Újra megtekinthető a Forum Romanum-oszlop a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Nevét onnan kapta, hogy az ókori Róma központjából, a Forum Romanumon egykor álló Béke Templomából származik. Joggal merül fel a kérdés, hogyan került Budapestre? Az oszlopot Alessandro Monti és az általa az 1848-49-es szabadságharcban vezetett olasz légió emlékére állították 1929. május 18-án. 

Forum Romanum-ról származó oszlopról Rómában készült felvétel (Forrás: Képes Pesti Hírlap, 1929. április 7.)

A Magyar Nemzeti Múzeum honlapján olvasható tájékoztató szerint az emlékmű Róma város ajándéka volt, és eredetileg Monti-emlékoszlopként emlegették. Az 1929-ben tartott felavatása alkalmából impozáns ünnepséget rendeztek, amelyen gróf Bethlen István miniszterelnök és gróf D’Ancora, Róma város alkormányzója mondtak beszédet, utána Klebelsberg Kuno gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter vette át a műemléket és megőrzésre átadta Hóman Bálintnak, a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatójának.  

Az oszlop avatása 1929-ben. Az ünnepség keretében gróf Bethlen István miniszterelnök megkoszorúzta Alessandro Monti és az általa az 1848-49-es szabadságharcban vezetett olasz légió emlékére állított emlékművet, Róma város ajándékát (Forrás: MNM Történeti Fényképtár, mnm.hu) 

A karcsú gránitoszlopot eredetileg a budai Várban akarták elhelyezni, ám végül a Magyar Nemzeti Múzeum főlépcsője mellé került, itt állt egészen 2018-ig, a Múzeumkert legutóbbi rekonstrukciójáig.  A oszlopot a mostani felújítása után is a Múzeumkertben állították fel. Egykori helyén, a főlépcső mellett ma Széchényi Ferenc múzeumalapító szobra található.  

A megszépült Forum Romanum-oszlop elfoglalta új helyét a Múzeumkertben (Fotó: mnm.hu)

Helyére emelik az oszlopot (Fotó: mnm.hu)

A márvány korinthoszi oszlopfő (Fotó: mnm.hu)

Az emlékmű restaurálását Asztalos György okleveles kőrestaurátor, az immár másodszori felállítását és az új, budakalászi mészkőből készült posztamens rekonstrukcióját pedig a Belvárosi Építő Kft. végezte. A Forum Romanum-oszloppal kapcsolatos munkálatokat a Magyar Nemzeti Múzeum saját forrás felhasználásával és NKA támogatással valósította meg.

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum 

Nyitókép: Felállították a restaurált Forum Romanum-oszlopot a Múzeumkertben (Fotó: mnm.hu)