A Daily Mail című angol napilapban 1927-ben jelent meg a tulajdonos, Lord Rothermere itthon nagy visszhangot kiváltó cikke, amely a trianoni békediktátum igazságtalanságával foglalkozott és a revízió szükségességét vetette fel. A Hungary’s Place in the Sun, azaz Magyarország helye a Nap alatt című írás hatására a brit sajtómágnás és politikus hatalmas népszerűségre tett szert Magyarországon, és hét évvel az 1920. június 4-én aláírt szerződés után ismét feléledt a remény, hogy a határok megváltoztathatók, az elveszített területeket pedig vissza lehet szerezni.

Rothermere annyira nevezetes és megbecsült ember lett idehaza, hogy Rákosi Jenő újságíró és Nagy Emil korábbi igazságügyi miniszter még azt is felvetette, hogy Lord Rothermere fiát, Esmond Harmswortht meg kellene hívni a betöltetlen magyar trónra. Magyarország ekkor király nélküli királyság volt, az államforma nem változott, csak épp a király helyett Horthy Miklós mint kormányzó „uralkodott”. E kezdeményezés mögött is az a remény húzódott, hogy így talán könnyvebben el lehet érni a határok felülvizsgálatát. Ám a dúsgazdag sajtócézárnak valójában nem volt jelentős befolyása az európai politikára.

A Magyar Igazság kútja 2019-ben (Fotó: pestbuda.hu)

A lord iránti rajongás abban is megnyilvánult, hogy mozgalom indult az iránta való tiszteletet kifejező emlékmű felállítására. Ugyan a Szabadság téren több szobron is idézték Rothermere cikkének mondatait, önálló emlékművet végül nem itt, hanem a Wenckheim-palota előtti téren (ma Szabó Ervin tér) állítottak fel a Népnevelő Filmipari Rt. kezdeményezésére.

Az avatásról készült kép a Pesti Hírlap 1929. június 9-i számában

Az avatásról készült kép a Pesti Hírlap 1929. június 9-i számában

A Magyar Igazság kútját 90 éve, 1929. június 8-án leplezték le. A díszkút Szentgyörgyi István alkotása, amelyen helyet kapott a lord arcképe is.  Az avatásról így számolt be a Pesti Hírlap 1929. június 9-i száma: „A kút hatalmas terméskőből készült medencéjéből mintegy kétméteres kőkehely emelkedik. A kehelyközepén kocka áll, amelynek a Kálvin-tér felé néző oldalát Rothermere lord bronz reliefje díszíti, jobb és bal lapjából pedig művésziesen cizellált bronzcső nyúlik ki. A kőkehelyre a következő felirat van vésve: »E kutat hálás magyarok emelték Nagy britannia méltó fia, viscount Rothermere tiszteletére. Az ö betűje megöli a hatalmaskodást, az ő lelke megeleveníti az igazságot. 1928.« A kőkocka tetején mérleggel a kezében az Igazság Istenasszony, Justicia áll, akinek oldalához oltalomért simul az elhagyott magyar nemzetet képviselő kisleány.”

A kőkocka tetején mérleggel a kezében az Igazság istenasszonya, Justitia áll (Fotó: pestbuda.hu)

A kőkehely felirata: „E kutat hálás magyarok emelték Nagy britannia méltó fia, viscount Rothermere tiszteletére. Az ö betűje megöli a hatalmaskodást, az ő lelke megeleveníti az igazságot. 1928. (Fotó: pestbuda.hu)

Természetesen az avatáson előkelő társaság jelent meg, de például a kormányzó vagy a miniszterelnök nem volt ott. Valójában a lord személyét ünnepelték, de a magyar revíziós törekvéseknek az általa vázolt elképzelés, miszerint a magyarlakta határ menti zónákat az ott élő közel kétmilliós magyarsággal csatolják vissza az országhoz, elfogadhatatlanul kevés volt.

Felavatásakor e szobor volt a főváros első motoros díszkútja, azaz nem a vezeték nyomása vagy más gravitációs módszer működtette, hanem egy szivattyú nyomta fel újra és újra a medencében összegyűlt vizet. A fentről lefolyó és szétáradó víz azt szimbolizálta, ahogy a magyar igazság szétárad világban. 

A kút felállításában részt vevő személyek névsora (Fotó: pestbuda.hu)

A lord a későbbiekben is támogatott magyar kezdeményezéseket, például  A Magyar Fájdalom szobra című alkotást ajándékozta Magyarországnak (eredetileg a Szabadság téren állt, ma Sopronban látható, míg másodpéldánya Debrecenben), és ő  támogatta  Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülését 1931-ben, amikor Justice for Hungary nevű gépükkel Új-Fundlandról Magyarországra repültek. 

Az 1945 után hatalomra került új rezsim a köztéri szobrok területén is átvette a hatalmat, sok alkotást, amelyek nem fértek meg az új kommunista világszemlélettel, köztük szinte az összes hasonló irredenta emlékművet eltávolíttatott. E kút az esztétikai értéke miatt megmenekült, csak megcsonkították. 

A kút 1954-ben (Forrás: Fortepan) 

Az 1950-es év elején Lord Rothermere képét levették róla, a Justitia-szobor kezéből pedig eltűnt a mérleg. A medencén körbefutó feliratot természetesen levésték, de úgy, hogy a betűk helyére egy díszcsík került, ám megmaradtak a régi felirat ékezetei a csík felet. A kút vizét is elzárták, az sokáig üresen árválkodott a Szabó Ervin Könyvtár központi épülete, a Wenckheim-palota előtt, időközben a Szabó Ervinről elnevezett téren.

A díszkút 1971-ben víz nélkül. A szoborra sok esetben a főalak után mint Justitia-szoborra hivatkoztak (Forrás: Fortepan) 

Ha nem is közvetlenül a rendszerváltozás után, de mára e szobrot helyreállították. Felállításának 75. évfordulóján, 2004-ben a környezetét rendezték, a szobrot restaurálták, azóta eredeti formájában látható. 

Nyitókép: A kút és környezete napjainkban (Fotó: pestbuda.hu)