Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, a kormány 2020 novemberében kiemelten közérdekű beruházásként döntött az ELTE központját, valamint a BME Szent Gellért téri épületét egykor díszítő kupolák rekonstrukciójáról. Az elmúlt év elején írtak ki közbeszerzést a generáltervezésre, amely azóta meg is történt, az elkészült tervek alapján – melyeket cikkünk végén mutatunk – az Egyetem tér 1–3. számú műemlék teljes tetőzete visszakapja a második világháború előtti képét.

A Tudományegyetem központi épülete az Egyetem téren, a XIX. század első felében. Jobbra az Egyetemi templom (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok)

Érdemes azonban kissé távolabbra is visszatekinteni a múltban, hogy lássuk miért is oly fontos ez az épület. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombatban alapította meg az egyetemet, ahonnan Mária Terézia 1777-ben a budai királyi palotába költöztette. Itt csupán hét évet töltött az intézmény, II. József ugyanis államigazgatási szerveket szánt a helyére, az oktatás így különböző pesti épületekben folyt tovább: a Jogi Kar a feloszlatott Pálos rend belvárosi kolostorát kapta meg, amely a mai Egyetem téren állt (képünkön fönt).

A Budapesti Tudományegyetem újonnan átadott épülete 1900-ban (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A XIX. század végére az egyetem világszínvonalúvá fejlődött, és hogy ez a külső megjelenésében is tükröződjön, az Országgyűlés az 1897. évi XXV. törvénycikkben megszavazta egy új székház építéséhez szükséges anyagi fedezetet. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a saját mérnökeit, Baumgarten Sándort és Herczegh Zsigmondot bízta meg a tervek elkészítésével, akik a régi kolostort lebontatták ugyan, az Egyetemi templomot viszont megőrizték, sőt az új épületet ahhoz igazodva neobarokk stílusban alkották meg. A kivitelezés 1898-ban indult, és csupán két évig tartott, 1900. május 13-án adták át ünnepélyes keretek között.

A kupola formájához a képen látható gödöllői királyi kastély adhatta a mintát (Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.13.005)

A neobarokk stílus a díszes oszlopfőkön, az áttört mellvédkorlátokon és a gazdag keretezésű ablakokon túl a tömegrendszerében is megjelent: közepét egy hét méterre előreugró kiszögellés határozta meg, melyet felül az említett kupola koronázott. Ez egy jellegzetesen magyar kupolatípus, amely a konvex-konkáv formák egyesítéséből jön létre, és legrégibb példája a Mayerhoffer András tervezte gödöllői királyi kastélyon látható (épült az 1730-as években). Az ő alkotása az Egyetemi templom is, melynek alapkövét már 1723-ban lerakták, de teljesen csak 1770-ra készült el. Baumgarten és Herczegh tehát igazán figyelt az új egyetem és a régi templom közötti stiláris összhangra és a kastély kupoláját követve tervezték meg az egyetem tetőzetét is.

A tetőzet alaprajza az engedélyezésre beadott terven (Forrás: etdr.gov.hu)

A kupola mint építészeti elem egyébként szimbolikus jelentést is hordoz: dicsőít. Mojzer Miklós a Torony, kupola, kolonnád című könyvében úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan szerkezet, amely egy fontos helyet keretez, annak kiválóságát hangsúlyozza. Az építése idején Budapesti Tudományegyetem nevet viselő intézmény az oktatás magas színvonala által valóban ki is érdemelte a dicsőítést. Bár 1950-től Eötvös Loránd Tudományegyetemnek hívják, a képzés ma is kimagasló, a legutóbbi felmérés alapján az ország legjobb egyeteme. A városképi érdekek mellett ez is érv lehetett a kupola visszaállítása mellett.

A kupola és a tetőzet középső szakasza az engedélyezésre beadott terven (Forrás: etdr.gov.hu)

Az eredetivel megegyező alakját kapja vissza, tehát a konkáv alsó és a konvex felső részét széles párkány választja majd el. Nyolcszög alaprajzú lesz, és mindegyik sarkából az élek mentén bordák indulnak felfelé, melyek a lanternaszerű, magas csúcsdíszben futnak össze. Az alsó részében egy nagy méretű ablak nyílik majd, melyet felül gazdagon díszített szemöldökpárkány zár le. Bár ez lesz a fő attrakció, az egész manzárdtető is újjáépül az ovális ablaknyílásaival és a gerincének sarkaira állított csúcsdíszekkel együtt. Összesen 1200 négyzetméternyi, természetes palával fedett felületet építenek újra, a kivitelezést a Steindl Imre Program részeként valósítják meg.

Az ELTE Egyetem téri épülete ma, egykori kupolája nélkül (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Nyitókép: Az ELTE Egyetem téri épülete a kupolával 

KORÁBBI CIKKEK:

Visszaállítják az ELTE és a BME épületének lerombolt kupoláját

Százhúsz éves a jogi egyetem épülete – Elveszítette kupoláját a háborúban a belvárosi palota