Pest első készruhaszalonja a Váci utca 12. szám alatt nyitotta meg kapuit 165 éve, 1858. október 15-én. Az exkluzív készruhaüzletben bankárok, gyárosok, politikusok feleségei és lányai, mágnáskisasszonyok, magánpaloták úrnői vásároltak. A rangos szalon vendégkörébe tartoztak Erzsébet királyné udvari szállítói, és párizsi cégek is felsorakoztak.

 

A telken először a polgárjogot szerzett Heissler György építkezett 1695-ben, aki egy kocsmának is helyet adó lakóházat emeltetett. Az 1696-os adóösszeírás csak egy kis házacskát (domuncula) említ, ebből arra lehet következtetni, hogy Heissler egy viszonylag szerényebb kocsmát üzemeltetett. Miután a tulajdonos 1718-ban meghalt, özvegye 1719-ben Lechner Péter kocsmáros felesége lett, így a hely továbbra is a vendéglátást szolgálta. A ház ezután a Harkányi család tulajdonába került, és immár jelentősebb társadalmi eseményeknek adott otthont. Arról tudósított a Fővárosi Lapok 1782-ben, hogy Harkányi Károly országos képviselő jelmezestélyt rendezett az épületben: „A háziúr, a háziasszony, született Vörös Emília úrhölgy és házikisasszony a legnagyobb szívességgel fogadták a vendégeket, kiknek nagyobb része szebbnél szebb jelmezekben jelent meg. Harkányi Mariska mint Colombine volt öltözve, a többi jelmez oláh áruló lány, rococo hölgy, svájci nő, halászleány, napraforgó, oláh cigánylány, spanyol pórlány, pipacs stb. jelmezbe volt öltözve”.

 

A Váci utca 12. szám alatti épület a XIX. század végén (Forrás: Hungaricana)

Az akkor még egyemeletes, barokk épületben számos üzlet kapott helyet az évek során. Ilyen volt a Gross Ferenc 1802-ben alapított vászonáru-kereskedése, mely A rumburgihoz nevet viselte. Gross, aki szép vagyont és a városban nagy tekintélyt szerzett, 1844-ben átadta az üzletet fiának, Józsefnek.  Ő nemcsak átépítette, modernizálta az épületet, ráépített egy emeletet, és  újra berendezte a boltot. Bővítette a választékot is, ennek ellenére apja 42 évig tartó szép ívű pályáját nem tudta megismételni. A kereskedés kiköltözött innen, helyén pedig megnyílt a Monaszterly és Kuzmik nőidivatáru-üzlet 1858 októberében, amely több évtizedig az egyik legelegánsabb és leghíresebb szalon volt az országban.

 

Monaszterly István és Kuzmik Pál korábban Alter Antal divatkereskedésében, a mai Váci utca 13. szám alatt volt segéd (ahogy akkor nevezték, commis), majd később üzletvezető. Alter magas minőségű kelméket kínált, a magyaros viseletekhez és a párizsi divathoz egyaránt találtak megfelelőt a vásárlók.  A két alkalmazott az üzletvezetőtől tanultakat  saját vállalkozásában remekül kamatoztatta.  

 

A Monaszterly és Kuzmik cég névjegykártyája (Forrás: Hungaricana)

A tulajdonosok szakértelme mellett a sikerhez az is hozzájárult, hogy a Váci utca 12. szám alatti bolt rendkívül jó helyen volt. Hiszen a Régi Színház téri (ma Vörösmarty téri) Kugler cukrászdában, a Dunakorzón, a Váci utcában, a Koronaherceg utcában (ma Petőfi Sándor utca) és a Hatvani utcában (1894-től Kossuth Lajos utcában) zajlott  a hölgyek és urak társasági élete. A földszinten működő szalonban voltak üzlethelyiségek, divattermek, műhelyek, minden természetesen a lehető legnagyobb eleganciával kialakítva.

 

Igazi újdonság volt a cég kínálata: az addigi kereskedések textileket, méterárukat forgalmaztak, míg ők a ruhaanyagok mellett előre elkészített toalettekkel, konfekcionált ruhákkal  is szolgáltak vásárlóiknak, legyen szó nappali öltözékről vagy esti toalettről. Monaszterly és Kuzmik vezette be Magyarországon a ruhakonfekció-üzletágat. Üzletük vagy ahogyan névjegykártyájukon és hirdetéseiken is szerepelt, a „hölgydivat terem”  vevői közé eleinte az arisztokrácia – Orczy Irma, Csekonics Margit –, később a fővárosi elit – Jászai Mari, Márkus Emma – tartozott, és persze európai nagyvárosok előkelő hölgyei. A két vezető 1867-ben azzal dicsekedett Tarr László A régi Váci utca regényes krónikája című munkája szerint, hogy Erzsébet királyné udvari szállítói és a párizsi udvar is tőle rendel.  Árszabásuk ennek megfelelően igen magas volt. 

 

A Pesti Hölgy Divatlap 1868-ban egy cikkében kiemelte, hogy az előkelő hölgyek tömegesen keresik fel az üzletet. „Hol óriási üvegtáblák alatt díszlenek azon szövetek és kész ruhák, melyeket Párizs, a divat ez örök fejedelme előállított a legközelebbi idényre; s ha az üvegtáblákon át egy pillantást bevetünk a díszes csarnokba, ott a világító gömbök fényárjában látjuk az örök Monaszterlyt, kinek megnyerő mosolyában van a legjobb ajánlat a divatcikkeire nézve, mellette látjuk Kuzmikot, kinek tekintélyes arcán azon sugár ragyog, mely az öntudat, illetve önérzetnek kifejezése”.

 

Az alapítók 1878 márciusában átadták a boltot, melyet a már 1861-től ott dolgozó alkalmazott, Geszler József, valamint Reitszim József és Petrik Béla vett át. (Reitszim 1891-ben meghalt.) A tulajdonosok gyermekei számára nem volt eléggé előkelő ez az üzlet, Monaszterly fia, Monaszterly Szilárd építészmérnök lett, Kuzmik Pál pedig orvos. Az 1878. március 1-től a Monaszterly és Kuzmik Utódai nevű cég vezetői úgy döntöttek, hogy fejlesztenek. Szűknek bizonyultak a helyiségek, ezért 1898-ban a földszinten működő üzlet az első és második emeleten is megnyitott. Nagyjából hatvanan dolgoztak itt a kereskedésük fénykorában, vagyis a századforduló előtti évtizedekben.

 

Az exkluzív készruhaüzletben bankárok, gyárosok, politikusok, mágnáskisasszonyok, a magánpaloták úrnői vásároltak. Az arisztokraták, nagybirtokosok asszonyainak, leányainak immár nem kellett várniuk egy-egy toalettre hetekig, néhány nap alatt hozzájuthattak. A próbakisasszonyok, vagyis az akkori manökenek az üzletben vonultatták fel a kor legdivatosabb holmijait, a „haute-couture"-t. Geszlerék évente kétszer jártak Párizsban, ott szerezték be a legújabb modelleket, a leghíresebb divattervezők toalettjeivel tértek haza, melyeket aztán Pesten árultak. A tulajdonosok nagyon jól ismerték a vásárlóikat, tudták, hogy árban és ízlésben kinek, mit ajánljanak.

 

A divatszalon egyik terme a XIX. század végén (Forrás: FSZEK Budapest Gyütemény)

„A magas arisztokrácia december végéig jószágain tartózkodott, már kezd a fővárosban gyülekezni és fogatjaik, amelyek az Operánál, a Kuglernél, de leginkább a Monaszterly és Kuzmik Utódai cs. és kir. udvari szállítók előtt állnak, adják csak a fővárosnak az igazi nagyvárosi jelleget. Párizs Budapesten! Ezt látjuk a Monaszterly és Kuzmik Utódai divattermeiben naponta a déli órákban. Egész Budapest elegáns világa ott találkozik a gyönyörű mintaruhák és szövetek szemlélésébe merülve. Itt dolgozik a Párizsból szerződtetett Mariette Marchand direktrisz eredeti párizsi szellemben. Műszaki vezetése mellett nyolc kiváló munkatárs dolgozik és hat szalonkisasszony. A műhelyekben kb. száz férfi és ötven-hatvan női munkás” – idéz a Magyar Textilipari Évkönyv egy napilapot 1896-ból. A divatház országos méltatása sem maradt el: az első Országos Kiállításon Koronás Arany Érdemkeresztet nyertek 1885-ben. Geszler József később az Ezredéves Kiállítás előkészítésén a kiállítás ruházati ipari szektorának miniszteri biztosa lett. A cég Állami Aranyérmet kapott a kiállításon.

    

A siker azonban a századforduló után alábbhagyott. Giergl Henrik patikája költözött az épületbe 1907-ben, a cég pedig  átköltözött a Szervita tér 8. szám alá. A Váci utcai házat 1908-ban lebontották. A Vasárnapi Ujság szinte csendes nekrológgal búcsúzott a szalontól, noha ekkor még néhány évig működtek. A hanyatlás oka a XX. század elején gyorsan terjedő, olcsó konfekcióholmi volt. Az üzlet egy rövid időre még vissza is költözött a régi telek helyén épült, Alpár Ignác tervezte házba. Az 1912-ben elkészült (más források szerint 1911-ben), négyemeletes bérház megrendelője és tulajdonosa báró Harkányi Béla matematikus, csillagász volt.

 

Alpár Ignác tervezte az 1912-ben elkészült házat. A homlokzat szobrai Markup Béla munkái

Az alaprajz egyik sajátossága, hogy a telek maximális beépítettsége ellenére az épületben nincsenek függőfolyosók. Ehelyett az udvari traktusokban, a telekhatárok mentén belső folyosó kapott helyet. A maga korában is nagyon impozánsnak tartották a homlokzatot, melynek díszei Maróti Béla szobrász munkái. A zárt erkélyek ablakmellvédjén lévő babér- és rózsafüzért tartó puttók jellemzőek a művészre, akárcsak a háttér mozaikszerű mintázata. 

 

A négyemeletes épület a Váci utcában napjainkban

Az  új házban Geszler egy új társsal, Haas Alberttel üzemeltette a szalont még néhány évig, a cég ugyanis a II. világháború előtt teljesen tönkrement,  Geszler József pedig 1917-ben elhunyt. Később egyebek közt a Corso Penzió, majd a Corvina Kiadó működött itt. Az épületet a II. világháborúban bombatalálat érte, 1946-ban Kotsis Endre műegyetemi tanár jegyezte a ma lakásoknak és üzleteknek helyet adó bérház helyreállítási terveit. 

 

Nyitókép:  Életkép a Monasztrely és Kuzmik üzletből (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)