A Dunamelléki Református Egyházkerület három épülete egy U alakú tömböt alkot a Ráday utca, Köztelek utca, Markusovszky tér által határolt területen. Ezekhez a Biblia köz felől csatlakozik egy – már nem az egyházhoz – tartozó bérház is, így a szárnyak egy négyszög alakú belső udvart fognak körül. A Ráday utcán az egyházkerület Püspöki Hivatala székel 1912 óta, a Köztelek utcai épületet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara használja, míg a Markusovszky tér felől a leégett kollégium helyén épített Ráday Felsőoktatási Diákotthon helyezkedik el. Az épületegyüttes egészét Ráday Háznak keresztelték, hiszen a hivatalos címe a Ráday utca 28. szám. Ennek ellenére a Markusovszky tér a beruházás legnagyobb nyertese, hiszen itt jött létre egy teljesen új épületrész. Mi is itt mentünk be az épületbe, amelyben Somogyi Péter püspökhelyettes kalauzolt végig bennünket.

Közel négy év telt el a tűz óta, és őrült évek jöttek, válságok tomboltak az élet minden területén. De a reformátusokra jellemző szilárd hit ezúttal is példásan megmutatkozott: összefogtak és egy fantasztikus épületet emeltek a romokon. A múltat nem feledték, semmilyen értelemben sem: a tragédiából tanulva professzionális tűzjelző és oltórendszert építettek ki, és általában véve is a legmodernebb technika jellemzi az épületegyüttest. A múlt másik aspektusát a Ráday utcai régi épület jelenti, mely mérceként állt előttük: annak fehér homlokzatát követve Berzsák Zoltán építész fehér fémlapokkal borította a tér felőli falakat is, melyet változó ritmusban nyílások szakítanak meg. A színválasztás sem lehet véletlen, ezzel is a református hagyományokat elevenítette fel, hiszen a felekezet templomaiban is ez fejezi ki az egyszerűséget.

A Markusovszky tér felőli homlokzat (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A múlt szem előtt tartása viszont nem zárta ki a modern ízlésnek való megfelelést: a fémlapokat a manapság divatos módszer szerint lyukak törik át sűrűn, melyek mögött nagy üvegfelületek feszülnek. A homlokzat Köztelek utca felé eső jobb szélén ugyan a szürke alapszín dominál, de csak azért, hogy benne jobban érvényesüljön a hatalmas, törtfehér csillag (a betlehemire utalva) és a még nagyobb – esténként LED-fénnyel megvilágított – fehér kereszt. Nem hagy tehát kétséget az új homlokzat sem afelől, hogy egyházi célokat szolgálnak a mögötte feltáruló terek.

Az egyházi jelképek ötletesen díszítik az épületet (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A főbejáratot is a térre helyezték át a Ráday utcáról, ami szintén szimbolikus jelentéssel bírhat: a jövőé a főszerep. Fotocellás üvegajtón át jutunk az aulába, melynek közepén a recepciós pultot helyezték el, a várakozókra pedig kényelmes fotelekkel gondoltak. Az új épület nagy részét a Ráday Felsőoktatási Diákotthon foglalja el, az idei tanévben kilencvenhat hallgató költözhetett be, többségük a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanul.

Az új főbejárat a Markusovszky tér felől nyílik (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Bár a kétágyas szobák modern felszerelésükkel igazán pompás körülményeket tudnak biztosítani a fiataloknak, de azért szükség van közösségi terekre is. Az aula is ennek az igénynek tesz eleget, de a tőle balra eső étteremre ez még inkább igaz. Fizikailag ugyan csak az épületben lakók és dolgozók lehetnek itt jelen, de – ahogyan a püspökhelyettestől megtudtuk – a falon jelképesen ott vannak a Dunamelléki Református Egyházkerület nyolc egyházmegyéjének gyülekezetei is: azok, amelyek adományukkal támogatták a Ráday Ház felépítését. Az egész falat betöltő felsorolás közepén bibliai idézet hirdeti a közös értékrendet és fejezi ki a hívek háláját Istennek: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt. 103.2)

Az étterem falán a segítséget nyújtó gyülekezetek nevei sorakoznak (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Szentírás számos szép részlete jelenik még meg a falakon, a főbejárattal szemben magasodó – és egészen a tetőig felnyúló – térben Pál apostol Galatákhoz írt leveléből vettek részletet. A függőleges hangsúlyú térnek megfelelően a betűk is egymás alá rendezve olvashatók. Az aula e magasba törő részét a mennyezetről csüngő, gyertyákhoz hasonló lámpák világítják meg. Bár tényleg csak sötétben van szükség rájuk, mivel az egész épületet átjárja a természetes fény, ami a felújítás alapkoncepciója is volt: „Legyen világosság!” (1 Móz 1.3)

Bibliai idézetek a modern falon és a századfordulós üvegablakon (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Mózes első könyvéből származó, jól ismert részlet már a Ráday utcai régi szárny egyik színes üvegablakára is felkerült a XX. század elején. A mostani felújítás, illetve újjáépítés során pedig a nagy üvegfelületeknek köszönhetően valóban elárasztja a fény az épületet. A Ráday utcai régi épület homlokzatán nem változtattak, de az addigi zárt kapualjat azért megnyitották, így az is világosabbá vált, és persze a közlekedés is egyszerűsödött. A korábban parkolónak használt udvar is közösségi térré vált, gondozott pázsitot létesítettek, és padokat tettek ki. Egyedül a felszín alatt megbúvó teremgarázs feljárata árulkodik arról, hogy ott valaha autók is voltak. A teremgarázsba behajtás egyébként a Biblia köz felől történik, bár szükség esetén a Ráday utcai kapun keresztül is lehetséges.

Az udvar közösségi térré változott (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A  Markusovszky téri szárnyból ezután átmentünk a Köztelek utcaiba. A fény a nagy üvegfelületeknek hála átjárja az itteni lépcsőházát is, sőt még a folyosókra is bejut. Ez egyébként az oktatási szárny, melynek földszintjén a híres Ráday Könyvtár, a legfelső emeletén a hallgatók által használt Török Pál Könyvtár helyezkedik el, a köztes szinteken pedig tantermek sorakoznak. Ez a szárny átmenetet képez a teljesen új Markusovszky téri épületrész és a csupán felújított Ráday utcai traktus között: főfalait és homlokzatát meghagyták, belseje azonban új. A tisztaságot sugárzó, ugyanakkor a modern ízléssel is összhangban álló falakon itt is bibliai idézetek olvashatók, illetve az egyházi hátteret még az is kifejezi, hogy az egyes termek jeles teológusok neveit viselik.

A tantermek előtti folyosóról kilátni a térre is (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A legfelső szinten kápolnát is berendeztek, melynek végében kereszt alakú ablak nyílik úgy, hogy az a fentebb említett hatalmas, LED-es kereszttel éppen egybeesik. Világos színű kereszt díszíti az Úrasztala és az olvasópult fekete felületét is – utóbbi az elégett fa hatását kelti, így reflektál a tűzesetre. A kápolnába ott jártunkkor orgonajáték hangja szűrődött be, a szomszédos terembe építették be ugyanis az orgonát, amelyen a hallgatók gyakorolhatnak.

A kápolna ablaka keresztet formál (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Ezután újabb vizuális élmények értek minket, lehetőségünk nyílt ugyanis felmenni a tetőteraszra is. Itt egyik oldalon az épület hőszivattyús fűtési rendszerének futurisztikus gépei sorakoztak katonás rendben, a másik oldalon pedig egy közösségi tér, ahonnan pazar kilátás nyílt a Gellért-hegyre is. Akaratlanul is láttuk viszont a szomszéd bérházak ódon, cserepes tetőit is, melyek még jobban felértékelték a vadonatúj épületet.

Régi és új találkozása a tetőteraszon (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Nem is olyan régen egyébként a Ráday utcai szárny tetőzete is ilyen volt még; Somogyi Pétertől azt is megtudtuk, hogy az egyházkerület már a tűzeset előtt is komolyan foglalkozott a felújítás gondolatával. Ez az épület – mely bejárásunk utolsó állomása volt – ugyanis a XX. század elején épült, és az idő vasfoga nem is kímélte. Új bádogtetőt kapott, mely azonban az utcáról nem látszik. Homlokzatán csak annyi változás történt, hogy az 1980-as években zajlott legutóbbi felújítás során eltávolított épületdíszeket visszahelyezték. A belsőben is nagy odafigyeléssel modernizáltak: a díszlépcsőház fölé egy nagy átmérőjű, fehér karikalámpát függesztettek, mely szinte glóriaként árasztja magából a fényt.

A lépcsőházat felülről nagy lámpa világítja meg (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Nagyon jól sikerült a hivatal tárgyalótermének felújítása is, ahol az álmennyezet képviseli az újat – szintén kör alakú lámpákkal –, míg a berendezés az épület több mint száz évére utalva régies. A bútorok nagy része valójában csak utángyártott, a falakon viszont igen értékes, valódi műalkotások is függnek: Tök község református templomának festett mennyezetkazettái, melyek 1740-ben készültek, de már hosszú ideje múzeumban őrizték őket.

A Püspöki Hivatal felújított tárgyalóterme (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Épületsétánk során eljutottunk tehát a vadonatúj, XXI. századi szárnyból a XVIII. századba. Az épületegyüttesre valóban a nagy időbeli távolságok jellemzőek, de a múlt és a jelen (illetve a jövő) példásan találkozik, összesimul. Berzsák Zoltán hívő reformátusként pontosan tudta, hogyan lehet a hely szelleméhez illőt alkotni, de természetesen konzultált a Püspökség vezetőivel is. A falakra került idézetek is konszenzus eredményei – közülük (szerintünk) a legszebb egyúttal a legnagyobb méretű is, a már említett Galatákhoz írt leveléből származik: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal. 5.22–23).

A nyitóképen: A Ráday Ház a Köztelek utcáról nézve (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)