A szovjet diktátornak, Joszip Viszarionovics Sztálinnak 1949. december 21-én volt hivatalosan a 70. születésnapja. (Az más kérdés, hogy Joszif Visszarionovics Dzsugasvili néven valójában egy évvel korábban, 1878. december 18-án született. Diktátoroknál ez a keverés a születésnap és a nevek körül megszokott.) 

A feldísztett első járat 1949. december 21-én (Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr) 

E napon a bolsevik diktátor magyar talpnyalói – Magyarország akkori urai –  hihetetlen sok ajándékkal készültek, és más módon is „tisztelegtek” a szovjet vezér előtt, így például az aznap elindított trolijárat a 70-es viszonylatszámot kapta, ezzel is megemlékezve Sztálin 70. születésnapjáról.

Valójában az első  budapesti trolijárat Óbudán közlekedett a háború előtt, 1933-tól egészen 1944-ig járt, tehát nem volt idegen, csupán elszigetelt jelenség Budapesten a troli. A háború után elsősorban Pest szűkebb utcáiban, az ottani villamosok felváltására merült fel a troliüzem lehetősége, azzal a további szándékkal, hogy így könnyebben pótolhatók a tönkrement villamosvonalak és a járművek is. 

Már szolgálatban az MTB 82-es troli 1949–1950 telén (Fotó: Fortepan) 

Mivel Magyarország a szovjet érdekszférába tartozott, és a Szovjetunióban nagyon sok helyen közlekedtek trolik, nem meglepő módon 1949 tavaszán ideutazott egy delegáció, hogy a szovjet járműveket és a troliüzemet tanulmányozza, és egyben járművek vásárlásáról is tárgyaljanak. A tárgyalás annyira sikeres volt, hogy októberben már meg is érkezett az első szállítmány a szovjet gyártmányú járművekből. A gyártó az év végéig 25 trolibusz leszállítását vállalta, és a Fővárosi Villamosvasút azt az egyet is megvásárolta, amelyet a szovjetek az 1949-es Budapesti Nemzetközi Vásáron kiállítottak, így Budapest összesen 26 MTB 82 típusú járművel rendelkezett. 

Az első trolibuszvonal az Erzsébet királyné úttól a Kossuth térig vezetett (ma is erre jár a 70-es troli), az útvonal kijelölésével a Rákóczi út zsúfolt villamosforgalmát kívánták egy párhuzamos iránnyal csökkenteni. 

Bár a járművek a Szovjetunióból érkeztek, a felsővezeték-rendszer svájci volt, azt ráadásul svájci mérnökök is szerelték fel. Az eredeti határidő november 7. lett volna, de a munka megcsúszott, így az orosz bolsevik puccs 1917-es évfordulóját nem sikerült tartani, ezért azután új, „méltó” átadási napot kellett keresni. 

A „Generalisszimusz” születésnapja megfelelő volt. E napon egy Sztálin-képpel és koszorúval ékesített járművel adták át a vonalat. Ahogy Káposztás István leírja A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada című tanulmánykötetben: 

„A forgalomba helyezést megelőző ünnepséget a városligeti végponton tartották, amelyen Bebrics Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter ismertette az új tömegközlekedési eszköz jelentőségét. Az első járattal az ünnepség résztvevői utaztak végig a vonalon, majd a főváros közönsége is birtokba vehette a trolibuszt.”

A Szabad Nép című újság 1949. december 22-én így írt: 

„Szerdán délben, Sztálin elvtárs születésnapján a Vilma királynő-út és a Dózsa György-út sarkán nagyszámú ünneplő közönség lelkes éljenzése közben elindult első útjára Budapest új közlekedő eszköze, a trolibusz. Már jóval az ünnepség megkezdése előtt felsorakoztak a bordópiros-sárga hatalmas, szovjet gyártmányú járművek.
A villamosvasút dolgozói nevében Juhász elvtárs bejelentette, hogy 11 nappal a kitűzött határidő előtt készültek el a trolibusz-vonal építésével és így lehetővé vált, hogy a világ dolgozóinak nagy ünnepén, Sztálin elvtárs születésnapján indulhatott meg a forgalom.”

A szovjet MTB 82-es kocsikból 1949-től 1952-ig összesen 53 darabot szállítottak. A kocsik 10,3 méter hosszúak voltak, és 75 utast tudtak szállítani. A kocsiban 38 ülőhely volt. 

Már magyar gyártmányú trolik 1954-ben Budapesten (Fotó: Fortepan/Uvaterv)

A járművek fejlesztése még a II. világháború előtt kezdődött, de az 1950-es évek végére teljesen elavulttá váltak. Mivel mind Magyarországon, mind a Szovjetunióban modernebb járműveket gyártottak, így a hazai MTB 82-eseket az 1960-as években vonták ki a forgalomból, míg például Grúziában 1983-ig közlekedtek. 

A troli Budapesten  leginkább Pesten  nagyon bevállt, kedvelt közlekedési eszközzé vált. 

Nyitókép: A feldíszített első járat 1949. december 21-én (Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr)