A szomszédaihoz képest alacsony, egyemeletes, Baross utca 40. alatti épület eredetileg földszintes volt, és Hild József tervei alapján épült Kubinek Ferenc részére 1843-ban, majd nem egészen húsz év múlva emeletráépítést is kapott, ekkor alakult ki mai formája az emeleti ablakokat díszítő, jellegzetes virágfüzér-motívummal. Az azóta eltelt bő 160 évben lakóépületként és a SOTE részeként számos célt szolgált, az udvar felé eső részén bővítették is. Felújítása azonban elmaradt, és helyzetén a 2004-es eladása sem segített. 


A ház 2014-ben a Google térkép fotóján

Ekkor kezdődött az épület hosszú-hosszú kálváriája. A XX. századi hozzátoldásokat a belső udvar felőli részen lebontották ugyan, ám érdemi munkálatok a többszöri tulajdonváltás ellenére (vagy éppen azért) nem kezdődtek. Pedig impozáns tervekből nem volt hiány: kezdetben hotelt, majd magánklinikát álmodtak ide, a legutóbbi, 2015-ös terv azonban megmaradt a lakófunkciónál.

A mérték viszont óriási változott: az egyemeletes házacskát hétemeletes (az udvar felé bővített), 66 lakásos apartmanházzá bővítette volna. A 2015-ös terveket dr. Komjáthy Attila készíttette. A műemléki helyreállítások terén pályája során nagy tapasztalatra szert tevő építész nevéhez olyan munkák kötődnek, mint az északi Klotild-palota, a Károlyi és a Reáltanoda utca sarkán álló Ybl-palota (az egykori Pesti Hazai Első Takarékpénztár székháza), a Hajós Alfréd Sportuszoda felújítása, a Mammut 2 bevásárlóközpont tervezése vagy a rózsadombi (Vérhalom utcai) SZOT-szálló lakóépületté alakítása. 

Az átalakított épület a Baross utca felől (Forrás: www.ipluszh.hu)


Az átalakított épület belső, udvari része. A kép jobb oldalán látható a Baross utcai épületrész metszeti képe is (Forrás: www.ipluszh.hu)

A Kubinek-ház átépítésére készített terveinek megvalósulását azonban Komjáthy Attila már nem érhette meg: tavaly áprilisban elhunyt. Az épület tervei azonban nagy vitát váltottak ki a városképet és a műemlékvédelmet szívükön viselők körében, sokan durvának és túlzónak ítélték a ráépítést, amely bár az eredeti épület megtartásával számolt, jelentősen megváltoztatta volna annak arányait. A bővítés még inkább elrettentőnek tűnik, ha összehasonlítjuk az elbukott magánklinika jóval visszafogottabb tervével, amely az emeletráépítést az utcafronti homlokzattól hátrébb tolta volna, mintegy teraszt képezve ezáltal az egyemeletes tömb tetején. 

Ez a terv azonban elúszott, a Komjáthy-féle átalakítást megvalósítani kívánó beruházás építési engedélyét pedig – talán a tiltakozásnak is köszönhetően –  2017 novemberében visszavonták. A hazai műemlékvédelem helyzetére jellemző, hogy hiába volt állagmegóvási kötelezettsége a tulajdonos beruházócégnek, a házon ilyen jellegű munkákat nem végeztek, annak állapota így tovább romlott. 

Az épület ma (Fotó: Bukovszki Péter/pestbuda.hu)

Amikor már úgy tűnt, hogy a Baross utca 40.-et előbb eszi meg az idő és a hanyagság, a közvélemény számára váratlannak tűnő módon a beruházás 2018-ban újra építési engedélyt kapott. A kihelyezett tájékozató tábla szerint 2019 augusztusában elkezdődött kivitelezés 2021 augusztusára készül majd el, tervezője az időközben elhunyt Komjáthy Attila, az építtető a PP Baross utca Ingatlanforgalmazó Kft., a kivitelező pedig az I+H Ingatlanhasznosító Építészeti és Mérnökiroda. Utóbbi honlapján ma is megtalálhatóak a 2015-ös tervek. 

Aki a látványos változásra lenne kíváncsi, annak csalódnia kell, hiszen a házra pillantva úgy tűnhet: a Baross utca 40. zöld építési háló mögé rejtőző homlokzata mögött semmiféle munka nem zajlik. Ez azonban hamis kép. Az épület udvarán dolgozó (vélhetően az új épületrész alapozási munkálatait végző) munkások és a toronydaru, továbbá az időközben kihelyezett (és a járdát teljes szélességében elzáró) kettős kordon világossá teszi, hogy itt bizony készül valami. 

A ház udvarán már zajlanak a munkálatok (Fotó: Bukovszki Péter/pestbuda.hu)

Ám hogy ez a hétemeletes „valami" jót tesz-e majd a Palotanegyednek és a hányatott sorsú, de még így is értékes virágfüzéres háznak, abban sokan kételkednek. 

Nyitókép: A VIII. kerület, Baross utca 40. napjainkban (Fotó: Bukovszki Péter)