A kötet a címében szerepeltetett két nagy jelentőségű magyar építész, Ybl Miklós és Lechner Ödön emlékére 2014. június 7-én és 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékén rendezett konferencia előadásait veszi alapul. A 2014-es évben ugyanis kettős évfordulót ünnepelt minden építészet iránt érdeklődő: 1814-ben született Ybl Miklós, 1914-ben pedig elhunyt Lechner Ödön. Az általuk felölelt száz év pedig igencsak jelentős korszaka a hazai építészetnek, amellyel érdemes kiemelten foglalkozni.

A kötet a 2014-ben elhangzott harminchat előadásból tizenegyet tartalmaz. Kronológiai sorrendben következnek egymás után átölelve közel egy évszázadot, az Ybl által képviselt romantika és historizmus stílusától a lechneri századfordulós építészetig. Az Előszót Rozsnyai József írta, aki a kötet szerkesztője és a konferencia egyik szervezője is volt Kopócsy Annával együtt.

A bevezetőt Sisa Józsefnek köszönhetjük, aki a historizmus fogalmának problémáira világít rá, és elhelyezi a címszereplő két építészt a magyar és az egyetemes építészetben. Érdekes olvasni a a társművészetek iránti két ellentétes hozzáállásról: Ybl fontosnak tartotta a festészetet és a szobrászatot, és hangsúlyt is fektetett rájuk az épületeinél. A Lechner által tervezett épületek homlokzatain ezzel szemben kevéssé dominálnak más művészeti ágak, ő inkább a díszítőmotívumokra helyezte a hangsúlyt új formákkal és technikákkal kísérletezve.

Az Ybl és Lechner vonzásában című könyv borítója (Fotó: pestbuda.hu)

Ybl és Lechner alakjainak és egy-egy művüknek az alaposabb bemutatása mellett több más építésszel is foglalkozik a könyv: Pákei Lajossal, Fort Sándorral, Hültl Dezsővel, Kőrössy Albert Kálmánnal és Baumhorn Lipóttal. A kötet nemcsak a mai határainkon belül található kiemelkedő épületekkel foglalkozik, hanem az alkotóknak azokat a munkáit is tárgyalja, amelyek a trianoni békediktátum következményeként a határainkon kívülre kerültek, s így ma romániai, horvátországi vagy szerbiai településeken lelhetők fel.

A Budapest iránt érdeklődők az eredetileg a Városligetben álló, „fogpiszkálónak” nevezett Gloriette-emlékművel, több budapesti bérházzal, az újpesti és a Péterfy Sándor utcai kórházzal ismerkedhetnek meg alaposabban.

A XIX. századdal foglalkozó kutatók új felfedezései, benyomásai kaptak helyet ebben a kötetben, amelyett bátran forgathat minden magyar, építészet iránt érdeklődő. A Holnap Kiadó gondozásában megjelent könyv a történelem, a művészetek és a várostörténet iránt kíváncsi olvasóknak szintén tud újat mutatni.

Nyitókép: Az Ybl és Lechner vonzásában című kötet (Fotó: pestbuda.hu)