A Nemzeti Hauszmann Program keretében a budai Vár több területén zajlanak régészeti feltárások, valamint korábban lerombolt épületek helyreállításának előkészítő munkálatai. A terveknek megfelelően halad a Dísz tér sarkán a Vöröskereszt egykori székházának visszaépítéséhez szükséges tereprendezés, a Budavári Palota déli összekötő szárnyának hiteles rekonstrukciója és a Csikós udvar megújítása is. Mindhárom helyszínen különleges leletekre bukkantak a szakemberek.

 A budai Várban, a Dísz tér sarkán a Vöröskereszt egykori székházának visszaépítéséhez szükséges tereprendezés zajlik (Fotó: Várkapitányság)

A Nemzeti Hauszmann Programot megvalósító Várkapitányság elkötelezett amellett, hogy megóvja és széles körben bemutassa a történelmi jelentőségű épületmaradványokat és értékes leleteket, amelyek a hiteles rekonstrukciók megvalósításában is nagy segítséget jelentenek.

Ferenc József védnöki táblája

A fejlesztések során újjászületik a Vöröskereszt Egylet egykori székháza, amely 1948-ig a Dísz tér sarkán állt. Az évtizedekig elzárt terület feltárása idén januárban kezdődött, akkor Mikula Ferenc több mint 100 éves alkotásai, Álmos és Előd vezér szobrai kerültek elő a beomlott pincéből.

Most a székház eredeti gránittábláinak töredékeit találták meg a régészek. A Hauszmann Alajos tervei alapján 1902-re felépült székház déli reprezentatív bejáratának falát egykor három gránit tábla díszítette. Feltételezhetően most ezekből került elő két tábla, amelyek a világháborús pusztítás során összetörtek. A tábla darabjait a régészek most össze is tudták állítani.

A Vöröskereszt székházának homlokzatát díszítő eredeti gránittáblák töredékeit találták meg a régészek (Fotó: Várkapitányság)

A táblák az egykori székház (később Külügyminisztérium) déli reprezentatív bejáratának falát díszítették (Fotó: Várkapitányság)

A két tábla egyikén az 1902. évi központi igazgatóság névsora, míg a másikon a legfőbb védnökök nevei voltak olvashatók: „Legfőbb védnökök: Ő császári és Apostoli királyi Felsége I. Ferenc József. Ő császári és királyi Fensége Mária Valéria főherczegasszony. Legfőbb védnökhelyettesek: Ő császári és királyi Fensége Lajos Győző főherczeg, Ő császári és királyi Fensége Klotild főherczegasszony.”

Hauszmann-kori kőlépcső

Egy másik, szintén több mint 100 éves értékes lelet a Budavári Palota déli összekötő épületszárnyának rekonstrukciója során került elő. A szakemberek az épületrész helyreállítási, bontási és tisztítási munkálatai közben egy Hauszmann-kori tömbkőből készült lépcsőt találtak. A szinte sértetlen állapotú épületrész alsó lépcsőfokából kiolvasható az eredeti pinceszint magassága.

Egy Hauszmann-kori tömbkőből készült lépcsőt találtak (Fotó: Várkapitányság)

Az épületrész alsó lépcsőfokából kiolvasható az eredeti pinceszint magassága (Fotó: Várkapitányság)

A Budavári Palota déli összekötő szárnyának felújítása (Fotó: Várkapitányság)

Ez a különleges lelet és az épületszárny tavalyi falkutatása során talált korabeli épületrészletek megkönnyítik a palotaszárny hiteles helyreállítását, amelynek része az újjáépülő Szent István-terem is. A Királyi Palota eredeti fényében helyreállított reprezentatív termét a nagyközönség 2021 augusztusától csodálhatja meg.

Középkori falmaradványok

A Nemzeti Hauszmann Program része a Csikós udvar megújítása és akadálymentesítése, melynek során a szakemberek újra megépítik a Hauszmann-féle rámpát. Ez élő kapcsolatot teremt majd a Lovardát is magában foglaló Csikós udvar és a Budavári Palota szintje között.  A munka az 1970-es években rekonstruált, úgynevezett Nyugati támpilléres várfal kiegészítéseinek bontásával kezdődött el. Ezek mögött bukkantak fel az eddig nem ismert, középkori falrészek.

Középkori falrészek kerültek elő a Hauszmann-féle rámpa rekonstrukciója során (Fotó: Várkapitányság)

A várfalnak ez a szakasza a középkori Királyi Palota északi előudvarát védte. A fal több periódusban épült, és valószínűleg az Anjou-kor végére, a Zsigmond-kor elejére készült el. A megtalált falmaradványok ezért egyedülálló értéket képviselnek, vizsgálatukban a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei is segítik a Várkapitányság munkatársait.

A Hauszmann-féle rámpát a falmaradványok jellegzetességeit is figyelembe véve, valamint korabeli fotók és tervek alapján építik újjá. A megújult terület 2021 második felétől lesz látogatható.

Forrás: Várkapitányság

Nyitókép: A várfal, a Hauszmann-féle rámpa (Fotó: Várkapitányság)