Az 1930–1931-re meghirdetett Szent Imre-emlékév az egész országot megmozgatta, és ebből nem maradtak ki azok a Pest környéki települések sem, amelyek ma már Budapest részei. Olyannyira fontos eseménynek számított a két évet átölelő ünnepségsorozat, hogy a ma a XVIII. kerülethez tartozó Pestszentimre is ekkor vette fel első királyunk, Szent István fiának nevét, azelőtt ugyanis a települést Soroksárpéterinek hívták.

Budapest XVIII. kerületét 1950-ben hozták létre két önálló település, Pestszentimre nagyközség és Pestszentlőrinc megyei város összevonásából. A két fiatal település életében az ifjúság védőszentje, Szent Imre kitüntetett szerepet kapott.

A mai Pestszentimrét a XX. század fordulóján hozták létre Soroksár határában, mezőgazdasági területeket felparcellázva. A kedvező telekárak és a jó közlekedés vonzották azokat, akik Budapesten csupán szerény lakás- vagy szobabérlethez juthattak, itt viszont saját házat építhettek maguknak, így gyorsan benépesült a kezdetben Soroksárpéterinek nevezett telep.

Pestszentimrei (soroksárpéteri) képeslap 1931-ből a református templommal (Forrás: Tomory Lajos Múzeum)

1928-ban már 7500-an laktak itt, ami alapot adott arra, hogy kérvényezhessék az önálló községgé alakulást. Az ezt kimondó határozatot a Belügyminisztérium 1930. január 8-án hirdette ki, így Pest megyében új település született, amelyet ideiglenesen Soroksárpéterinek neveztek. Azonban a község lakosságának nem tetszett ez az elnevezés. Egyrészt, mert továbbra is arra emlékeztette őket, hogy Soroksárból váltak ki, másrészt azért, mert a megyében már volt egy Péteri nevű település, ami félreértésekre adhatott okot. Éppen ezért elhatározták, hogy új nevet választanak.

Kapóra jött, hogy a település éppen a Szent Imre-év idején vált függetlenné, így dr. Schaub Mihály helyi katolikus plébános javaslatára kérvényezték a Pestszentimre nevet. Schaub Mihály a névválasztást – a jubileumi éven túl – azzal indokolta, hogy a herceg tisztasága jelképes lehet az újonnan született községre nézve is. Az elképzelésre a Belügyminisztérium 1931 nyarán bólintott rá, elfogadva a Pestszentimre névalakot.

A Szent Imre-templom 2013-ban (Fotó: Pápai Tamás László)

Schaub Mihály további érve volt még, hogy a településen épülő római katolikus templom védőszentje szintén Szent Imre lesz. A háromhajós, neogótikus templomot 1926-ban kezdték építeni Bánszky Mihály tervei szerint. 1928-ban már szerkezetkészen állt és az újonnan készült tető alatt megtarthatták az első szentmisét. Azonban a további építkezés lassan haladt. Hiába próbált meg Schaub adományokat gyűjteni, Pestszentimre szegény közössége alkalmanként csak csekély mértékben tudott a templomépítéshez hozzájárulni.

Így további 10 évig elhúzódott az építkezés, a templomot csak 1939. április 10-én, húsvéthétfőn szentelhette fel Hanauer Á. István megyéspüspök. A teljesen még be sem fejezett épületet azonban 1944 végén, Budapest ostromakor egy magyar utászalakulat felrobbantotta, hogy a tornyát az oroszok ne tudják megfigyelőállásként hasznosítani.

A Szent Imre-templom belseje 2013-ban (Fotó: Pápai Tamás László)

Schaub Mihály utolsó évei így az újjáépítés szervezésével teltek, amely sokszor kilátástalan küzdelemnek bizonyult, és aláásta az egészségét. Utódai az épületet 1955 és 1959 között, a tornyot 1961–1962-ben állították helyre, és közel harminc év után, 1968-ban ismét felszentelték a templomot. Mai formáját 1990-ben nyerte el, amikor a toronysisakot is a helyére illesztették. A névadó szobra megtalálható a főoltáron, ez Hiesz Géza alkotása, és a templomkertben is, amelyet 2001-ben állítottak fel, és Frech Ottó faragta fából.

De a XVIII. kerület másik részén, a pestszentlőrinci templomkertben is áll egy Szent Imre-szobor. Ez azonban nem fából, hanem bronzból készült. Pestszentlőrinc első köztéri szobrát Visnyovszky Lajos szobrászművész készítette. Visnyovszky ugyan Pestszentlőrincen a templom közelében, a Batthyány Lajos utcában lakott, ő készítette a Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom főoltárát, valamint a település főterén álló világháborús szoborkompozíciót is, azonban mégsem tekinthetjük pusztán helyi mesterembernek.

Kora elismert alkotója volt, már gyerekként tanulta a mesterséget, majd a Képzőművészeti Főiskola elvégzése után több műfajban is kipróbálta magát, köztéri szobrai mellett elsősorban az éremművészetben alkotott kiemelkedőt. Egyházi témájú műveit 1926-ben pápai kitüntetéssel jutalmazták, a Szent Imre-év egyházművészeti kiállításán Maria Immaculata című szobra pedig nagydíjat kapott. Szent Imre szobrát a pestszentlőrinci egyháztanács rendelte meg tőle.

„Még tavaly a Szent Imre jubileumi évvel kapcsolatban, az Egyháztanács elhatározta, hogy a templomparkban Szent Imre herceg szobrát felállítja. A szobor elkészítésével Visnyovszky Lajos helybeli szobrászt bízta meg. A terv az volt, hogy még a jubileumi évben leplezzük le a szobrot, de a kitűzött időre nem készült el, mivel az eredeti terven változtattunk. A szobor alakját a ruskicai márványkő helyett bronzból öntettük. Október havában felállította a művész, s mivel a nagy nyomorúság miatt mellőzni akartuk az ünnepélyeket, úgy határoztunk, hogy a szobor leleplezése és az orgona avatása egy napon történjék. Ez meg is történt október 18-án”

– emlékezett vissza Wimmerth Béla plébános a pestszentlőrinci plébánia 1931-es Historia Domusának lapjain.

A Szent Imre-szobor avatása (Forrás: Tomory Lajos Múzeum)

Az avatási ünnepség 1931. október 18-án, vasárnap reggel 9 órakor kezdődött dr. Hász István tábori püspök szentmiséjével, aki ezt követően felszentelte a templom újonnan készült orgonáját. Majd a hívek a templomkertbe sereglettek, ahol a község és a megye vezetősége jelenlétében Hász István leleplezte és megáldotta Szent Imre szobrát. Ünnepi beszédében Huszár Károly egykori miniszterelnök, ekkor a Szent Imre-év rendezőbizottságának elnöke kifejtette, hogy ez a szoborleleplezés méltó befejezését jelentette a jubileumi évnek.

A patinás Szent Imre-szobor a régi helyén 2012-ben (Fotó: Pápai Tamás László)

Mint utóbb kiderült, a szobrot nem a legszerencsésebben módon helyezték el. Habár köztéren, a bekerített templomkertben volt, mégis a templom mellett megbújva, épületekkel körbevéve állt, majd később már a növények is eltakarták, így kevesen ismerték. Azonban 2019-ben elérkezett az idő, hogy a patinás bronzszobrot megtisztítsák, felújítsák.

 

A felújított Szent Imre-szobor az új helyén 2021-ben (Fotó: Pápai Tamás László)

Ekkor vetődött fel, hogy ne a régi helyén állítsák fel újra, hanem a templomkert egy jobban látható pontjára helyezzék át a szobrot. Így került a kert Batthyány Lajos utca, Petőfi utca felőli sarkára, közvetlenül a kerítés mellé, díszkivilágítással. A felavatására 2019. október 7-én került sor, ekkor Snell György esztergom–budapesti segédpüspök áldotta meg Szent Imre pestszentlőrinci szobrát.

Nyitókép: A pestszentlőrinci Szent Imre-szobor a régi helyén 2012-ben (Fotó: Pápai Tamás László)