A bontásra kijelölt három XII. kerületi épület közül a Böszörményi út 24. szám alatti a legrégebbi. A négyemeletes székházra a Magyar Királyi Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Önsegélyező és Nyugdíjegyesülete 1941 nyarán nyújtotta be építési kérvényét. Az épület terveit Rumszauer György építész készítette, a berendezést Mináry Pál, az iparművészeti iskola tanára tervezte.

A postamesterektől a metrótervezőkig

A M. Kir. Postamesterek székháza 1942-ben (Forrás: Tér és Forma, 1943. 1. szám)

Az épület kapuja 1942-ben (Forrás: Tér és Forma, 1943. 1. szám)

„A Böszörményi-úti főhomlokzatról nyíló tágas kapun át jutunk a márvánnyal burkolt vestibulbe, ahonnan jó térkapcsolású érdekesen megvilágított széles márványlépcső vezet az I. emeleti faburkolatú várócsarnokba” – mutatta be az épületet a Tér és Forma 1943. évi 1. számában. A homlokzatot sóskúti mészkővel burkolták. 

A márvánnyal borított előcsarnok az avatás után (Forrás: Tér és Forma, 1943. 1. szám)

Az épületet 1942. november 29-én avatták. Itt kapott helyet a vidéki postamesteri családok Budapesten tanuló gyermekeit befogadó kollégium is, melyet a kormányzó hősi halált halt fiáról, vitéz Horthy Istvánról neveztek el. A diákszobák egy külön bejáraton, az udvarról voltak megközelíthetők. A harmadik és negyedik emeleten elhelyezett kollégium mellett a másodikon voltak vendégszobák a vidékről felutazó postamesterek részére, illetve a földszinten nyugdíjas postamestereknek biztosítottak lakhatást. Az első emeletet az építtető egyesület irodái foglalták el, de elhelyeztek az épületben egy orvosi rendelőt is.

A postamesterek házának alaprajzai (Forrás: Tér és Forma, 1943. 1. szám)

Az épület a II. világháború harcai alatt kiégett, a háborús károkat 1950-ben javították ki, ekkor a harmadik emeletre a Földalatti Vasút Vállalat költözött, mely hamarosan az épület nagyobb részét elfoglalta, s 1952-ben már a vállalat székházaként tüntették fel. De itt volt a székháza a Szénbányászati Földkotró Vállalatnak és 1957-től itt üzemelt az önkiszolgáló Királyhágó Étterem is.

Tervezik a metrót a Böszörményi út 24. szám alatt, a Földalatti Vasút Vállalat irodájában (Forrás: Fortepan/Uvaterv/Képszám: 12794)

A cégeket 1964-ban trösztökbe szervezték, a Földalatti Vasút Vállalat az Útépítő Tröszthöz került. Az 1970-es években – habár továbbra is az Útépítő Tröszt székháza volt – ez lett a székhelye a Közúti Beruházó Vállalatnak (Útiber). Új szervezetek is megjelentek az épületben: itt működött a Közúti Gépellátó Vállalat (Közgép) tervezőirodája, helyiséget kapott a XII. kerületi Hazafias Népfront. Itt volt a Mozgó Világ című folyóirat, majd 1988-ban az Ifjúsági Szemle szerkesztősége, és innen indult a Polip rockmagazin is.

Az épület a Szoboszlai utca felől 1951-ben, még a szomszédos irodaház felépülése előtt (Forrás: Fortepan/Képszám: 91669)

A Böszörményi út, balra a bontás előtt álló 24. számú ház, mellette a megmaradó 26. számú ház (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Aztán 1990-től több különböző társaság bérelt irodákat az épületben, de nyitottak itt vöröskeresztes gyűjtőpontot is. Ez az épület lett 1992-ben az Agrobank központja – majd a pénzintézet összeomlása után a Mezőbank, illetve 2013. november 22-ig az Erste fiókjaként szolgált, de volt itt hitelintézet, nyugdíj- és egészségpénztár is.

A leányiskola helyén: posta, bank, rendelő, pártház

A Böszörményi út 2022. szám alatti, bontásra váró ötemeletes irodaház 1953-ban. A pártközpont a mellékutcai szárnyban volt (Forrás: Fortepan/Képszám: 91597)

A Böszörményi út 20–22. szám alatt 1915-től polgári leányiskola működött. Ennek sérült barakképületeit 1946–1947-ben bontották el. Már 1940-ben terveztek erre a telekre egy kétemeletes bérházat építeni, végül az itt álló ötemeletes, T alaprajzú, vasbetonvázas irodaépület 1953-ban épült a korszakra jellemző stílusban. Az épület a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) Központi Vezetőségének székháza lett, az irodákba a szövetség különböző osztályai és az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, valamint ennek szerkesztőségei (Szabad Ifjúság, Világ Ifjúsága című lapok) és nyomdája költözött. 

A DISZ 1956-ban megszűnt, az épületet a Közlekedési Építő Vállalat – későbbi nevén KÉV-Metro – foglalta el, de mellette tíznél több tanácsi vállalatot is elhelyeztek itt, köztük a XII. kerületi házkezelőséget, tatarozóvállalatot, kézműipari és vegyesipari javítóvállalatot, valamint a pincében tovább működött az ifjúsági nyomda. Az 1960-as évektől a Dél-budai Vendéglátóipari Vállalat és az I.–XII. kerületi Közért is itt székelt.1964-ben helyreállítási munkákat kellett végezni az épületen, mert a helytelen tervezés következtében a főpárkányzat kőburkolata több helyen leesett. Ugyanekkor az itt üzemelő liftet is cserélni kellett.

Az épületre 1970 körül fölhúzott hatodik emelet közelről (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Közlekedési Építő Vállalat 1970 körül az épületre egy további – az eredeti falsíktól kissé hátravont – emeletet épített. 1969-től az épület 400 főt befogadó művelődési termében tartották a téli horgásziskola filmvetítésekkel egybekötött előadásait, s 1977-ben itt nyílt meg a Sarokház Disco is. Az épületet az 1980-as években már IKV-irodaházként is emelgették, mögötte önkormányzati teniszpályák voltak, melyeket télen korcsolyázásra is használtak.

A hatemeletes irodaház ma (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az 1990-es évek elején aztán az itt működő vállalatok kft.-vé, részvénytársasággá alakultak. Az ezredfordulón sorra kínálták eladásra az irodaház helyiségeit – köztük egy budapesti székhelyű pénzintézet is, amelynek az épület több emeletén is voltak irodái. A többségi tulajdonos XII. kerületi önkormányzat már ekkor tervezte az irodaház korszerűsítését, és felmerült egy mélygarázst építése is. Főként oktatási szervezetek foglalták el a házat, 2000-ben itt nyílt meg a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, amely elsősorban a sikeres pályázásban segítette a lakosságot, de ez volt a Magyar Bridzs Szövetség, valamint a Magyar Fesztivál Balett székhelye is.

A 126-os számú posta 2003. május 7-én költözött be az épületbe, ahol kilenc ügyfélablakot alakítottak ki, s a következő évben az Inter-Európa Bank nyitott itt bankfiókot, de 2017-ig különböző irodákban elszórva itt működött a XII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat is. A postát 2014-ben váltotta a felnőttháziorvosi rendelő, majd 2017-ben a gyermekrendelő is itt kapott helyet.

Az irodaház a Szoboszlai utca felől, ezt a szárnyat a rendszerváltás előtt a helyi pártbizottság használta (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A sarokház másik címe a Szoboszlai utca 2–4., a T alaprajzú épület szárként hátranyúló része. Ez a rész a rendszerváltás előtt az MSZMP XII. kerületi pártbizottsága használta, majd 1992-ig a Független Kisgazdapárt országos központja volt. 1992 májusától TESZ-székházként emlegették: ide volt bejegyezve a Társadalmi Egyesületek Szövetsége és idén novemberig a Város- és Faluvédők Szövetsége, illetve a Budapesti Városvédő Egyesület is.

Diákszálló, iskola, családsegítő

A Beethoven utca 79. alatti Hotel Express 1970-ben (Forrás: Fortepan/Képszám: 214549, 214550)

Az egykori Gaál, ma Beethoven utca 7–9. szám alatt az 1940-es években üres telek volt. A Böszörményi úti irodaházzal egy időben, 1953 körül építettek ide egy háromemeletes irodaépületet a korszakra jellemző stílusban. A ház eredetileg szintén az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat helyigényét elégítette ki, itt volt a Pajtás újság szerkesztősége, de a Földalatti Vasút Vállalat is jogot formált az irodaházra. 1957 januárjában az Express Ifjúsági Utazási és Szolgáltató Vállalat – a KISZ Központi Bizottságának utazási irodája – kapta meg, mely előbb irodaházként, majd 1959 májusától szállodaként hasznosította: az első tervek szerint a vidékről a fővárosba kiránduló középiskolások és egyetemi hallgatók elhelyezését biztosította volna – de már az első időszakban nagyszámú külföldi turistát, diákot is elszállásoltak.

A Hotel Express néven működő 102 férőhelyes szállodában harminckét 2–4 ágyas szobát alakítottak ki, melyeket korszerű csőbútorral, falba épített szekrénnyel rendeztek be. A földszinti társalgóban televíziót, rádiót, zenegépet, többnyelvű könyvtárt helyeztek el. Az egyéni látogatók és a kisebb csoportok a Böszörményi úti Királyhágó Étteremben ettek, azonban a nagyobb csoportok étkezését a Testnevelési Főiskola Alkotás utcai menzáján biztosították, ahova busszal vitték a bentlakókat.

Az Express Szálló belső terei 1970-ben: előcsarnok, társalgó, kétágyas szoba (Forrás: Hungaricana/Budapest Főváros Levéltára)

A vállalat 1995-ben részvénytársasággá alakult Express Szálloda és Utazási Rt. néven. Két évvel később lezárult a cég privatizációja, ingatlanait azok az önkormányzatok kapták meg, amelyeknek a területéhez tartoztak, így a Beethoven utcai szálló a XII. kerülethez került. Sürgősen szükség is volt rá, ugyanis 1997 februárjában robbanás történt az Ugocsa utca 6/b alatt, és a sérült épületből öt családot az Express Szállóban helyeztek el.

Az egycsillagos diákszállást a Hungarohotels még 1998-ig üzemeltette, majd az önkormányzat garzonházzá alakította az épületet, s megindult a felújítása, de 2000–2001-ben ideiglenesen itt volt a kerületi rendőrkapitányság is. Az 2000-es években itt – illetve a Böszörményi út 20–22.-ben – működött a különféle szakképzéseket nyújtó Schola Europa Akadémia, majd a 2010-es években a XII. kerületi Polgármesteri Hivatal a Családsegítő és Gyermekjóléti Központját helyezte el itt, miközben a legutóbbi időkig megfért benne egy gyermekruhaüzlet, egy szépségszalon, illetve egy táncművészeti stúdió is.

A Beethoven utca 79. alatti irodaépület (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Jobbra a Beethoven utcai irodaépület, balra a Böszörményi úti református templom látható (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A jövő: lakások, irodák, rendelők

Az önkormányzati tulajdonú épületegyüttes bontása 2021. szeptember 29-én vált hivatalossá. Az ingatlanfejlesztésre az önkormányzat BBSZ Ingatlan 2022. Kft. néven projektcéget hozott létre, amely elkészíttette a megvalósíthatósági tanulmányt. A kidolgozott koncepció – melyet az A3 Építész Kft. és a Value 4 Real Kft. készített – 2020. december 7-én és 2021. február 10-én készült el, a bontás várhatóan 2022 elején kezdődik. A tervek szerint a beruházás keretében a három épület helyén felhúzandó három ötemeletes épületben nettó 11–12 milliárd forint költséggel 120 lakás, továbbá irodák, üzlethelyiségek, orvosi rendelő épülne, és megvalósulna a már húsz évvel ezelőtt is tervezett mélygarázs is 299 férőhellyel.

A 2020-ban készült látványterv a beruházásról

A beruházás látványtervei, amelyket az A3 Építész Kft. készített

Nyitókép: A Böszörményi úti irodaház (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)