A Nemzeti Múzeum történetének legveszélyesebb pillanatait élte át 1919. október 5-én, amikor a román hadsereg teherautói megjelentek az épület előtt, hogy elszállítsák a gyűjtemény nagy részét. Az amerikai katonai misszió vezetője, Harry Hill Bandholtz tábornok személyesen akadályozta meg, hogy kifosszák a múzeumot.

Az esemény centenáriumának alkalmából a Nemzeti Múzeum kertjében október 17-én emléktáblát avattak a tábornok tiszteletére, ahol köszöntőt mondott David B. Cornstein, az USA magyarországi nagykövete, Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár, valamint Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok tiszteletére elhelyezett emléktábla a Múzeumkertben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) 

A Tanácsköztársaság bukása után, 1919-ben az ország nagy részét, így Budapestet is román csapatok szállták meg a győztes nagyhatalmak jóváhagyása nélkül. A nagyhatalmak a román hadsereg ellenőrzése és a nemzetközi hadijog betartatása érdekében egy nemzetközi bizottságot küldtek, amely amerikai, francia, angol és olasz tagokból állt. Ennek a tagja volt az amerikai Harry Hill Bandholtz tábornok is.

A román hadvezetés úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményéből elvisznek mindent, ami Erdélyhez köthető. A román csapatok 1919. október 5-én körbevették a múzeumot, és a tárgyak elszállításához 14 teherautót állítottak.

Bandholtz tábornok egy amerikai ezredessel a múzeumhoz ment, és személyes fellépésével megakadályozta, hogy kipakolják a Nemzeti Múzeumot. A főbejáratra egy közleményt helyezett el, és azt lepecsételte, ezután magával vitte a múzeum kulcsait.

 Bandholtz amerikai tábornok tiszteletére elhelyezett emléktábla avatóünnepsége a Múzeumkertben 2019. október 17-én. Az emléktábla a földön helyezkedik el (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) 

A tábornok egész alakos bronzszobrát a kor híres szobrászművésze, Ligeti Miklós alkotta 1936-ban, és 1936. szeptember 23-án állították fel a Szabadság téren. Az alkotás 1949-ig a helyén maradt, majd „restaurálás” címen elszállították egy szobortemetőbe. Nem került vissza, sőt 1951-ben a talapzatot is elbontották. 

Harry Hill Bandholtz tábornok szobra a Szabadság téren 1938-ban. A szobrot Ligeti Miklós készítette 1936-ban (Fotó: Fortepan)

Raktárban őrizték a szobrot 1985-ig, amikor is az amerikai nagykövetség zugligeti rezidenciájának udvarán ismét felállították. Az Egyesült Államok akkori elnöke, idősebb George Bush magyarországi látogatása kapcsán 1989-ben az amerikai nagykövetség kezdeményezte a szobor visszaállítását, azóta a Szabadság téren áll az alkotás.

Bandholtz tábornok 1989-ben visszaállított szobra napjainkban a Szabadság téren (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A szobor előlapján az eredeti szöveg olvasható: „Harry Hill Bandholtz a hőslelkű amerikai tábornok az igazság nemes bajnoka dicső emlékére a hálás magyar nemzet 1919” Alatta – egy idézet a tábornoktól: „I simply carried out the instructions of my Government as I understood them as an officer and gentleman of the U. S. Army – Harry Hill Bandholtz.” (Csupán kormányom utasításait teljesítettem úgy, ahogyan azokat, mint az Egyesült Államok hadseregének tisztje és állampolgára értelmeztem.)

„Az igazság nemes bajnoka” – olvasható a szobor talapzatán (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Magyar Nemzeti Múzeum őrzi Bandholtz tábornok magyarországi tevékenysége során írt háromkötetes naplójának eredeti példányát – amely 1933-ban jelent meg –, valamint híres lovaglóostorát. A naplót 1991-ben magyar nyelven is kiadták, Napló nem diplomata módra címmel.

A Bandholtz tábornokhoz kötődő emléktárgyakat a Nemzeti Múzeum az épület Rotundájában mutatja be vasárnapig.

Nyitókép: Bandholtz amerikai tábornok tiszteletére elhelyezett emléktábla avatóünnepsége a Múzeumkertben 2019. október 17-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)