A Fiumei Úti Nemzeti Sírkert rendeltetéséből kifolyólag nem szerepel első számú látogatási célpontként legtöbbünk fejében, amikor szabadtéri sétalehetőséget keresünk a fővárosban. Pedig a Kerepesi úti temetőként is ismert terület bátran felzárkózhat az ideális, friss levegős célhelyszínek sorába: különleges hangulatával, rendezettségével, csendjével és számos műemlékével biztosít páratlan miliőt. A sírkertet gondozó Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) is sok mindent tesz, hogy a park jelentőségét és adottságait minél jobban a köztudatba emelje.

A Szoborpark a Fiumeiben program tájékoztatója (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)

A NÖRI munkatársai május 27-én mutatták be a Szoborpark a Fiumeiben elnevezésű új programot: a síremlékeken fellelhető, művészeti szempontból legkiemelkedőbb szobrokról és azok alkotóiról QR-kód segítségével kapunk ismertetést, magyar és angol nyelven.

Az intézet főigazgatója, Móczár Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a sírkert szabadtéri múzeumként is definiálható: folyamatosak a kulturális rendezvények, a sétaprogramok, és ezek sorát évről évre gazdagítják. A FiumeiGuide nevű mobiltelefonos applikáció 2019-ben debütált, ez nemcsak segít felfedezni a temető nevezetességeit, de be is mutatja azokat szöveges és képi információval, hang- és videóanyagok segítségével. A mobilapp tartalma a mai napig folyamatosan bővül, az ismertetések angol nyelven is elérhetőek.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója ismerteti a Szoborpark a Fiumeiben programot (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)

A Szoborpark a Fiumeiben program pedig a következő lépcsőfok. A sírkert művészettörténeti lenyomata egyedülálló, a magyar szobrászművészet kezdetéig vezet vissza bennünket. Közel 650 olyan síremlék található itt, amely művészettörténeti szempontból is kiemelkedő alkotás. A hatalmas ismeretanyag elérésében segítséget fognak nyújtani a sírkertben tavaly lecserélt és elhelyezett új parcellakövek, melyek közül több már megkapta a program egyik kulcseszközét, a gravírozott QR-kódot: ezeket a kódokat mobiltelefonunk segítségével beolvashatjuk, és máris a sírkert honlapja jelenik meg készülékünkön, megjelenítve az információkat: az alkotóról és az alkotásról olvashatunk ismertetést, kitérve a mű életútjára, tulajdonságaira, szimbolikai jellemzőire is.

QR-kód segítségével olvashatunk ismertetést az alkotásról és az alkotóról (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)

Móczár Gábor hozzátette, hogy most az első 50 remekmű ismertetőjével indult el a program, de a következő években ez a szám folyamatosan növekedni fog. A kezdeti kiválasztásban egyszerre volt szerepe a síremlék művészeti értékének és a rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozottságának. Az alkotók között megtalálhatjuk a hazai szobrászművészet kiemelkedő alakjait: Borsos Miklós, Donáth Gyula, Fadrusz János, Ferenczy Béni, Lesenyei Márta, Ligeti Miklós, Kisfaludy Strobl Zsigmond, Stróbl Alajos, Zala György műveit.

A tájékoztatót követően Farkas Edit, a NÖRI történész-sétavezetője engedett bepillantást a program gyakorlati részébe a QR-kódos parcellakövek leolvasásával. Megtudhattuk például Elek Pál (a dualizmus idején a Magyar Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója) sírjánál, hogy az a Ligeti Miklós készítette, akinek a városligeti Anonymus-szobrot is köszönhetjük. A három sirató női alak (egy feleség, egy fiatal lány és egy idős hölgy) a családi gyászon túl egyértelmű reflexió az I. világháború veszteségeire is.

Lotz Károly festőművész és nevelt lánya, Cornélia közös síremlékét az a Pásztor János készítette, aki az Országház előtti Rákóczi-lovasszoborral és a balatonfüredi Halász és a Révész szoborral került a szakma élvonalába. A közös sírhely oka kettejük szoros kapcsolatában rejlik, ugyanis Lotz Károly számos festményéhez Cornélia állt modellt, beleértve az aktfestményeket is.

Pásztor János kettős szoboralakja aktos kompozíciójával ezt a köteléket kívánja hangsúlyozni. Szintén kiemelt alkotás Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter sírja, hiszen márvány helyett tátrai gránitból készült, a síremlék elején figyelő oroszlánalakkal együtt. Gránitból faragni nem mindennapi teljesítmény, ez Stróbl Alajos kimagasló tehetségét igazolja. Az oroszlánalak egyfajta önarckép kíván lenni: mancsait törvénykönyvre helyezi, tekintete egyenes, tekintélyt parancsoló, a rendíthetetlenséget kívánja szimbolizálni.

Szilágyi Dezső gránitból faragott oroszlánalakos sírja (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)

Lotz Károly és Cornélia síremléke (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)

Fadrusz János szobrász (leghíresebb műve a kolozsvári Mátyás király lovasszobor) síremlékéhez is érdekes történet fűződik. Amikor a kereszten függő korpusz témáját kívánta elkészíteni, egy mutatványost kért fel, hogy egy kereszten függve rajzolhassa és fényképezhesse le, de a modell nem bírta az ezzel járó megpróbáltatásokat. Így végül maga a művész állt modellt: saját magát kötöztette fel a keresztre, majd több szögből is körbefotózták, és így tudott megszületni az alkotás. E híres Fadrusz-kereszt bronzmásolata látható ma a neves szobrász síremlékén.

Fadrusz János saját magáról mintázott Krisztus-alakja a saját sírján (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)

Az itt leírtak csupán a felszínét súrolják mindannak, amit egy-egy műalkotásról tudni lehet. A cél, hogy minél több szobor szakirodalmi feldolgozása révbe érjen, és így részeseivé válhatnak e XXI. századi megoldású felfedezőkalandnak. További érdekesség, hogy nemrég a sírkert főbejáratánál is elhelyeztek egy külön parcellakövet, melynek QR-kódja segítségével a temetőben található úgynevezett államilag védett sírokhoz juthatunk el. A Nemzeti Sírkert elnevezésű online szolgáltatás idővel biztosítani fogja a sírok pontos helymeghatározását (a parcellaadatok már most is fent vannak), továbbá egész Magyarországot lefedi az államilag védett sírok tekintetében, így a magyar történelem és kultúra összes jelentős alakjának sírja egyetlen nagy virtuális sírkertben foglalhat helyet.

A Fiumei Úti Nemzeti Sírkert úgy kívánja felhívni a figyelmet műemlékeire, ahogyan azt egy múzeumban, galériában tennék. Nem szokványos temető ez, hanem a nemzet nagyjainak díszes szabadtéri panteonja, melyet csak tovább színesít az a sok program és szolgáltatás, amelyet a Nemzeti Örökség Intézete biztosít. A szoborparkprogrammal pedig a sírok alkotói is méltó megemlékezésben részesülhetnek. Érdemes felfedezni.

Nyitókép: Elek Pál síremléke, Ligeti Miklós alkotása (Fotó: Juharos Róbert/pestbuda.hu)