A Terézvárosi Önkormányzat februárban döntött a környékbeliek által látogatott, a forgalmas kerülethatáron elhelyezkedő Lövölde téri játszótér felújításáról. A Lövölde tér egy zsúfolt és intenzíven használt, nagy bérházak árnyékában lévő terület, ahol a játszótér mind játszóeszközei, mind burkolatai, mind cserjeállománya tekintetében felújításra szorul.

A játszótér területének felülete jelenleg két jól elkülönült részre osztható: a játszószereket is tartalmazó térre és a térkő burkolatos pihenőrészre. A burkolati elemek cseréjén kívül nemcsak minőségében, hanem mennyiségében is nő a játszóeszközök, az utcabútorok, a hulladéktárolók száma, továbbá kerékpártárolókat alakítanak ki.

A Lövölde tér napjainkban (Forrás: Wikipedia)

A koncepcióterv végleges változatának kialakításához az önkormányzat bevonta a kerületi óvodák intézményvezetőit, pedagógusait, továbbá lehetőséget adtak a kerületi lakosságnak is arra, hogy vegyenek részt a tervezésben, ötleteikkel, tanácsaikkal segítsék a munkát.

A tér felújításáról tartott tartott társadalmi egyeztetésen, február 27-én ismertették a részletes terveket. Papp László alpolgármester elmondta, hogy a Lövölde téri játszótéren a játékeszközöktől kezdve az utcabútorokig mindenből több lesz egy kicsit. Mivel klasszikus felújításról van szó, a tér tagoltsága, funkciója nem változik, a hangulata azonban igen, vidámabb, barátságosabb lesz.

Megyesi Tünde, a játszótér felújítási és környezetrendezési koncepcióját készítő háromfős tervezőcsapat tagja gazdag képanyaggal illusztrálva ismertette a játékok és az utcabútorok elhelyezéséről, a megújuló növényzetről, a téren lévő platánfák életterének növeléséről az egyeztetés kiinduló alapjaként szolgáló terveket. Amelyek, mint mondta: minden elemükben megfelelnek a hatályos szabványoknak, a modern biztonsági követelményeknek.

Látványterv az új térről (Forrás: terezvaros.hu)

Látványterv az utcabútorokról (Forrás: terezvaros.hu)

A tervezők arra törekedtek, hogy a kicsiny tér jól használható legyen, a kisebbek és a nagyobbacska gyerekek is nyugodtan tudjanak játszani, s azok az idősebbek is találjanak egy meghitt zugot, akik csak egy kis üldögélésre, pihenésre vágynak. Arra is ügyeltek, hogy a régi, népszerű játékeszközök ne vesszenek kárba, ami felújítható, az kerüljön vissza a térre. Az épített környezetet, mi több, a történelmet, konkrétan a terület névadásának történetét sem hagyták figyelmen kívül.

A 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben I. Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasárnap és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távolmaradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi egy éven át lövészeteken vegyen részt.

A Lövölde és a Városligeti fasor 1900-ban (Forrás: Fortepan)

A mai Lövölde tér északi részében helyezkedett el az egyik pesti „lövőház” egyik épülete, amelyet Zambelli András tervezett. A klasszicista stílusú lövölde két épületegyüttesből állt: az egyikben vendéglők, éttermek és kiszolgálóhelyiségek, a másikban pedig az előcsarnokok és a lövészmester lakása voltak, a lövőház parkjába pedig díszes kapun át lehetett bejutni. 1874-ben az itt működő lövöldéről nevezték el a teret Lövölde térnek.

Az elkészült koncepcióban a múltat idézi a tér egyedi gumiburkolati mintája, valamint a kerítés egy szakaszán a színes műanyag labdákból kialakított „lövőfal”.

A honlapon közzétett koncepcióra március 6-ig érkeztek vélemények, a fórumon is rengeteg építő ötletet hangzott el. A határidő lezárultával – a megvalósítható javaslatokat figyelembe véve – a tervezők újragondolják a koncepciót. A végleges tervek elkészülte után kerülhet sor a közbeszerzés kiírására. Ha az eljárás eredményes lesz, akkor május elején-közepén elkezdődhetnek a kivitelezési munkák, amelyek 12-14 hétig tartanak, vagyis augusztusban a terézvárosiak birtokba vehetik a megszépített teret.

(Forrás: terezvaros.hu)