Az államalapítás ünnepe alkalmából állítottak szobrot IV. Bélának, Buda alapítójának a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyban, a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyén. Az Árpád-házi uralkodó ugyanis nem csupán a várfalakkal körülölelt Buda, vagyis a mai főváros létrehozója, felépíttetője, de a nyíradonyiak is számon tartják, hogy az ő településük is IV. Bélának köszönheti a létezését. A város 1244-ben kapott adománylevelet IV. Béla királytól, akinek a szobrát most Juha Richárd készítette el.

IV. Béla az 1241-1242-es tartárjárás után az ország több helyszínén kővárakat építtetett, hogy az esetlegesen visszatérő mongol hadak elől meg tudja védeni az országot. Az elpusztult, felégetett települések helyén új városokat, falvakat hozott létre.

IV. Béla Pesten, a Hősök terén, a millenniumi emlékművön (középen) (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Budán valószínűleg már 1243-ban megkezdődtek az építkezések, a területet felparcellázták, kijelölték az utcákat, házhelyeket, ahová magyar és német népességet telepítettek. Hamarosan felépült a ma is álló Nagyboldogasszony-templom a németeknek és a Mária Magdolna-templom a magyar híveknek, IV. Béla megalapította a ferences és a domonkos kolostort, amelyek mellé természetesen templom is épült. A városalapítás kezdeti éveiben épült Budán az első zsinagóga is, a király ugyanis a zsidóknak is letelepedési engedélyt adott.

IV. Béla mai ismereteink szerint Budán, a Táncsics Mihály utca 9-11. szám alatt lakhatott, ha nem is állandó jelleggel, mert a középkornak ebben a szakaszában az uralkodók még váraikról váraikra vándoroltak, és nem volt egyetlen kijelölt állandó palotájuk.  

Mindenesetre második honalapítónk uralkodása alatt Buda városa folyamatosan épült, egészen a király 1270-ben bekövetkezett haláláig, vagyis Béla 28 éven át kísérte figyelemmel, szervezte, irányította a mai Buda fejlődését. S bár a város 1686-ban, a töröktől való visszavívás alatt és az azt követő tűzvészben szinte teljesen elpusztult, 1849-ben is jelentős sérülést szenvedett, az 1944-1945-ös könyörtelen háborús rombolás mértékét pedig már fényképfelvételek sokaságán is megszemlélhetjük, de a számtalan csapás ellenére ma is vannak olyan helyszínei a városnak, amelyek már IV. Béla korában, azaz 1270 előtt is megvoltak.

Nyitókép: IV. Béla mellszobrát Nyíradonyban avatták fel (Fotó: dehir.hu)