Trefort Ágoston a dualizmus korában tizenhat éven keresztül, 1872 és 1888 között töltötte be a vallás- és közoktatásügyi miniszteri széket. Az államférfi hozzájárult a korszerű magyar oktatási rendszer kialakulásához. Minisztersége alatt épültek meg a Műegyetem Múzeum körúti épületei (a mai Trefort-kerti kampusz), az Egyetemi Könyvtár, az Orvostudományi Kar és az Üllői út mentén a klinikai negyed épületei. Emellett teljeskörűen átszervezte és modernizálta a közoktatás korabeli rendszerét.

Trefort munkássága a műemlékvédelemre is kiterjedt, számos ma is látható épület – többek között a budavári Mátyás-templom – restaurálása hivatali ideje alatt történt meg. Érintett volt a Zeneakadémia és az Iparművészeti Múzeum megalapításában is. Csupán huszonnégy évesen, 1841-ben választotta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé, később a testület rendes tagja, majd elnöke lett.

A befolyásos miniszter nevét viselő kert a magyarországi felsőoktatás egyik bölcsőjeként teljes mértékben méltó arra, hogy Történelmi emlékhely legyen, és hogy minél inkább megismerje a magyar társadalom az egyetemi közösség körén túl is – hangsúlyozta Kovács Ákos András, a Nemzeti Örökség Intézet társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója ünnepi köszöntőjében.

(Fotó: Kozics Júlia/pestbuda.hu)

Dr. Erdődy Gábor, az ELTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese az oktatási intézmények történelmi fontosságát emelte ki. „Valamennyi nép történetében létrejönnek és generációkon átívelve működnek azok a helyszínek, amelyek a nemzet szempontjából fontos változások, pozitív történések színtereiként szolgálnak. Az érintett emlékhelyek a nemzeti emlékezet szimbolikus terrénumaként megjelenítik, őrzik és átörökítik, továbbadják újabb és újabb generációk számára az egészséges nemzetépítő önazonosság ápolása szempontjából nélkülözhetetlen értékeket.”

Dr. Borhy László, a Bölcsészettudományi Kar dékánja Trefort Ágoston történelmi hatását megemlítve arra tért ki, hogy a Trefort-kert a magyar történelmi emlékezetnek kiemelkedő helyszíne. Emlékeztett arra, hogy nem csak Trefort Ágoston és Eötvös Loránd szobra áll a kampuszon, hanem 2014. november 14-én avatták fel azt a műalkotást, amely több mint kétszáz méter hosszan és egy centiméter szélességben rejtőzik a fő és az F épület falában, rajta a második világháború során életüket vesztett egykori egyetemi polgárok nevével. Emellett a kampuszon emléktábla hirdeti, hogy I. Tóth Zoltán dékán az 1956-os forradalom során hősi halált halt; ahogyan azt is, hogy Korompay Emánuel, a kar egykori hallgatója Katynban vesztette életét. Egy harmadik tábla arra emlékeztet, hogy a kampusz helyén állt az Egyetemi Botanikus Kert, a mai Füvészkert elődje. Továbbá itt található az első világháborúban életüket vesztett magyar tanárokra emlékező szobor, és hamarosan elkészülhet a 1848–49-es szabadságharc pesti egyetemi légiójának emlékműve is. A dékán a jelenlévők figyelmét arra is felhívta, hogy a főépület tetején található a tudós Eötvös Loránd csillagvizsgálója. A felsorolással igazolva, hogy az ELTE kitörölhetetlenül beleszövődött a nemzeti emlékezetkultúrába.

Az ünnepség zárásaként az ELTE Pro Musica vegyeskara előadta az Egyetem Nagyszombati himnuszát. Az avatással az ELTE Trefort-kerti kampusza csatlakozott ahhoz a 66 történelmi és nemzeti emlékhely sorához, amelyeket a Nemzeti Örökség Intézete gondoz és népszerűsít.

Nyitókép: (Fotó: Kozics Júlia/pestbuda.hu)