Szentimreváros, az első királyunk fiatalon elhunyt fiáról elnevezett terület a 26 évesen meggyilkolt, nemrég boldoggá avatott Brenner János szobrával gazdagodott.

A városrészben a kezdetektől fogva egyházi oktatási intézmények sora működött és működik ma is. Egykor itt volt a híres Szent Imre Kollégium és ma is két neves katolikus iskola: a Szent Margit Gimnázium és a ciszterci rend által működtetett Szent Imre Gimnázium található itt. Nem véletlen tehát, hogy épp ebben a városrészbe került Brenner János vértanú pap egész alakos szobra.

Boldog Brenner János szobra, Rieger Tibor alkotása, 2018 (Fotó: Flier Gergely/pestbuda.hu)

A környék szobrokban eddig is igen gazdag volt, a közelben található Klebelsberg Kunó, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső, valamint a városrész névadója, Szent Imre herceg szobra.

Az új szobrot a ciszterciek templomának és gimnáziumának közelében helyezték el, hiszen az oktatással, neveléssel is foglalkozó szerzetesrend fontos szerepet játszott Brenner János életében. Pécsett a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségizett s 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatásának évében maga is jelentkezett a ciszterci rendbe. A szobor felállításának helyszíne Brenner János életéhez úgy is kapcsolódik, hogy egy budai családnál kapott szállást a Budapesti Hittudományi Akadémián folytatott tanulmányai alatt.

Brenner János 1931-ben, Szombathelyen született. Családjáról mindennél többet mond, hogy két testvérével együtt mindhárman a papi hivatást választották. Pappá szentelése után (1955) Rábakethelyen működött. Különösen nagy gonddal és szeretettel foglalkozott az ifjúsággal, játszott és sportolt is velük. Tevékenységével azonban kivívta az államhatalom helyi képviselőinek rosszallását, akik közvetlenül az 1956-os forradalom után még inkább érzékenyek voltak a fiatalsággal kapcsolatos tevékenységre. Megpróbáltak nyomást gyakorolni az egyházra elhelyezése érdekében, azonban püspöke kiállt mellette, és továbbra is Rábakethelyen működhetett. 1957-ben egy decemberi éjszakán érte máig tisztázatlan körülmények között a kegyetlen támadás, melynek során vértanúságot szenvedett. A forradalom után legalább hét papot gyilkoltak meg gyanús körülmények között az országban.

A fővárosi Brenner-szobor állítását Mádl Dalma asszony (Mádl Ferenc volt köztársasági elnök felesége) kezdeményezte, akinek Brenner János személyes ismerőse volt, hiszen gyermekéveiket mindketten Pécsett töltötték. Ő azon kevesek egyike volt, aki kezdetektől ismerte Brenner János életének és vértanúságának eltitkolt történetét. Áder János köztársasági elnök a szobor megvalósulásához jelentős összeggel, 5 millió forinttal járult hozzá.

A szobor a Szent Imre-templom előtt (Fotó: Flier Gergely/pestbuda.hu)

A szobor elkészítésére Rieger Tibor szobrászművész kapott megbízást, akit egyrészt szakrális alkotásai (a pannonhalmi bazilika millenniumi kapuja, a magyar koronázási palást szobra), másrészt a XX. század magyar történelmének nagy, tragikus alakjainak megformálása (Teleki Pál szobra Balatonbogláron, Mindszenty József szobra Máriaremetén) szinte predesztináltak erre a feladatra.

Legújabb szobra előtt állva elmondhatjuk, hogy Rieger Tibor megállásra késztető, elgondolkodtató, lélekemelő alkotást készített Brenner János tiszteletére. A szobrot szemlélve leginkább talán az tudatosulhat bennünk, hogy Brenner János itt minden pátosztól mentesen, korának magyar fiataljaként áll előttünk, fiatalosan, a néhány fényképéről is ismert zsebre dugott kézzel. Akárcsak egy átlagos egyetemista, az ötvenes évek jellegzetes ballonkabátjában. Szimpatikus alakja azonban mégis méltóságot és tisztaságot sugároz.

A szobor alkotója egy tévébeszélgetésben úgy fogalmazott, számára Brenner János esete az elmúlt rendszer esszenciája, s ez a felismerés mélyen megdöbbentette. A szobor megformálásánál igyekezett minden patetikus megoldást elkerülni, és azt szerette volna, ha az alkotás egyszerűségében belülről sugároz valamit.

A szobor talapzatára Brenner János papi jelmondata került: „az Istent szeretőknek minden a javukra válik”.

Nyitókép: (Fotó: Flier Gergely/pestbuda.hu)