Az első budapesti gyereknapot 115 éve tartották – Évtizedekig folyt az utcai adománygyűjtés az ünnepen a szegény gyerekeknek

A cikk angol nyelvű változata: The first Children's Day in Budapest was held 115 years ago - Fundraising has continued for impoverished Children till today

Írta: Flier Gergely

2021. május 30. 9:00

Száztizenöt éve, 1906-ban tartottak először gyereknapot Budapesten, és igencsak meglepődnénk, ha egy időgép segítségével visszatérhetnénk az akkori fővárosi utcákra. Az esemény tulajdonképpen segélyakció volt az árva és rossz sorsú gyermekek javára, de mindezt olyan népünnepély kísérte, amely a korabeli beszámolók és képek tanúsága szerint megmozgatta a társadalom minden rétegét. Az adománygyűjtő perselyek mellett a legelőkelőbb asszonyok ültek, az utcákon zenészek, mutatványosok vonultak, és emberek sokasága mulatott és adakozott bőkezűen.

Az intézményes állami gyermekvédelem az 1901-es, Széll Kálmán miniszterelnök nevével fémjelzett gyermekvédelmi törvényekkel született meg Magyarországon. A törvény – nemzetközi összehasonlításban is igen korán – többek között arról rendelkezett, hogy a hatóság által elhagyottaknak nyilvánított hét éven aluli gyermekek védelme és ellátása az állam feladata.

Gyermeknapi gyűjtés a pesti ferences templom előtt 1907-ben (Fotó: Vasárnapi Ujság, 1907. április 14.)

Valami elindult ekkor, hiszen pár év múlva, 1906-ban megalakult a gyermekek jólétének előmozdításra hivatott szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga is, gróf Edelsheim-Gyulai Lipót vezetésével, aki nemcsak az arisztokrácia, hanem az egész magyar társadalom közismert és népszerű alakja volt.

 Az Országos Gyermekvédő Liga elnöke, gróf Edelsheim-Gyulai Lipót és a Liga igazgatója, dr. Karsai Sándor az 1909-es gyermeknapon (Fotó: Vasárnapi Ujság, 1909. április 11.)

A Liga társadalmi beágyazottsága hamar megmutatkozott, mikor 1906. május 26-ára gyermeknapot, másnapra, 27-ére gyermekünnepet szerveztek. Az Ujság május 22-i száma így írt az esemény előkészületeiről: 

„Sok meddő fáradozás után, nagy üggyel-bajjal felköltötte a kereskedő világ érdeklődését, amely biztosította támogatását. Ezideig kétezer cég kötelezte magát a gyermeknap tartására. A Liga felkéri a közönséget, hogy bevásárlásait, amennyire lehetséges, ezen a napon eszközölje, mert az említett kereskedő-cégek, melyeknek kirakatában a Liga ékes, élénk piros plakátja díszeleg, napi bevételük egy részét a Ligának adományozzák.”

Zenészeket szállító omnibusz hív fel a gyermeknapi adakozásra 1908-ban az ekkor már bontás alatt lévő Brudern-ház előtt az akkori Kígyó téren, a mai Ferenciek terén. Az épület helyén ma a Párisi udvar áll (Fotó: Vasárnapi Ujság, 1908. április 12.)

Továbbolvasva Az Ujság cikkét, láthatjuk, hogy a szervezők semmit nem bíztak a véletlenre:

„A jövő héten a Liga reklámkocsijai járják be a fővárost. A reklámkocsi plakátjai felkérik a közönséget, hogy csak a Liga kötelékébe tartozó kereskedő cégeknél vásároljanak. ... [a Liga] Felszólította a főváros előkelő köreit, a női testületeket, klubokat, egyesületeket, hogy az illető cégeket bevásárlásaikkal támogatssák, hisz ez a legegyszerűbb s legkönnyebb módja a jótékonyság gyakorlásának. Itt említjük meg, hogy a jótékonysági bélyeg használatát a belügyminiszter kizárólagosan a Gyermekvédő Ligának engedélyezte.”

A város forgalmas pontjain elhelyezett gyűjpontokon nemegyszer a legmagasabb társadalmi réteghez tartozó hölgyek várták az adományokat. 

Németújvári gróf Batthyány Lajos korábbi fiumei kormányzó felesége, gróf Andrássy Ilona gyűjtőhelye a Kossuth Lajos utcában az 1909-es gyereknapon (Fotó: Vasárnapi Ujság, 1909. április 11.)

A gyűjtési akcióhoz a kereskedők mellett a művészvilágot is sikerült megnyerni, akik a gyermekkünepre színházi előadásokat szerveztek a kabaréktól egészen az operaházi díszelőadásig.

Az „énekesek kocsija” az 1909-es gyereknapon a Klotild-paloták előtt. Kép a Vasárnapi Ujság 1909. április 11-számából

Lássuk az 1906-os gyereknapot másnap követő gyermekünnep kulturális programját, amelyet szintén ismertet Az Ujság idézett cikke:

 „A gyermekünnepen díszelőadás lesz az Operaházban, a Nemzeti Színházban, a Király-, Nép- és Magyar-Színházban, természetesen a Liga javára. Előadás előtt a színházak jeles művészei Heltai Jenő és Váradi Antal prológusát szavalják.”

A színművészek között egy máig emlegetett név: Fedák Sári is fellépett egy kabaréelőadással.

Fonográf az utcán a Kossuth Lajos utca elején, az 1909-es gyereknapon (Fotó: Vasárnapi Ujság, 1909. április 11.)

A városligeti vurstliban Az Ujság 1906. május 22-i száma szerint is programok garmadája várta a felnőtteket és gyermekeket:

„Érdekes műsor lesz a gyermeknapon a Beketow-cirkuszban, az állatkert délután nagy népünnepet rendez, sok tréfás mulatsággal, érdekes látnivalóval.  Este Ős-Budavárában lesz monstre-díszünnep. Délután gyermek-ünnep, gyermekkocsi-korzóval, melynek győztesei aranyérem-jutalomban részesülnek. Az est legbájosabb jelenete a gyermek szépségverseny lesz, melynek zsűrijében előkelő művészek és művésznők foglalnak helyet.”

A gyereknap szokása a későbbi években is megmaradt, változó dátummal, de mindig a tavaszi hónapokban, április vagy május során tartották. Az adományokra mindig szükség volt, hiszen a „boldog békeidők” után hamarosan jött a világháború, majd a forradalmak, Trianon és az 1920-as évek gazdasági válságának évei.

Gyereknapi gyűjtés az 1920-as évek végén (Fotó: Képes Pesti Hirlap, 1929. május 4.)

Az Országos Gyermekvédő Liga nagyon sok nélkülöző gyereken segített azokban az években, amikor az emberek nagy része nélkülözött. A város és az ország vezetői is kiálltak az ügy mellett, így ott volt például az adománygyűjtő asztaloknál Sipőcz Jenő főpolgármester és Bethlen István miniszterelök felesége, sőt Horthy Miklósné, a kormányzó hitvese is.

Az ország vezetőinek feleségei is részt vettek a gyereknapi gyűjtésben: balra Horthy Miklósné, jobbra Bethlen Istvánné (Fotó: Pesti Hírlap, 1927. május 7.)

A politikai vezetők és családjaik természetesen nemcsak erkölcsi, de anyagi támogatásukat is adták az ügyhöz: 1925-ben például arról számoltak be a lapok, hogy Horthy Miklósné egy százmilliós csekket helyezett a gyűjtőurnába. Ez a magas összeg persze természetesen már az inflációt is jelzi, ugyanez a híradás azt is közli, hogy a kétnapos gyűjtés eredménye mintegy másfélmilliárd korona volt... Ez után hamarosan épp azért vezették be az új fizetőeszközt, a pengőt, mert az addig forgalomban lévő korona a fokozódó infláció során értékét vesztette.

Az 1933-as gyereknapon készült képen középen Sipőcz Jenő főpolgármester felesége (Fotó: Színházi Élet 1933. 21. szám)

Évről évre megmozdult a város ezekre a kétnapos gyűjtésekre, 1938-ban arról szóltak a híradások, hogy immár 127 helyen állított fel gyűjtőhelyet az Országos Gyermekvédő Liga Budapest-szerte.

Bajor Gizi, Cs. Aczéi Ilona és P. Márkus  Emilia színésznők a Nemzeti Színház előtt gyűjtenek az 1935-ös gyereknapon (Fotó: Színházi Élet 1935. 20. szám)

A politikai vezetők, közjogi méltóságok feleségeinek szinte kötelező szerepvállalása mellett a szervezők a színésznők, színészek népszerűségét is felhasználták a nemes cél érdekében, és ők is ott ültek az egy-egy színház épülete előtt elhelyezett asztaloknál.

Az utolsó hagyományos gyereknapot 1943-ban tartották. Az Ujság 1943. május 7-i száma így harangozta be az eseményt:

„Idestova négy évtizede már annak, hogy a Gyermekvédő Liga minden tavasszal kiteszi urnáit, melyek mellett a társadalom minden rétege találkozik részint mint gyűjtő, részint mint adakozó. Idén május 7-én és 8-án, pénteken és szombaton vannak a hagyományos gyermeknapok. A főváros utcáin mintegy 130 urnánál jelennek meg a Liga megszokott leólmozott perselyei. A magyar társadalom legelőkelőbb hölgytagjai vállalták az egyes urnák mellett a védnökséget és a gyűjtést.”

A gyűjtés a híradások szerint zuhogó májusi esőben kezdődött meg... Így búcsúzott Budapest a régi, háború előtti világ gyereknapjaitól. A háború utáni pár évben még felelevenítették, de 1950-től végleg feledésbe merült ez a régi szép hagyomány, mely valaha évtizedeken át évről évre lázban tartotta a várost.

Gyereknapi katonazene a Ferenciek terén 1927-ben (Pesti Hírlap, 1927. május 7.)

Nyitókép: Kislány dobja be adományát az 1908-ban megrendezett gyermeknapon (Vasárnapi Ujság,1908. április 12.)


Hozzászóláshoz lépjen be, vagy regisztráljon!

Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztráció | Elfelejtett jelszó