A közelmúltban átadták a II. kerületi Széher úton található Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárnyát, az intézmény több mint 1800 négyzetméteres épületrésszel bővült, helyet adva további negyven betegágynak, a képalkotó részlegnek, szakrendelőknek és rehabilitációs tornatermeknek. A kerület négy háziorvosi rendelője is ideköltözik.

A fejlesztés finanszírozása jelentős részben kormányzati forrásból valósult meg, ami önkormányzati, rendi és magántámogatásokkal egészült ki. Ez az első új kórházépület, amelyet az Egészséges Budapestért Program keretében adtak át.

A május 24-én átadáson jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő, Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő és Láng Zsolt II. kerületi polgármester. A kórház jelenlegi befogadóképességét közel megkétszerező új épületet Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.

A Szent Ferenc Kórház épülete (Forrás: masodikkerulet.hu)

A Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárny​a (Forrás: megalitkft.hu)

Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója elmondta, az intézmény a kardiológiai rehabilitáció területén a közép-magyarországi régióból kétmillió ember ellátásáért felel. Az intézmény fejlesztésének terve szerencsésen egybeesett a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátását javítani kívánó kormányzati programmal, így az Egészséges Budapest Program (EBP) forrásaiból is tudott részesülni a kórház. A főigazgató szerint a kórház fejlesztése szoros együttműködésben történt az egyházzal, a fenntartó renddel, az önkormányzattal, a kormánnyal és magánadományozókkal.

Az Assisi Szent Ferenc Kórház 1937-ben (Forrás: Fortepan)

A II. kerületi Széher úton álló Szent Ferenc Kórházat az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei alapították. Az épületet 1935-ben kezdték építeni Kénost Vilmos építész tervei alapján, a kórházat 1937-ben adták át. A kezdetben 84, majd százágyas intézménybe kápolnát is kialakítottak. Az egy- és kétágyas szobákat főleg fizető betegek látogatták. A kórház a II. kerületen kívül a környező településeket is ellátta.

A rendet 1950-ben feloszlatták, államosították a kórházat, ettől kezdve a János Kórház Széher úti részlege működött itt. A szerzetesrend 1993-ban visszakapta a kórház tulajdonjogát, 1996-tól önálló igazgatású, egyházi tulajdonú kórház lett.

Az intézményben 1999 után több lépésben rekonstrukció történt, felújították a földszintet, a portát, a kardiológiai ambulanciát és több kórtermet. A következő fázisban új előadó- és gyógytornaterem, gyógyszertár, szakemberek szobái, valamint gasztroenterológiai és hasiultrahang-laboratórium jött létre. A harmadik lépésben 2003-ban új ebédlőt alakítottak ki, felújították a konyhaüzemet, a műszerparkot, kiépítették az informatikai hálózatot. Ekkor készült el a kórház névadójának, Assisi Szent Ferencnek a szobra (Kligl Sándor alkotása).

 

A Szent Ferenc Kórház bejárata Assisi Szent Ferenc szobrával (Forrás: Budapesti Szent Ferenc Kórház)

A korábbi rekonstrukciók során az épület nem bővült. Az elmúlt 8-10 évben születtek tervek a kórház megújításásra, bővítésére, azonban a finanszírozás hiánya miatt ezek nem valósultak meg. Másfél évvel ezelőtt készült egy építészeti terv, ami alapján elkezdték a jelenlegi átalakítást.

Az új szárny átadását követően a következő lépés a kórház régi épületének teljes rekonstrukciója, aminek befejezése után a kardiovaszkuláris betegek számára a kardiológia mellett a diabetológia, az endokrinológia, a dietetika, a neuropátia, a reumatológia, a pszichológia, a gyógytorna mind helyben elérhető lesz – a komplex betegellátás jegyében. Az így megújult kardiovaszkuláris rehabilitációs központ az Egészséges Budapest Programmal összhangban, 150 ágyon, teljes kihasználtság mellett tudja szolgálni a magyarországi betegek gyógyulását, életminőségének javulását.

 Ezenkívül a tervek szerint oktatói, esetlegesen egyetemi tanszéki szerepet is betölthet a jövőben a kórház, továbbá egészségügyi szakdolgozói képző- és gyakorló hely is lesz az intézmény.

A régi épület felújítása idén szeptembertől várható.

 Nyitókép: A Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárny​a (Forrás: masodikkerulet.hu)

Forrás: masodikkerulet.hu