A Magyar Nemzeti Levéltár felhívást tett közzé a trianoni békeszerződés következményeinek, valamint a huszadik századi határmódosítások tapasztalatáról tudósító magániratok levéltárba adására. A gyűjtemény gyarapításával segítenék annak megértését, miként élte meg a magyarság e sorsfordító történelmi eseményeket.

Az első világháború, Trianon, majd az ezt követő, 1938–1947 közötti határmódosítások szinte minden család életére hatást gyakoroltak a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Levéltár célja, hogy gyűjteményét olyan huszadik századi iratokkal, fényképekkel gyarapítsa, amelyek segítségével megérthető, miként élte meg a magyarság e sorsfordító történelmi eseményeket. Rendkívül fontosnak tartják azon magánszemélyek iratainak gyűjtését, akik nem vállaltak közvetlen szerepet a történelmi események alakításában, de szemtanúi voltak döntő történelmi eseményeknek, és lejegyezték személyes vagy családi tapasztalataikat, emlékeiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár a történeti Magyarország területéről várja mindazon magánszemélyek felajánlását, akik Trianont és az ezt követő területmódosításokat (Felvidék, Erdély és Partium, Kárpátalja, valamint Délvidék egy részének visszacsatolását, majd újbóli elvesztését) naplókban, levelezésben, visszaemlékezésekben rögzítették.

Természetesen nemcsak Trianon és a határmódosítások emlékezetének dokumentumait gyűjti a levéltár, hanem minden, a magyar történelem szempontjából kiemelten fontos, maradandó értékű írásos és képi emléket is, a 12. századtól a 21. századig. A levéltár munkatársai küldetésüknek tartják a rájuk bízott iratanyag megőrzését, a jövő generációi számára való sértetlen átmentését, állagának megóvását és az iratokban foglalt releváns információk kutathatóvá tételét.

(Forrás: Kultura.hu)