A mai Vöröskereszt elődje, az 1881. május 16-án létrehozott Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete 1900-ban vásárolta meg a fővárostól a budavári Dísz tér 1–2. szám alatti telkeket, hogy méltó palotát építtessen magának. A szervezet bizottságot is alakított a házépítés ügyes-bajos dolgainak intézésére gróf Csekonics Endre, a Vöröskereszt Egylet elnökének vezetésével. A testület az egylet székházának tervezésére a Budavári Palota bővítését tervező és irányító Hauszmann Alajost bízta meg (aki a részlettervek kidolgozásába Hültl Dezső építészt is bevonta).

A Vöröskereszt Egylet palotájának déli homlokzata elkészültekor, középen a főbejárattal. Jól látszik, hogy a lejtős telek miatt az egyik oldalon a pinceszint a terepszint fölé emelkedik (Forrás: Építő Ipar, 1903. március 8.)

A lejtős telken 1901 és 1903 között felépült, historizáló háromemeletes palota díszes tetőzetének sarkait két sarokkupola ékesítette, a közöttük lévő attikán az egylet nevével és címerével. 

A tervek szerint ilyen lesz az épület, ha elkészül. A rekonstrukciót a lerombolt ház pinceszintjéről előkerült épületmaradványok is segítették (Látványterv: Várkapitányság)

A jókora épületben természetesen nem egyedül a Vöröskereszt Egylet működött, a szervezet központi irodáin kívül helyet kapott benne a Horvát-Szlavón-Dalmát tárca nélküli miniszter hivatala is, valamint „15 bérbeadandó urasági lakás és egy nagy raktárhelyiség az alsó földszinten”, ahogy az Építő Ipar című szaklap 1903. március 8-i száma fogalmaz. A különböző funkciók azonban nem zavarták egymást, a bérlakásokhoz vezető lépcsőházba ugyanis a Dísz tér felőli kapun lehetett bemenni, míg az Egylethez vezető, oszlopokkal övezett főbejárat déli irányból, a Színház utca felől nyílt. Utóbbin belépve pompás díszlépcsőházban találta magát a látogató, szemben, a belső udvar felőli falon egy szép, a Szent Koronát ábrázoló üvegmozaikkal. Innen lehetett megközelíteni a dísztermet is. 

Az épület előcsarnoka, balra a szent koronás üvegmozaikkal (Fotó: Építő Ipar, 1903. március 15.)

A házat a Vöröskereszt Egylet 1912-ben eladta, új tulajdonosa a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium lett, az Egylet azonban még további öt évig működött az épületben – derül ki a Pesti Hírlap 1917. október 24-i számából. A lap hozzáteszi, hogy az Egylet a cikk megjelenésekor már megkezdte a költözést az Andrássy út 8. szám alatti  palotájába (november 1. volt az átadás határideje), a Dísz téri épületet pedig a honvédelmi tárca hadbiztosi osztályai foglalják majd el. 

A palota gyűlésterme az 1900-as évek elején (Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

Az épületbe 1920-ban végül a Külügyminisztérium költözött be és ott is maradt a II. világháború végéig. A házat 1923-ban Hoepfner Guidó – akinek többek között a Királyi Lovardát köszönhetjük – építész tervei alapján a tetőtér beépítésével kibővítették, ekkor készültek azok a manzárdablakok, amelyek a korabeli felvételek többségén láthatók.

Az épület a II. világháborúban súlyosan megsérült, bár helyreállítható lett volna, végül mégis lebontották (Fotó: Fortepan/Képszám: 96585)

Budapest ostromakor az épület súlyosan megsérült, közvetlen találatot kapott, födémeinek egy része beomlott, számos használati tárgyat temetve maga alá, amelyek a 2020-as régészeti feltárás során időkapszulaként kerültek elő, egy föl nem robbant jókora bombával együtt. Bár a ház így is újjáépíthető lett volna, végül 1947–1948-ban lebontották, telke pedig 1989-ig az Egyesült Államok tulajdonába került. 

A történetileg hitelesen dokumentálható belső tereket újjáépítik majd, így a dísztermet is (Látványterv: Várkapitányság)

A 2021-ben, a Nemzeti Hauszmann Program keretein belül kezdődött újjáépítés során a történetileg értékes, hitelesen dokumentálható belső tereket, így a díszlépcsőházat és a dísztermet, valamint az épület homlokzatát is az eredeti állapotában állítják vissza. Áprilisban a kupolák vázszerkezetének helyre emelésével az épület elérte legmagasabb pontját, így megtarthatták a bokrétaünnepet is; júliusra a teljes szerkezet elkészült. Hamarosan kezdődhet a homlokzat és a belső terek díszítése, a minél hitelesebb helyreállítást nagyban segítik azok a homlokzati dísztöredékek is, amelyek a régészeti feltárás során kerültek elő. A belső terek nagy része igényesen tervezett, kortárs irodatér lesz, a belső udvart pedig a harmadik emelet magasságában üvegtetővel fedik be. 

Az épület már szerkezetkész állapotban van, most a szakipari munkák és a díszítés fázisa következik (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Dísz tér ma: balra az egykori Vöröskereszt Egylet székháza épül, szemben a szintén megújuló, egykori Honvéd Főparancsnokság (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Vöröskereszt Egylet egykori székházának rekonstrukciójával tehát egy több mint hetven éve tátongó városképi sebet gyógyítanak majd be.

Nyitókép: A Vöröskereszt Egylet-palota Dísz téri homlokzatának látványterve (Forrás: Várkapitányság)