A pestbuda.hu idén két írással is megemlékezett a magyar iparművészet jeles személyéről, akinek egyebek mellett számos budapesti, fontos középület művészi szintű bútorait és berendezési tárgyait köszönhetjük. Örömmel fogadtuk Verasztó Antal Thék-könyvét is, amely a 2008-as kiadás bővített változata.

A részletes életrajzi adatokon és a művész életművének ismertetésén túlmenően, Thék Endre – és a szerző – orosházi kötődése ellenére a könyv elolvasásával sok új információval gazdagodunk a művész életének és emlékezetének budapesti vonatkozásaival kapcsolatban is. Például részleteiben is megismerhetjük Ferenc Józsefnek az Üllői úti Thék-gyárban tett századfordulós látogatását. 

A szerző részletesen foglalkozik az 1928 és 1952 között létező, az Üllői útról nyíló Thék Endre utca és az ott helyet kapó emléktábla történetével.

Thék Tanácsköztársaság alatti meghurcoltatásáról, elhunytáról és a temetéséről, valamint a hónapokkal később (1919 októberében) megtörtént újratemetéséről is pontos képet kapunk a könyvből, amely forrásaiban levéltári anyagokra, korabeli újságcikkekre és könyvekre támaszkodik.

Külön értéke a könyvnek a fényképalbum: igen sok, korábban nem, vagy csak szűk körben ismert értékes fényképet publikált a szerző, elsősorban az orosházi múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtára gyűjteményéből, de láthatunk dokumentumot Thék leszármazottjának magángyűjteményéből is.

Összefoglalóan elmondható, hogy a néhol előforduló sajtóhibák ellenére is a Thék Endre munkásságát tisztelők olyan munkát vehetnek a kezükbe, amely érdemben gyarapítja a róla szóló ismereteket, és méltó emléket állít a magyar iparművészet óriásának.

Verasztó Antal: Thék Endre – A méltóságos asztalos. Napkút, Budapest, 2019.