Ma 100 éve, május 24-én tartották meg a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében az egy hónappal korábban törvényileg létrehozott Magyar Nemzeti Bank alakuló közgyűlését. A negyed 11-kor kezdődött eseményen a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem prominens személyiségei vettek részt, színültig megtöltve a díszterem 300 férőhelyes, elegáns helyiségét. Az ülésen elsőként felszólaló báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter fordulópontnak nevezte ezt a napot a magyar gazdaságtörténetben, mivel egy olyan intézmény kezdhette meg a működését, mely a hazai gazdasági élet egyik alappillérét jelentette.

A bank elnökének a kiváló, tapasztalt szakembert, Popovics Sándort választották meg, aki Wekerle Sándor harmadik kormányában töltötte be a pénzügyminiszteri posztot, majd 1920-ban a trianoni magyar békedelegáció pénzügyi delegátusának vezetője volt, ezt követően pedig 1921 és 1924 között az ideiglenesen létrehozott Magyar Királyi Állami Jegyintézet elnöke lett. A bank kormánybiztosának Szábóky Alajos pénzügyi államtitkárt kérték fel, a vezérigazgatói posztot Schóber Béla, a Pénzintézeti Központ korábbi vezetője kapta meg.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották a Magyar Nemzeti Bank alakuló közgyűlését 1924. május 24-én (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A bank elsődleges feladata a bankjegyek kibocsátása mellett a korona fizetőeszköznek a megfelelő érckészlettel és értékálló valuta vásárlásával történő védelme volt. A bank 30 milliós aranykorona alaptőkével rendelkezett, ami első hallásra soknak tűnik, de ha összevetjük a dualizmus kori Osztrák–Magyar Bank századfordulós, több mint 200 milliós tőkéjével, akkor már egy szerényebb összegről beszélhetünk. Nagy volt viszont részvényeseinek köre. A bank részvénytársasági formában működött, s 118 500 darab részvény az állam kezébe került, ami 39,5 százalékos részesedést jelentett. Jelentős részvényt jegyzett még a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE), a Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Pénzintézeti Központ és az Országos Mezőgazdasági Egyesület is. A Nemzeti Bank sikerében azonban nemcsak a magyarok bíztak, hanem – nem meglepő módon – a külföldi pénzintézetek is, melyek szintén a részvényesek sorába léptek. Közülük 269 500 aranykorona névértékben vásároltak az osztrákok, 150 000-ben a svájciak, 102 000-ben pedig a hollandok, de részvénytulajdonhoz jutottak a román és csehszlovák cégek is.

Az alakuló közgyűlésen felszólaló Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter

 

A Magyar Nemzeti Bank első elnöke: Popovics Sándor (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

A Nemzeti Bank létrehozásáról rendelkező törvény (1924. évi V. tc.) lehetővé tette, hogy a bank megvásárolhassa a dualizmussal együtt megszűnő Osztrák–Magyar Bank épületeit és üzleti felszereléseit, valamint a Magyar Királyi Állami Jegyintézet beszerzett ingóságait azon az áron, melyen azok annak idején az államhoz kerültek. Így jutott hozzá az 1924. november 15-én kelt adásvételi szerződés alapján 2750 000 aranykoronáért a Nemzeti Bank ahhoz a Szabadság téri épülethez, mely korábban az Osztrák–Magyar Bank budapesti központjának székhelyeként épült, s egy új, máig fennálló intézményként rendezkedhetett be a 20 ével korábban épült, nem szokványos banképületben.

A Magyar Nemzeti Bank épülete és vezetői (Forrás: A nyolcvanéves Pesti Napló ajándékalbuma 1850-1930)

Az építkezéshez Wekerle Sándor teremtette meg a feltételeket. Sikerült ugyanis Ferenc Józsefnél azt elérnie, hogy a város belterületén lévő és a városfejlődést akadályozó vagy a városképet rontó katonai laktanyákat a hadügyi igazgatástól megvehesse, és azokkal szabadon gazdálkodhasson. Így került a magyar állam tulajdonába az a XVIII. században épült Újépület (Neugebäude) is, melyhez 1849-ben Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb tragédiája, Batthyány Lajos, az első független magyar kormány miniszterelnökének kivégzése fűződött. Az 1870-es évektől kezdődően ugyan folyamatosan tervben volt a lebontása, de a törvényi feltételek csak a századforduló idején teremtődtek meg erre. Az Újépületet végül 1897-ben bontották le, s a helyén keletkezett hatalmas tér elegáns városi térré történő átalakítása Palóczi Antal tervei szerint valósult meg, aki egy észak felé félkörívesen záródó teret tervezett, amelyet reprezentatív épületekkel kívántak beépíteni.

A lebontás előtt álló Újépület a XIX. század legvégén (Forrás: Tomsics Emőke: Budapest Atlantisza)

 

Az Újépület lebontása után létrejövő, Palóczi Antal tervezte Szabadság tér (Forrás: Preisich Gábor: Budapest városépítésének története)

A pénzintézeti épületek ilyen reprezentatív építményeknek számítottak, így nem véletlen, hogy hamar felfigyeltek az építkezési lehetőségre, s a téren több is helyet kapott belőlük. A tér nyugati és keleti oldalán egymással szemben elhelyezkedő Tőzsdepalota és az Osztrák–Magyar Bank épülete Alpár Ignác tervei szerint épült, ez utóbbi 1902 és 1905 között.

A Szabadság téri Tőzsdepalota (Forrás: Fortepan, Deutsche Fotothek / Brück und Sohn)

 

Az Osztrák–Magyar Bank (később Magyar Nemzeti Bank) épülete a Szabadság téren 1905-ben (Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.120)

A banképületre az Osztrák–Magyar Bank 1901-ben írt ki meghívásos tervpályázatot, s az akkori politikai és gazdasági berendezkedésnek megfelelően a pályázatra egyenlő arányban hívtak meg osztrák és magyar építészeket. A 16 pályamű közül Alpár Ignácé bizonyult a legjobbnak.

A tervező, Alpár Ignác 1905 körül készült fényképe

Szembe menni trendekkel és tendenciákkal. Talán így is lehetne jellemezni az Alpár Ignác tervezte Osztrák–Magyar Bank épületét, hiszen több olyan részlete is van az épületnek, ahol Alpár a saját bevallása szerint szakított az addigi hagyományos gyakorlattal és új, általa jónak tartott megoldásokat alkalmazott. Emellett a kimagasló teljesítmény annak is köszönhető, hogy Alpár nem törekedett utánzásra. Nem ment külföldi tanulmányútra, nehogy esetleg a látottak befolyásolják őt a tervezői munkában, s utánzásra ragadtassa el magát. Ehelyett megpróbálta felismerni és megérteni a banképület lényegét és funkcióját, s ahhoz igazítani a külső, belső formákat és a térelrendezést.

Központi csarnok helyett épületszárnyak

Az egyik ilyen eltérés az ügyfelek fogadására szolgáló belső tér kialakítása volt. A központi csarnokos megoldás helyett Alpár a különböző banki ügyleteket a központi udvar köré szerveződő épületszárnyakba és az ottani, egymástól elszigetelt kis irodákba helyezte, amivel egy nyugodt, diszkrét légkört biztosított az ügyfél és a banki tisztviselő bizalmas kapcsolatához. Meglátása szerint ugyanis „a pénzügyi kérdések lebonyolítása mindenkire nézve, akár gazdag, akár szegény, kényes, diszkrét kérdést képez”, s egyik ügyfél sem szereti, ha banki ügyleteinek egy másik ügyfél is a szem- és fültanújává válik.

Az Osztrák–Magyar Bank földszinti alaprajza (Forrás: Építő Ipar, 1905. január 8.)

 

Torzképek helyett élvezhető domborművek

Alpár változtatott a homlokzat dombormű-díszítésének elhelyezésén is. Mivel magas, nagy homlokzatú épületről volt szó, a bank életét és történetét bemutató figurális domborműveket nem a főpárkányzat alatt helyezte el, hanem az első emelet magasságában. A főpárkányzat alatt ugyanis szabad szemmel szinte kivehetetlenek s így élvezhetetlenek lettek volna a figurális domborművek, másrészt pedig mivel jóval szemmagasság felett lettek volna elhelyezve, emberi alakok helyett inkább torz képek látványa tárult volna a szemlélő elé.

A bank első emeleti homlokzatát díszítő domborművek (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

 

Pince helyett földszint

Minden pénzintézet sarkaltos kérdése a létjogosultságát képező széf vagy trezor megléte és biztonságos elhelyezése. Különösen igaz ez egy jegybanknál, melynek elsődleges feladata az értékálló pénzforgalom biztosítása, ami egy tetemes mennyiségű papír- és ércpénz forgalmát és kezelését jelenti. Alpár itt is változtatott az addigi bevett gyakorlaton. A bankok ugyanis igyekeztek a trezort eldugni, föld alá, pincékbe, nehezen megközelíthető helyekre süllyeszteni. Alpár felismerve mindennek egy jegybank esetében a funkcionális hátrányát egy sokkal egyszerűbb megoldást választott. A pince helyett a földszinti zárt udvarra helyezte a trezort, ami a pénzszállító kocsik biztonságos közlekedését is szolgálta. Ugyanakkor a páncélszekrény helyett egy 1 méter vastag betonfallal körülvett téglalap alakú helyiséget alakított ki a számára és köréje egy szabadon körbejárható folyosót tervezett, ami a trezor állandó felügyeletét tette lehetővé.

A bank legféltettebb értékét, a trezort Alpár Ignác az épület földszintjére tervezte (Forrás: Építő Ipar, 1905. január 8.)

 

Elrejtés helyett kiemelés

A bank építéséül szolgáló telek hátránya volt, hogy a Bank és Hold utcai sarok lemetszésre került, ami megtörte a leendő épület téglalaphoz hasonlatos alaprajzi elrendezését. Alpár ebből a hátrányból előnyt kovácsolt úgy, hogy nem elfedni kívánta ezt a részt, hanem ellenkezőleg, mind funkcionálisan, mind homlokzati megjelenését illetően kiemelni és hangsúlyossá tenni. Itt kapott helyet ugyanis a földszinten az intézmény egyik legfontosabb belső tere, az érempénztár. Kívülről pedig a homlokzatot óriáspillérekkel, rizalitokkal, a főpárkány felett elhelyezkedő építménnyel és szoborkompozícióval tette kiemelkedővé, kihasználva a kis tér biztosította rálátási lehetőséget.

A levágott földszinti sarokrészen kapott helyet a bank egyik legfontosabb belső tere, az érempénztár (Forrás: Építő Ipar, 1905. január 8.)

 

Az épület óriáspillérekkel és szoborral díszített levágott sarokhomlokzata (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

 

A sarokhomlokzat szoborműdíszítése (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

 

A bőséget jelképező szoborcsoport: jobboldalt búzakéve, bal oldalon bőségkosár (Fotó: Dubniczky Zsolt/pestbuda.hu)

Alpár nagyszabású építészeti alkotását és a banki funkciókkal kapcsolatos újító jellegű elgondolását a kritika és a banki szakemberek is kedvezően fogadták. A hazai kritikusok mellett a külföldiek is elismerték Alpár tervezői zsenialitását és a pályázói mezőnyből való kimagasló teljesítményét. A kortárs Gerő Ödön dicsérte benne a reprezentatív és hivatalos helyiségek arányos elosztását, a homlokzati megjelenés egyediségét. Jablonszky Ferenc építész pedig abban vélte felfedezni az épület és az építész erejét, hogy hangsúlyt fektetett az ügyfelek és a bank igényeire, s hozzájuk mérten tervezte meg az épületet, ami ma is minden tervezési folyamat egyik fontos elemét kell, hogy képezze.

Nyitókép: A Magyar Nemzeti Bank az Osztrák-Magyar Bank épületében kezdte meg működését 1924-ben