A Magyarországi Református Egyház nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) új, ferencvárosi campusának megtervezésére. A pályázaton 42 építésziroda nyújtott be érvényes pályaművet. A szakmai zsűri választása alapján a győztes pályamű az idén 35 éves budapesti Archikon Architects Építészstudió terve lett. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését július 8-án este tartották meg – olvasható a reformatus.hu honlapon.

A győztes pályázat látványterve (Forrás: Archikon Architects)

Egy hagyományosan református városrészben, Ferencváros Ráday utca és Üllői út közé eső negyedében tervezik megépíteni Budapest új egyetemi campusát. A Magyarországi Református Egyház nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a Kaltenberg-söröző egykori épületének és egy beépítetlen Üllői úti foghíjteleknek a felhasználásával megépíteni tervezett campus terveinek és tervezőjének kiválasztására. A tervek szerint állami támogatásból és egyházi forrásokból a Markusovszky tér környezetében épül majd meg a KRE új campusa, amely otthont ad az Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a Pszichológiai Intézet képzéseinek, amelyeken egyidejűleg csaknem 2500 hallgató folytathatja majd tanulmányait.

A IX. kerületi Markusovszky tér felülnézetből (Forrás: ekr.gov.hu)
A IX. kerületi Ráday utca és Üllői út közé eső negyedében tervezik megépíteni az új egyetemi campust, látványterv (Forrás: Archikon Architects)

A pályázattal a Magyarországi Református Egyház célja az volt, hogy a hagyomány és megújulás jegyében kreatív kortárs terveket ismerhessen meg az egyetemi campus megvalósítására. A tervezők feladata egy olyan, az egyház küldetését – Krisztus hirdetését a bibliai ige alapján – és nyitottságát is tükröző, a ferencvárosi városrészbe illeszkedő, a kerületi várostervekkel összhangban megépíthető, a ferencvárosiakat is jól szolgáló XXI. századi egyetemi épület és köztér megtervezése volt, amely magas építészeti minőséget képvisel, és amelyet a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a református visszafogottság jellemez – derül ki a honlapról. 

A Kinizsi utcai oldal, látványterv (Forrás: Archikon Architects)

A zsűri a tervpályázathoz fűzött szakmai ajánlásaiban külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a Markusovszky téren mindenképpen megőrzendők és fejlesztendők a lakosságot kiszolgáló szabadidős funkciók, valamint hogy az épületegyüttes Üllői úti feltárását, a parkolás és a köztér megtervezését különösen is a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködésben kell megvalósítani. Ennek garanciája az is, hogy a reformátusok már a nyílt építészeti tervpályázat zsűrijében való részvételre is felkérték Ferencváros polgármesterét, Baranyi Krisztinát, valamint Budapest főépítészét, Erő Zoltánt. A zsűri munkájában ezenkívül részt vett Szalay Tihamér, a Magyar Építész Kamara alelnöke, Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, a KRE kancellárja is, valamint a református egyház által delegált szakemberek. A zsűri elnöke Lánszki Regő, országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, társelnöke Fürjes Balázs, az egyetemfejlesztés vezetője volt.

Az épület belső tere, látványterv (Forrás: Archikon Architects)

Közlik azt is, hogy a tervpályázaton szabadon indulhatott bármelyik magyar és európai uniós országbeli építésziroda. A tervpályázatot az Archikon Építészeti Tervező-Szervező Kft. nyerte, második helyezett a CAN Architects Studio Építész Iroda lett, harmadik helyezettet nem hirdettek. Kiemelt megvételben részesült a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem Kft., a 3Z Építész Stúdió Kft., az A3 Építész Kft., a Gereben Marián Építészek Kft. pályamunkája, megvételben pedig a DPi Design Kft., RANTAL GÁBOR és RÉV BENCE, az Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft., a Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a DNS-Építészműterem Kft., valamint a Hetedik Műterem Építészeti, Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. pályázata részesült.

A tervpályázat eredményhirdetésén Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora köszöntötte az építészeket, és méltatta a díjazottakat. Az egyetem rektora szerint az új egyetemi campus hozzájárul az egyetem versenyképességének növeléséhez. Az egyetem mindenkor törekszik a minőség és közösség érvényre juttatására, és fontosnak tartja, hogy ez az infrastrukturális fejlesztések terén is megvalósuljon.

– Kerületünkben évek óta jelentős egyetemi fejlesztések zajlanak, néhánynak az előkészítése, tervezése, másoknak már a kivitelezése folyik – közölte Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. Hozzátette: – Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Ferencváros egyetemváros. Sajnálatosan ritka, hogy a kerületet már a tervezési fázisban bevonják, szempontjait érvényesítik, ahogy erre jelen projektben sor került. Az új református egyetemi campus olyan meghatározó épületegyüttese lesz Belső-Ferencvárosnak, amely megköveteli, hogy tervezése egységben történjen a Markusovszky térrel, a városrész egyetlen közparkjával. Ferencváros polgármestereként már a tervpályázat kiírásakor is ezt tartottam kiemelt szempontnak, és bár több tervben jelentek meg jó ötletek, egyik benyújtott pályázat sem volt számomra maradéktalanul támogatható. Az új egyetemi fejlesztés nem szoríthatja ki a pihenni vágyó ferencvárosiakat a térről, és nem okozhat a szükségesnél nagyobb közterületi terhelést. A győztes terv építészetileg valóban ígéretes, a tervezés következő másfél-két évében látom a lehetőséget, hogy olyan tervek készüljenek, amelyekben a közpark jelenlegi funkciói, zöldfelületi arányai nem sérülnek, mert azoknak a jövőben is elsősorban a kerület lakosságát kell szolgálniuk. Bízom benne, hogy a megrendelő református egyház a továbbtervezés során következetesen számon fogja kérni az erre vonatkozó ajánlásokat.

Budapest főépítészeként Erő Zoltán, az építészzsűri egyik tagja kiemelte: – A pályázat megmutatta, hogyan lehet a sűrű beépítésű városi szövetben nagyvonalú téralakítással kezelni a beépítést, miközben a meglévő terek megmaradnak városi használatban. Ígéretes megoldások mutatják, hogy az új campust ki lehet alakítani egyfajta „város a városban” elven, amikor az „egyetemváros” építményei a valódi városhoz hasonló differenciáltságot, a tömegképzésben, homlokzatalakításban érzékelhető változatosságot mutatnak. A pályázat kiírásától fogva hangsúlyos gondolat a fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom csökkentésének kérdése: ez mindenekelőtt a Kinizsi utcai épületszárny megtartását, okos felhasználását, a meglévő struktúrák reciklálását igényli. Minderre változatos ötletek, jól használható javaslatok érkeztek.

A pályázati zsűri munkáját vezető Lánszki Regő országos főépítész az eredményhirdetésen elmondta: – A református identitásnak a XVI. századi kezdetektől fogva meghatározó eleme volt az oktatás ügye. A reformáció és az iskolaalapítás kéz a kézben járt egész Európában, így Magyarországon is. Az Archikon győztes terve nemcsak globális, hanem lokális értelemben is integrálja a Károli Gáspár Református Egyetemet. Megőrzi a helyi építészet- és ipartörténetben fontos szerepet játszott, ráadásul Molnár Ferenc által a Pál utcai fiúkban halhatatlanná tett dohánygyár eredeti szerkezetét. A park belső része és az Üllői út felé nyitott homlokzat, az árkádok és a környezetalakítás is erősítik a kapcsolatot. A felépülő modern épület messze kielégíti a legfontosabb építészeti, urbanisztikai elvárásokat, a belváros szövetébe simulva, a meglévő épületek, illetve a környék történeti, kulturális és építészi hagyományaihoz illeszkedve valósítja meg az integrációt, ad otthont az identitás számára, és reményeink szerint a református felsőoktatás zászlóshajójává válik. A kormány számára evidencia, hogy a magyar kultúra, a nemzeti tudományos élet és a társadalmi fejlődés szempontjából meghatározó szerepet betöltő egyházi felsőoktatást minden területen, így az ingatlanfejlesztési projektek kialakítása során is támogassa. Meggyőződésünk, hogy ezzel nemcsak a történelmi eredmények előtt hajtunk fejet, hanem a jövő Magyarországa számára teremtünk szellemi műhelyeket.

A díjakat átadó Fürjes Balázs, a szakmai zsűri társelnöke és az egyetemfejlesztés vezetője az eredményhirdetésen így fogalmazott: – Reformátusként és Török Pál egyház- és egyetemépítő püspök szépunokájaként megtiszteltetés, hogy az egyház kérésére részt vehetek az egyetemépítés megtervezésében és előkészítésében. A tervezés közös alkotás lesz, én az együttműködésben hiszek. Közösen fogunk dolgozni az egyház munkatársaival, az egyetem közösségével, a ferencvárosi önkormányzattal, sőt a lakosokkal is. Tudjuk, ha városépítő munkába fogunk, ez a szabály: álmodj bátran és szabadon, tervezz felelősen, építs fegyelemmel! A nagy művészet abban áll, hogy egyszerre legyen meg az álomhoz szükséges szabadság, szertelenség, bátorság és képzelőerő, azaz kreativitás, és a megvalósításhoz szükséges rend, fegyelem, precizitás. Egyszerre és együtt, hogy az álom szertelensége ne verje szét a munkát, és a munka fegyelme ne fojtsa meg az álmot. Így fogunk dolgozni, mindig csak csapatban, alázattal. Városunk javára, Isten dicsőségére.

Forrás: reformatus.hu

Nyitókép: A ferencvárosi Markusovszky téren épül fel a Károli Gáspár Református Egyetem új campusa, látványterv (Forrás: Archikon Architects)