűnik a régi Jezsuita Kollégium részlete is (Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.05.079)

A minisztérium a kiegyezés évében alakult meg, és átvette az ország pénzügyeit korábban irányító kamara feladatait – egyúttal annak épületeibe is költözött be. Azokat eredetileg a jezsuita rend emelte, és össze is építették az általuk fenntartott Mátyás-templommal, északról a kollégium, délről pedig a papnevelde csatlakozott hozzá. A kollégiummal szemközt egy akadémiát is  építettek, melynek főhomlokzata a Szentháromság térre nézett. A kamara a jezsuita rend 1773-as feloszlatása után kapta meg az épületeket, bár az Akadémia átmeneti időre az 1777-ben a Nagyszombatból Budára költöztetett egyetem otthona lett. A koronázótemplomot a XIX. század végén, a Schulek Frigyes vezette neogótikus helyreállítás során szabadon állóvá tették, amely az egykori kollégium és papnevelde egy-egy részének lebontásával járt. Az akadémia egykori épülete viszont egyelőre sértetlen maradt. 

A jezsuita rend épületei a Mátyás-templom körül (Forrás: hungaricana.hu)
A Pénzügyminisztérium számára egy egész háztömböt kisajátítottak (Forrás: hungaricana.hu)

A századfordulóra a Pénzügyminisztérium hivatalnokgárdája olyan hatalmasra nőtt, hogy kénytelenek voltak még több épületben irodákat bérelni, főleg a Várban és a Vízivárosban. A széttagoltság viszont már akadályozta a hatékony szervezeti működést, ezért egy új, méltó székház építéséről hoztak döntést. Tekintve, hogy a minisztériumok többsége amúgy is a Várban székelt, illetve a Pénzügyminisztérium több fontos épülete is a Szentháromság tér közelében feküdt, a létesítendő épület helyét a mai Szentháromság tér – Országház utca – Fortuna köz – Hess András tér közötti területben határozták meg. A telkeket kisajátították azzal a szándékkal, hogy a rajtuk álló épületeket lebontják. Ezt a sorsot szánták az akadémiának is, az Egyetemi Nyomdát (ma Hess András tér 4.) viszont nem érhette károsodás, azt a tervek szerint befoglalták az új épületbe.

A Szentháromság tér északi oldala. A kép jobb oldalán az egykori Jezsuita Akadémia, később kamarai, 1867 után pénzügyminisztériumi épület (Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.010)

Tehát az építészetileg nem kiemelkedő, hatalmas háztömböt lebontották. Egyedül az akadémia Szentháromság térre néző főhomlokzata képviselt jelentősebb értéket, alkotója sem volt kisebb személyiség, mint Franz Anton Hillebrandt. Az 1747-ben emelt barokk épületnek 1786-ban tervezett új homlokzatot, amikor az egyetem helyére a Helytartótanács költözött. Copf stílusúra alakította, melynek egyik fő ismérve, a füzérdísz a földszinti ablakok fölött jelent meg: a szemöldökpárkányok sarkairól csüngtek alá, de középen is rögzítve voltak, így kettős ívet rajzoltak le. A homlokzat középső kiszögellését a szélein páros pilaszterek hangsúlyozták. Bal oldalához a XIX. század első felében egy klasszicista stílusú toldalékot építettek, a bejárat ennek közepén nyílt. Figyelemre méltó volt az emelet közepén az ablakok úgynevezett Palladio-motívum szerinti elrendezése.

A kép bal szélén látható a Szentháromság tér és az Országház utca sarkán álló klasszicista bérház (Forrás: Fortepan/Képszám: 27721)

Az Országház utcai oldalon egy kétemeletes, klasszicista bérház nézett a Szentháromság térre. A szomszédos épület bejárati traktusánál szigorúbb stílusváltozatot mutatott, mindegyik szinten egyenes záródású ablakok sorakoztak katonás rendben, bár a földszintieket felülről félköríves mező egészítette ki. A saroképület egy egész hosszú sort nyitott meg, mögötte ugyanis kisebb polgárházak helyezkedtek el szorosan egymás mellett. Az Országház utca 3. szám alatt a Hitschenbacher-ház állt, az 5. szám alatti házban a lebontása előtt Országh Sándor, Buda főjegyzője lakott, a 11. számú ház a Szlávy, a 13. a Harrer családé volt, míg a 15. szám Reischl Károly építészmérnök otthona volt.

A Szentháromság tér 7–8. számú épületek egy 1909-es fényképen (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A Szentháromság tér klasszicista oldalát erősítette még az Országház utca másik oldalára helyezett, kilenctengelyes bérház (pontos címe Szentháromság tér 7.), mely középkori alapokon épült, és eredetileg csak egyemeletes volt, de 1870-ben húztak rá egy másodikat szintet is. A vele szomszédos barokk háznak (Szentháromság tér 8.) a XVIII. század elején került a Szentháromság utcai sarkára a jellegzetes kör alaprajzú zárt erkély, melyet alacsony, de hegyes sisak fedett, legfelül pedig a vázaszerű dísz egy csillagban végződött. A XIX. század végén az erkély tetőjének zsindelyét bádogra cserélték, de ikonikus formáján nem változtattak. Ablakai kötényében barokk tagozású, íves oldalú süllyesztett mezők kaptak helyet. A régi Budai Városháza barokk épületére szintén építettek egy zárt erkélyt, így a tér nyugati oldala egészen harmonikus képet mutatott.

A régi Budai Városháza barokk épülete a kép bal szélén látható (Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.008)

Az így kialakult tér képébe kellett a Fellner Sándor által tervezett új Pénzügyminisztériumnak illeszkednie. Ehhez lebontották a tér északi oldalán álló épületeket, helyére pedig a neogótikus, homlokzati díszekkel gazdagon operáló épület került. A stílust nagyrészt a Mátyás-templomhoz való alkalmazkodás követelte meg, de a gótikával a dicső középkorra is utalni akart a tervező.

A Pénzügyminisztérium főhomlokzata (Forrás: Fellner Sándor: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium palotája, 1908.)

A gótika tehát, mely Ferenc József koronázásakor még csak a Mátyás-templom falaiban szunnyadt, előbb annak homlokzatán, majd a Pénzügyminisztériumon is megjelent. A teret addig uraló barokk és klasszicizmus a nyugati oldalra szorult vissza. Előbbit főleg a régi Városháza, valamint maga a Szentháromság-szobor, utóbbit pedig a Szentháromság tér 7–8. számú házak képviselték. Bár a 8-as számú, sarki ház korábban inkább barokk volt, de a XX. század elején egy hanyag tatarozás alkalmával bevakolták az ablakkötények besüllyesztett mezőit. Ennél is nagyobb merénylet volt azonban, hogy a kőkeretek díszítését is lefaragták. Talán a 7-es számú épület egyszerűbb megjelenéséhez akarták igazítani ennek részleteit is. A második világháborúban mindkét épület súlyosan megsérült, romjait pedig elbontották.

A Szent István-szobor környezetének kialakítása (Forrás: Fortepan/Képszám: 115773)

A Mátyás-templomtól északra és délre is volt még két barokk épület: az egykori Jezsuita Kollégium, valamint a Papnevelde. Előbbi ma is látható még – a Hilton Szálloda működik benne – utóbbinak viszont mostohább sors jutott. A templom helyreállítása során egy részét elbontották, ezután pedig egy szomorú tűzfallal nézett a Szentháromság térre. 1906-ban, Stróbl Alajos Szent István-szobrának felállításakor azután a maradékát is eltüntették, helyén pedig teret, valamint egy kis parkot alakítottak ki.

A Szentháromság tér tehát a Pénzügyminisztérium építésével szintet lépett. Míg addig őrizte a Vár csendes, zegzugos képét, a XX. század elejétől már inkább a világvárossá vált Budapest nagyságát hirdette. A tér a minisztérium, valamint az egykori Burg Hotel helyén álló épületek rekonstrukciója után visszakapja majd a századfordulós fényét.

A nyitóképen: A Pénzügyminisztérium újjáépített palotája 2024 júniusában (Fotó: Halász Csilla/pestbuda.hu)