Andrássy úti paloták sorát tervezte – Száz éve hunyt el Freund Vilmos építész

Írta: F. Nagy Veronika

2020. június 23. 12:00

A századfordulóra világvárossá formálódó Budapest építészeti kialakításához számos kiváló tervező neve köthető. Közéjük tartozik a neoreneszánsz és neobarokk stílusban alkotó Freund Vilmos is, aki Andrássy úti bérpaloták egész sorát tervezte, de az ő munkája az egykori Lipótvárosi Kaszinó, az Erzsébet körúti gőzfürdő, több kórház épülete is, amelyek mellett nap mint nap elsétálhatunk, és megcsodálhatjuk a békebeli Budapest csodálatos mementóit.

Freund Vilmos Pakson született 1846-ban. Középiskolai tanulmányait már Pesten folytatta. Építészeti ismereteit Zürichben Semper Gottfriednál és Budapesten Szkalnitzky Antalnál szerezte, akinek az irodájában helyezkedett el. Az Országház 1883-as tervpályázatán Schikedanz Alberttel közösen adta be „Alkotmány II.” jeligére pályaművét. Ennek sikerét követően önálló építészként kezdett tevékenykedni.

Schikedanz Albert és Freund Vilmos terve az Országház épületére 1883-ban (Forrás: Építő Ipar, 1883. december 30.)

Alkotásait historizáló neoreneszánsz és neobarokk stílusban tervezte. Az 1880-as évek közepétől számos tervpályázaton indult és aratott sikert, köztük a budapesti izraelita kórház, a New York-palota, a kiállítási Műcsarnok és a Lipótvárosi Kaszinó épületének pályázatán. A Fővárosi Középítési Bizottságnak, valamint a fővárosi Közmunkák Tanácsának is tagja volt. Tervet készített 1906-ban a pesti belváros szabályozásához kapcsolódóan a piaristák telkének, valamint a Városház tér és a Kígyó utca rendezésére.

Izraelita Siketnémák Budapesti Országos Intézete  

Az Izraelita Siketnémák Budapesti Országos Intézetét a Bethlen Gábor tér 2. szám alatt Fochs Antal alapította 1874-ben. Az épület 1876–1877-ben épült Freund Vilmos tervei szerint eklektikus stílusban. Ez az épület az egyik legkorábbi alkotása, később számos további intézmény, főleg kórházak épületeit tervezte a pesti izraelita hitközség megbízásából.

Az Izraelita Siketnémák Budapesti Országos Intézete (ma McDaniel College) a Bethlen Gábor tér 2. szám alatt 1890 körül, Klösz György felvétele (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.040)

Az Erzsébet körúti fürdő palotája

Az Erzsébet körút 51. szám alatti telket 1887-ben vásárolta meg Freund Vilmos feleségével, Basch Irmával. A területen négyemeletes neoreneszánsz bérházat és fürdőt tervezett, amelyek 1888-ra el is készültek. Az Erzsébet körúti gőzfürdő – amelynek üvegtetőit Róth Miksa tervezte – igen népszerű volt, és a kor minden modern gyógyászati luxusa elérhető volt benne: különböző fürdők, gyógytermek, sósvízkúra. Freund Vilmos halála után az örökösei eladták az épületet és a fürdőt a Royal Nagyszálló Rt.-nek, amely 1945-ben bezárt. Több évtized viszontagságai után 2006 óta a Corinthia Hotel Budapest fürdője, a Royal Spa működik az egykori gőzfürdő helyén.

Az Erzsébet körút 51. szám alatti épületet Freund Vilmos tervezte, és itt működött a gőzfürdő, ami igen népszerű volt, de kritikát is kapott a kéményekből kiáramló korom és füst miatt (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Budapesti Izraelita Kórház és Bródy Adél Gyermekkórház 

A Pesti Izraelita Hitközség új kórházára 1886-ban hirdettek nyilvános pályázatot. A bírálóbizottság – amelynek tagja volt többek között Hauszmann Alajos, Weber Antal és Ybl Miklós – döntése alapján a 13 pályázó közül az első díjat Freund Vilmos nyerte el, így az ő tervei alapján indult meg az építkezés 1888-ban, és másfél évvel később átadták az új kórházat a Szabolcs utcában (Szabolcs utca 33–35.), a Városliget mellett.

A Pesti Izraelita Hitközség új kórházát Freund Vilmos tervezte 1886-ban, Klösz György felvétele (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.056)

A pavilonos rendszerű, öt épületből álló intézményben szemészeti, belgyógyászati és sebészeti részleg kapott helyet, valamint a szükséges kiszolgálóhelyiségek (főző- és mosókonyha, gépészet, fertőtlenítő- és kazánház). Érdekesség, hogy az egyes épületeket egymással és a központtal telefon kötötte össze.

Az épületek homlokzati kialakítása a közintézmény jellegből fakadóan egyszerű, holland reneszánsz minta szerinti: a hátterek sárgás, az ablakok bekerítései, valamint a vállpárkányok és a lábazatok vörös és mintázott sajtolt téglából, a főpárkányok sóskúti kőből készültek. Az intézmény 2001-ben az Országos Gyógyintézeti Központ nevet kapta, 2007-ben megszüntették.

A szomszédos telken épült fel 1895–1896-ban szintén Freund Vilmos tervei szerint a Pesti Izraelita Hitközség Bródy Adél Gyermekkórháza, ugyancsak pavilonrendszerben. Bródy Zsigmond főrendiházi tag emeltette felesége, a korán elhunyt Bródy Adél emlékezetére. A szegény beteg gyermekeket valláskülönbség nélkül látta el.

A Szabolcs utcában működött a Bródy Adél Gyermekkórház is, amelyet szintén Freund Vilmos tervezett (Forrás: Építő Ipar, 1897. december 29.)

Az épületek egy részének megmentésével a területen adták át 2019-ben az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, az OMRRK-t.

A Kozma utcai izraelita temető fehér ravatalozója 1891-ben épült fel Freund Vilmos tervei alapján, kapuzata mór stílusú, szobrászati munkáit Stróbl Alajos végezte (Forrás: Ország-Világ, 1905. január 29.)

Egyik legszebb alkotása a József körút 3032. szám alatt álló, 18911892-ben épült késő historizáló, neobarokk stílusú háromemeletes bérpalota, amelyet Sváb Károly megrendelésére tervezett Freund Vilmos Petschacher Gusztáv stílusában (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A New York-palota terve

A New York Életbiztosító Társaság Erzsébet körúti palotájára 1891-ben írtak ki tervpályázatot, amelyen a kor legnevesebb építészei indultak, köztük Freund Vilmos is. Ő olasz reneszánsz stílusban, gazdag figurális díszítéssel álmodta meg az épületet, a kávéház belső dekorációját pedig a lehető legdíszesebben tervezte.

A New York-palota Freund Vilmos elképzelése szerint (Forrás: Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1893. 6. szám)

A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1893. évi 6. számában ő maga vallott terveiről:

„A nagy souterrain helyiségbe nyíló árkádokat páholyszerűen alakítottam, e páholyokból kinyúló erkélyeken volnának az asztalok elhelyezendők. Szökő-kutak, élővirágok élénkítik a helyiségeket és a lejáró lépcsővel szemben nagy orcheszterhelyiséget alakítottam, szóval gondoskodtam mindenről, hogy a helyiség meg-feleljen a nagyvárosi követelményeknek. […] Az épület külső kiképzését nem terveztem túlságos díszesen és inkább a nemes anyaggal és a formákkal akartam hatni. A homlokzat díszítésére a színes márványokat, berakott üvegmozaikokat és bronz-öntvényeket véltem legalkalmasabbaknak, és a homlokzatok kiképzésére az olasz korai renaissance stílust választottam.”

 Bár méltatták és elismerték munkáját, a palota végül Hauszmann Alajos tervei szerint épült meg.

A Ferenc József Kereskedelmi Kórház 

A budapesti kereskedelmi betegápoló egylet új, Bethlen téri kórházát (Bethlen Gábor tér 1.) 1892-ben adták át Freund Vilmos tervei szerint. A pavilonrendszerű, három épületből álló komplexumban sebészeti és belgyógyászati osztály kapott helyet. 1894 februárjában Ferenc József is látogatást tett az intézményben, amely egy évvel később felvette a császár nevét. Az épületek – amelyek napjainkban a Péterfy Sándor Kórház részét képezik – az izraelita kórház stílusában nyerstégla borítást kaptak.

A Lipótvárosi Kaszinó

A lipótvárosi kaszinó palotájára 1894-ben írtak ki tervpályázatot. A Nádor és Zrínyi utca sarkán lévő telek (Zrínyi utca 5.) szűk méretei igazi kihívás elé állították az építészeket. A beérkezett 16 pályamű közül tökéletesség szempontjából csak a második helyre sorolta Freund Vilmos terveit az Építő Iparban 1894 májusában megjelent cikkében Komor Marcell, de a kaszinó építőbizottsága végül őt bízta meg a végső tervek elkészítésével.

Az egykori Lipótvárosi Kaszinó (ma Duna Palota) épületét ugyan jelenleg építési háló takarja, de bízunk benne, hogy hamarosan régi pompájában láthatjuk újra (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Fontos szempont volt, hogy a tánctermet és a klubhelyiségeket külön-külön is lehessen használni és bérbe adni, így lett két bejárata és főlépcsője az épületnek, amely 1894 és 1897 között épült neobarokk stílusban. 1945-ig volt a Lipótvárosi Kaszinó székháza, jelenleg BM Duna Palota néven rendezvényközpontként funkcionál.

Andrássy úti paloták

Munkái közül kiemelkednek neoreneszánsz stílusban tervezett palotái. Az Andrássy úton nevéhez köthető kilenc bérpalota és két villa, ezzel Petschacher Gusztáv mellett ő volt a másik jelentős építész, aki nagyban hozzájárult az egykori Sugárút építészeti kialakításához. A historizáló, jellemzően háromemeletes bérpalotái az 1880-as évek elején épültek.

Homlokzati kialakításaik bár különbözőek, mégis egységes összhatással bírnak, szépen illeszkednek ma is a millenniumi ünnepségekre elkészült Sugárút világvárosi arculatához.

Az Andrássy út 5. szám alatti Keppich-palotát 1882-ben adták át. Keppich Lipót terménykereskedő és felesége megrendelésére Freund Vilmos tervezte a háromemeletes, két belső udvarral rendelkező bérpalotát, amelynek kovácsoltvas munkáit Jungfer Gyula, a freskókat Lotz Károly készítette (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Andrássy út 11. szám alatti telken álló épületeket 1881-ben lebontották, és helyükön 1884-re épült fel dr. Ullmann Sándor országgyűlési képviselő megrendelésére és Freund Vilmos terve alapján a háromemeletes, eklektikus stílusú bérpalota. Az épület már a századforduló éveiben is számos cég irodájának adott otthont, köztük a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság Rt. és a Magyar Fürdő és Gyógyhely Rt. (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az egykori Ullmann-palota 1958-ban (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11)

Az Andrássy út 19. szám alatti, 18801881-ben épült palotát Brüll Zsigmond nagykereskedő megrendelésére tervezte Freund Vilmos. Pár éve felújították, és áruházzá alakították (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Andrássy út 21. szám alatti bérpalotát Sváb Sándor terménykereskedő megrendelésére tervezte Freund Vilmos, az épület 1883-ra készült el. Az építész maga is a házban lakott 1902-ig, irodáját is itt rendezte be (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Andrássy út 23. szám alatti palotát Wahrmann Mór országgyűlési képviselő megrendelésére Kauser Jánossal közösen tervezte Freund. A főbejáratot őrző két szobor Stróbl Alajos alkotása (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Andrássy út 20. szám alatti Gomperz-palota is Freund Vilmos munkája. Az épület 1881-re készült el (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Gomperz-palota 1958-ban (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11)

Az Operaház mellett, az Andrássy út 24. szám alatt is egy eredetileg Freund Vilmos tervezte épület áll. A Deutsch testvérek megrendelésére készült bérpalotát Lewy Henrik megbízásából 1896-ban Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján újították fel (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az Andrássy út 43. szám alatti háromemeletes palotát Brüll Miksa terménykereskedő, Hollandia főkonzuljának megbízásából tervezte Freund Vilmos, és 1883-ban adták át (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11)

Az Andrássy út 47. szám alatti épület 1880-ra épült fel és Karsai Ignác, a Pesti Viktória Gőzmalom igazgatója megrendelésére tervezte Freund Vilmos. Ennek a háznak a freskóit is Lotz Károly készítette (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11)

Freund Vilmos munkája az Andrássy út 114. szám alatt álló Chorin-villa is. Az épület eredeti építtetője báró Greger Miksa nagykereskedő és felesége volt. Az egyemeletes neoreneszánsz villa 1877-re készült el. Későbbi tulajdonosai között találjuk gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minisztert, majd Weisz Manfréd lányát és vejét, ifj. Chorin Ferencet. A II. világháború alatt, 1944-ben a németek foglalták el az épületet, és innen szervezték Magyarország gazdasági kifosztását (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Freund Vilmos 1920. június 26-án hunyt el. Basch Irmával kötött házasságából két fia és egy lánya született, másodszülött fia, Ferkai Jenő festőművész.

Nyitókép: Az Andrássy út 43. szám alatti Freund Vilmos tervezte bérpalota 2020 nyarán (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerintHozzászóláshoz lépjen be, vagy regisztráljon!

Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztráció | Elfelejtett jelszó