Jahn József életéről keveset tudunk. 1845-ben született, 175 évvel ezelőtt. Nem tudjuk, hol végezte iskoláit. Fiatalabb korában a források szerint kisebb munkákat, átépítéseket, fészer, padlásfeljáró, raktár, jégverem, földszintes házak, kazánház, kerítésfal, veranda építését vállalta. Már elmúlt 35 éves, amikor bérházak tervezésével kezdett foglalkozni megrendelésre, majd saját célra is. A korszak eklektikus stílusában tervezte épületeit, neobarokk és neoreneszánsz elemek felhasználásával. A Magyar Iparművészeti Társulat tagja volt.

A Podmaniczky utca 19. szám alatti bérház homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Klasszikus, három-, négyemeletes bérházai belesimulnak a városképbe. Kialakításuk egységes, csupán az osztásokkal, díszítésekkel kapnak saját formát. A bejárat többnyire a középtengelyben található, felette az első emeletet hangsúlyozandó kőkorlátos vagy kovácsoltvas erkély. Az épületek homlokzatai változatos kialakításúak, de nem feltűnőek, beleolvadnak a pesti bérházak sorába.

A Szófia utca 15. szám alatti épülete ablakai (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az ablakokat a párkányok változatos formáival hangsúlyozza, az első emeletieket sokszor kis timpanonnal emeli ki. A homlokzat tagolását osztópárkánnyal oldja meg. Az épületeit felülről lezáró koronázópárkány általában gazdagon díszített. A homlokzatok díszítésénél – egy-egy kivételtől eltekintve – finoman, nem hivalkodóan alkalmazza a figurális vagy ornamentális formákat, füzéreket, frízt, reliefeket, medalliont, egy-egy esetben a kariatidákat, falfülkéket.

A Hajós utca 1315. szám alatti bérház belső kialakítása 1984-ben (Fotó: Makovecz Benjamin/Fortepan)

Kívülről szemnek tetszetős, de nem feltűnő bérházai belül rejtik egyediségüket. Jahn József építészetének jellemzője, hogy a korszak klasszikus körfolyosói helyett a lépcsőházat kiemelve, az egyes szintekre oszlopok tartotta, boltíves, balusztrádos loggiákat tervezett, amelyek kovácsoltvas korláttal ellátott függőfolyosóban folytatódtak.

A Jahn József tervezte pesti bérházak

Az Eötvös u. 24. és Aradi utca 13. sarkán álló háromemeletes bérháza erőteljes sarokkiemelést kap a kiugró, szobrászati elemekkel gazdagon díszített zárt erkélyekkel. Az Eötvös utcából nyíló bejárat felett – a háztulajdonos lakását hangsúlyozandó – három ablakot körbefogó, balusztrádos erkély található.

Az Eötvös utca 24. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A földszint és az első emelet homlokzata kváderköves díszítést kapott, az első emeleti ablakok felett szoborfejek láthatók, a második emeletiek timpanonnal, pilaszterekkel és balusztráddal hangsúlyozottak, a harmadik emeleti ablakok között visszaköszönnek a sarokdíszítés elemei, és kagylómotívumos falfülkék jelennek meg. A koronázópárkány erőteljesen kiugró, a homlokzat minden emeleten párkánnyal osztott.

Az Eötvös utca 26/b szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Eötvös utca 26/b szám alatti háromemeletes bérháza középtengelyes megoldással, a főbejárat feletti kőkorlátos erkéllyel készült, mellette az első emeleti ablakok aediculával hangsúlyozottak, köztük medalliondíszítéssel. A második emeleti félköríves ablakok könyöklőpárkányai látványosan kiugranak a falsíkból, felettük gazdag díszítésű fríz fut végig a homlokzaton, ami megismétlődik az erősen kiugró és virágokkal ékesített geiszon alatt is.

Az Eötvös utca 26/b szám alatti bérház homlokzata 1984-ben, a felújítás előtt (Fotó: Makovecz Benjamin/Fortepan)

Az Izabella utcában három egymás melletti telken is Jahn József tervezte bérházak állnak. A 47. szám alatti háromemeletes épület kapuját két oszlop teszi hangsúlyossá, amelyeket voluta díszít. A homlokzat érdekessége az első emeleti, timpanonnal díszített ablakok közötti kagylós falfülkék. A második emeleti ablakok feletti osztópárkány alatti frízen gazdag füzéres stukkódíszítés látható. A belső udvar lépcsőháza a klasszikus Jahn-féle loggiás kialakítást mutatja, kőbábos korlátokkal, szobordíszítéssel és a homlokzatról visszaköszönő falfülkékkel.

Az Izabella utca 47. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Izabella utca 47. szám alatti bérház belső kialakítása 1982-ben (Fotó: Makovecz Benjamin/Fortepan)

A 49. szám alatti háromemeletes bérház kapuja hasonló megoldással hangsúlyozott, mint a 47. szám alattié. Itt a homlokzatot egy erősen kiugró osztópárkánnyal két részre tagolja: a földszint és az első emelet kváderezett, a második és harmadik emelet tégladíszítést kapott. A felső rész félköríves ablakain van a hangsúly, váltakozó íves és háromszöges timpanonnal díszítettek a második emeletiek, kiugró szemöldökpárkánnyal a harmadik emeletiek.

Az Izabella utca 49. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az 51. szám alatti, neoreneszánsz stílusú háromemeletes bérház érdekessége a jobb tengelyre helyezett bejárat. Az első emelet ablakai látványos aediculával és balusztráddal kaptak hangsúlyt. Díszítésként szoborfejek, puttók és növényminták jelennek meg a homlokzaton.

Az Izabella utca 51. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Király utca 72. szám alatti háromemeletes bérház felújított homlokzata a szimmetrikus osztások, a középtengelyben elhelyezett dupla ablakok és a finom díszítések révén szemet gyönyörködtető látvány. A földszint magasított, a hangsúlyos főkapu és a két oldalán elhelyezett üzletek bejáratai azonos kialakítást kaptak.

A Király utca 72. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az első és második emeleti íves ablakok kváderköves megoldással díszítettek. A második emeleti ablakok felett finom ornamentális és figurális (férfi- és nőalakok) mintázat fut végig, köztük medallionokkal, amelyek a harmadik emeletet is finoman díszítik. Az első emeletet a két kőbábos korlát teszi hangsúlyossá. A koronázópárkány kiugró, volutákkal díszített.

A Király utca 72. szám alatti bérház homlokzati díszítése (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Saját magának tervezte és építette a Király és Eötvös utca sarkán álló (Király utca 76., Eötvös utca 1.) házat. A területet 1891 őszén vásárolta 60 000 forintért, és még abban az évben megkapta rá az építési engedélyt. A klasszikus, háromemeletes bérház Király utcai oldalának földszintjére boltokat, emeleteire pedig nagypolgári lakásokat tervezett 5-6 szobával, cselédszobával. Az épület 1892 júliusára elkészült, de egy évvel később már el is adta. A homlokzat itt is visszafogott díszítést kapott, az ablakok felett angyalfejek, a koronázópárkány alatt maszkreliefek és füzérek jelennek meg. Az udvar a nála jellemző loggiás kialakítást kapta kőbábos korlátokkal.

A Király utca 76. szám alatt álló épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Podmaniczky utcában is több épületet tervezett, így a 11., 13., 15. és 19. szám alattit, illetve az 1. szám alatti saroképületet. A háromemeletes bérházak közül díszítésével a 13. szám alatti emelkedik ki. A vörös téglával burkolt homlokzat gazdag szobrászati elemekben. Az első emeletet a három ablak timpanondíszítését megbontó reliefek, a második emeletet a kagylóformák és szoborfejek, a harmadikat pedig a pilaszterek és a fríz teszik hangsúlyossá. A bérházak belső udvara is impozáns kialakítást kapott a loggiákkal, oszlopokkal, kőbábos korlátokkal és a felület finom stukkódíszítésével.

A Podmaniczky utca 1. szám alatt álló Jahn József tervezte saroképület (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Podmaniczky utca 11. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Podmaniczky utca 13. szám alatt álló épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Podmaniczky utca 15. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Podmaniczky utca 19. szám alatt álló épület belső udvari kialakítása 1890-ben (Fotó: H. O. Rückwardt/FSZEK Budapest-képarchívum)

A Rózsa utcában Jahn József tervei szerint épült a 62. és 63. szám alatti épület. Előbbi díszítését az ívek határozzák meg: íves ablakok, íves timpanonok, íves párkányok, íves falfülkék, medallionok. Az ívek játékát csak egy-egy csúcsos timpanon töri meg.

A Rózsa utca 62. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Rózsa utca 63. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Rózsa utca 65. és Andrássy út 77. szám alatt álló saroképület régen látta szebb napjait. A gyönyörű homlokzat renoválásért kiált. A sarkon és a két oldalrizalitban hangsúlyos, aediculával, balusztráddal díszített erkélyek, marcona férfialakok tartotta párkányok, a koronázópárkány erőteljesen kiugró, volutákkal és szoborfejekkel burjánzóan túlhangsúlyozott.

Az Andrássy út 77. szám alatti épület homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Szófia utca 15. szám alatti háromemeletes bérház is a klasszikus homlokzati megoldásokat mutatja. A középtengelyben elhelyezett bejárat felett balusztrádos erkély, a földszint felülete az íves ablakok között kváderköves megoldással díszített. Az első emelet ablakai váltakozó díszítéssel, egyrészt voluta tartotta háromszögű timpanonnal és szoborfejekkel hangsúlyozott. A második emelet ablakai felett erőteljesen kiugró szemöldökpárkány, alatta figurális díszítés. Az osztópárkányt az alatta futó fríz figurális és ornamentális motívumai emelik ki, ami a harmadik emeleti ablakok körül is visszaköszön, közöttük pajzsszerű mintázattal. A tető erősen előreugró, a koronázópárkány volutákkal és virágokkal gazdagon díszített.

A Rákóczi út 20. szám alatt álló épület homlokzata (Fotó: F. Nagy Veronika/pestbuda.hu)

A Rákóczi út és Kazinczy utca sarkán álló négyemeletes bérház (Rákóczi út 20.) 1894-ben épült Jahn József tervei szerint. Itt a második és harmadik emelet kapott intenzívebb kialakítást. A Rákóczi út felé eső oldalán a második emeleten a ház tulajdonosának lakrészét három kőbábos erkély demonstrálja. A két oldalsót pilaszterek fogják közre, amelyek alján oroszlános díszítés látható. Ezeknél az ablakoknál az íves timpanonban erőteljesebb, címerszerű díszítés jelenik meg, a többi ablakot csúcsos timpanon, szoborfejek és növényminta, alul balusztrád ékesíti.

A Rákóczi út 20. alatti épület 1961-ben (Fotó: Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11/Fortepan)

A Rákóczi út túloldalán, a Rákóczi út 19., Szentkirályi utca 2. számú sarokház 1905-ben Jahn József és Kallina Mór együttműködéséből született meg. A gazdag homlokzati díszítés Kallina hatását tükrözi, a Jahn Józsefnél jellemző timpanonos ablakok helyett itt oszlopok és figurális díszítés, kovácsoltvas erkélykorlátok jelennek meg. A ház éke a második emelet sarkán álló Mátyás-szobor, amely Mayer Ede alkotása.

A Rákóczi út 19. szám alatt álló épület homlokzata (Fotó: F. Nagy Veronika/pestbuda.hu)

A Rákóczi út és Akácfa utca (Rákóczi út 44.) sarkán eredetileg álló egyemeletes épületet 1882-ben dr. Szelényi (Stressel) Lajos orvos elbontatta, és megbízásából helyére egy historizáló stílusú háromemeletes bérházat tervezett Jahn József építész, amely 1883-ra készült el. Az épület díszítésekben gazdag homlokzati kialakítást kapott. A kőfaragásokat Áprily János, a díszítőelemeket Szandház Károly és Szabó Antal készítette.

A Rákóczi út 44. szám alatti épület homlokzata (Fotó: F. Nagy Veronika/pestbuda.hu)

A falfelületet téglaborítás, medallionok, növényi minták, korinthoszi pilaszterek, az ablakokat barokkos gazdagságú aediculák és kagylóminták, balusztrádok díszítik. A második emeleti osztópárkány és a geiszon hangsúlyosan előreugró. Az épület érdekessége a félköríves sarokmegoldás nyitott és zárt erkélyekkel.

Közvetlenül mellette, az Erzsébet körút és Rákóczi út sarkán álló házat (Erzsébet körút 2., Rákóczi út 46.) is Jahn József tervezte, és az 1880-as évek közepére készült el. Földszintjén nyitotta meg 1894-ben Wassermann Jónás az EMKE Kávéházat, amely nevét az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdőbetűiből kapta. Ebben a házban lakott és itt halt meg 1926. január 18-án Blaha Lujza színművésznő.

Az Erzsébet körút 2. szám alatti épület (Fotó: F. Nagy Veronika/pestbuda.hu)

A háromemeletes bérház szinte puritán hatást kelt „szomszédjához” képest. A közép- és oldalrizalit pilaszterekkel, timpanonos ablakokkal és balusztrádos erkélyekkel hangsúlyozott. A két bérház földszinti árkádjait a metró- és aluljáróépítéshez kapcsolódóan 1957-ben alakították ki.

Jahn József tervezte a Dohány utca és Síp utca sarkán álló (Dohány utca 20., Síp utca 4.) négyemeletes épületet neobarokk stílusban 1893-ban. A félköríves sarokkialakítás érdekessége, hogy minden emeleten más-más, nyitott és zárt erkélymegoldást alkalmaz. A homlokzat klasszikus, nem burjánzó díszítést kapott.

A Dohány utca 20. szám alatt álló saroképület erkélyei (Fotó: F. Nagy Veronika/pestbuda.hu)

A kváderezett felület mellett a második emeleti ablakokat aediculával és balusztráddal hangsúlyozta, gazdagabb díszítés a geiszon alatt futó frízen és a sarokíven látható, ahol címerpajzsok, oroszlánfejes motívum és falfülkék is megjelennek. A belső udvar árkádos folyosóit női és férfitorzók és állatfejek díszítik.

A Dohány utca 20. szám alatti belső udvari kialakítása 1981-ben (Fotó: Makovecz Benjamin/Fortepan)

A Hajós utca 13–15. szám alatti eklektikus bérházát 1898-ban építették Jahn tervei szerint. A négyemeletes épület bejárata középen található, felette az első emeleten két kisebb, a második emeleten egy nagyobb kőbábos korlát. A homlokzaton kiáltó férfifejek, oroszlánok és puttók is megjelennek a Jahn Józsefnél már megszokott timpanonos ablakdíszítés mellett.

A Hajós utca 1315. szám alatti épület belső udvari kialakítása 1984-ben (Fotó: Makovecz Benjamin/Fortepan)

A megrendelések mellett saját magának is tervezett házakat, amelyekben rövidebb-hosszabb ideig lakott is, így a Szegfű utca 3.-ban, a Király utca 76.-ban és a Kemnitzer (ma Szófia) utca 9.-ben. A mai építési vállalkozók módszerét már ő is sikerrel alkalmazta: számos esetben a megvásárolt telken felépített bérházat rövid időn belül nyereséggel eladta. A Király utcai épületet például – amelyet 60 000 forintért vásárolt – 225 000 forintért.

Riszler Máriával kötött házasságából két lánya (Margit és Gizella) és egy fia született. Gizella lányának és vejének is maga tervezte a házát a Bezerédi utca 6. szám és a Szentkirályi utca 6. szám alatt az 1890-es években.

Jahn József halálának – ahogy születésének is – csak az évét tudjuk. 1912-ben hunyt el az ismeretlen építész, a bérházak belső udvarának megújítója.

Nyitókép: A Szófia utca 15. szám alatti bérház homlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)