A pesti görögök közössége 1785-ben határozta el, hogy saját templomot épít. Valószínűleg akkor még nem sejtették, hogy hosszú és küzdelmes munka előtt állnak. Csak az öt évbe telt, mire megkapták az engedélyt az önálló templom építésére, amelynek birtokában már meg tudták vásárolni a Duna partján lévő telket a piaristáktól. 

A tervek és az építkezés költségvetésének elkészítésével Thallherr József építészt bízták meg, az általa benyújtott iratok alapján a pesti Helytartótanács 1790. június 22-én engedélyezte a templom építését. Ennek ellenére az mégsem kezdődött el, ugyanis az egyházközség vezetői statikai hibákat fedeztek fel a tervekben. Visszavonták Thallherr megbízását, és az új tervek elkészítésére 1791-ben Jung Józsefet kérték fel. A szerződésben rögzítették, hogy a pesti templom a bécsi görög templom mintájára készüljön el. Ennek a bizonyos bécsi templomnak pedig egy tornya volt, illetve van a mai napig is.

A görög egyház temploma az Aldunasoron az 1850-es években Ludwig Rohbock grafikáján. A templomot 1801. augusztus 11-én szentelték fel (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A munkálatok 1791-ben el is kezdődtek, de a görögök hamarosan meggondolták magukat. Úgy határoztak, hogy az eredeti tervben foglaltakkal ellentétben nem egy, hanem két toronnyal építik meg a templomot. A módosítás miatt új engedélyeket kellett kérni és új terveket kellett készíteni. Az eredetileg tervezett 3 helyett kereken tíz esztendő alatt épült fel a templom. A felszentelését 1801. augusztus 11-én tartották. Azért ezt az időpontot választották, mert az alapkő letételekor megfogadták, hogy majdan Nagyboldogasszony ünnepére szentelik fel a templomot. Az 1801. esztendőben az augusztus 15-i ünnep szombatra esett, így az azt megelőző vasárnapon végezte el a szertartást Dionisziosz Popovics budai szerb püspök és a temesvári püspök.

A mai Petőfi téren álló ortodox templom 1866-ban azokkal a tornyokkal, amelyek Jung József tervei alapján készültek (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

Néhány évtizeddel később egyre több három-, négyemeletes ház épült Pesten, amelyek mellett a görögkeleti templom kétemeletes tornyai szinte eltörpültek. Ezért a görög egyház újra az építkezés mellett döntött. Ybl Miklóst kérték fel, hogy a templom tornyaihoz tervezzen díszes sisakokat. Az építkezés során a templom homlokzatát is átalakították.

A templom immár az új, Ybl Miklós által tervezett toronysisakokkal Klösz György felvételén az 1880-as években (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A megújult templom méreteivel, építészeti formáival, gazdagságával évtizedeken át a Duna-part egyik dísze volt, ám a II. világháborúban súlyosan megrongálódott, déli tornya leomlott. Bár közvetlenül a háború után, majd az 1950-es és az 1970-es években is zajlottak állagmegóvási és nagyobb felújítási munkálatok a templomon, a hiányzó toronynak csak a talpazatát építették vissza. 

A templom déli tornya a II. világháborúban leomlott (Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11)

Magát a tornyot a 2000-es évek második felében kapta vissza az épület, majd 2010-ben elkészült a toronysisak tartószerkezete, kilenc évvel később pedig maga a sisak is. Így ma a templom újra két toronnyal és az Ybl Miklós tervei szerint készült toronysisakokkal hívja fel magára a figyelmet a pesti Duna-parton.

 A görögkeleti templom 2010-ben kapta vissza a déli tornyot, majd 2019-ben a toronysisakot is (Fotó: Dubniczky Zsolt/pestbuda.hu)

Nyitókép: A Petőfi téren álló görögkeleti Nagyboldogasszony-templom két toronnyal és toronysisakkal (Fotó: Dubniczky Zsolt/pestbuda.hu)