Ami a reformkori, XIX. század közepi Pestből megmaradt, az Pollack Mihály mellett leginkább Hild József nevéhez köthető. Nagyszámú fennmaradt épülete között hazánk olyan meghatározó jelentőségű műemléke is szerepel, mint az esztergomi bazilika. Munkásságáról utoljára mégis három évtizeddel ezelőtt, 1989-ben jelent meg átfogó igényű kötet (Ráció és romantika. Hild József [1789–1867] építész emlékezete, szerkesztette Horváth Alice), valódi monográfia pedig még régebben, 1958-ban Rados Jenő tollából. Bőven időszerű volt tehát életművének korszerű összefoglalása, bemutatása. Erre a feladatra vállalkozott a Holnap Kiadó, amelynek Gerle János (1947–2012) által indított könyvsorozata – Az építészet mesterei – a magyar építőművészet nagyjait veszi sorra.

A most megjelent Hild-monográfia a szerző első könyve. Havas Gyöngyvér fiatal művészettörténész felkészültsége hamar kiderül az olvasó számára a kötet lapjairól. Alapos, lelkiismeretes kutatómunkáról tanúskodó könyve emellett rendkívül jól megírt, izgalmas olvasmány. A művek mögött egy alkotó ember élete is kirajzolódik előttünk. A szöveget színesítő illusztrációk jelentős részét a korabeli metszetek, tervrajzok, archív felvételek teszik ki. Emellett a jelenkori állapotot megörökítő fényképekkel is szép számmal találkozunk a kötetben, ezek javarészt a szerző, valamint Tahler Tamás felvételei. A jegyzetekben szereplő több mint 500 hivatkozás mellett bibliográfia, névmutató és Hild József műveinek áttekintő jegyzéke is emeli a mű tudományos színvonalát.

A gyönyörű kiállítású kötettel méltóképpen tisztelgett a kiadó a 2017-ben 150 éve elhunyt Hild József emléke előtt.