Budapest közepén áll a Szabadság híd, amely páratlan szépségével minden város dísze lehetne. A kortársak szerint a világ legszebb konzolos, rácsos tartós hídja, amelynek terveit Feketeházy János készítette, építészeti kialakításáért azonban Nagy Virgil, a Műegyetem építészprofesszora volt felelős.

Nagy Virgil (18581921) építőmérnök (Fotó: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921. november 27.) 

Nagy Virgil 1859-ben született Temesváron, és 1885-ben szerezte meg az építészoklevelet, ezután Steindl Imre tanársegédjeként kezdett el dolgozni, később pedig Hauszmann Alajos munkatársa lett, majd állami szolgálatba lépett. Miközben a kereskedelmi minisztérium főmérnöke, majd 1899-től műszaki tanácsosa volt, a Műegyetemen előbb az általános műtörténet professzora, majd az ókori építési tanszék vezetője lett, illetve két évig az építőkar dékáni tisztét is betöltötte.

Az eredetileg Ferenc Józsefről elnevezett híd részleteiben is lenyűgöző (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu) 

A minisztériumban a hídépítésekkel foglalkozott, ezt tanulmányozta külföldi útjain is, de nem a szerkezetek statikai kialakítását, hanem mint építményeket, azok esztétikai kialakítását tanulmányozta. A minisztériumi és oktatói munkája mellett aktívan részt vett a nemzetközi építészeti életben, konferenciákon tartott előadást és külföldi egyesületeknek, társaságoknak volt tagja.

A világ legnagyobb lánchídja volt az Erzsébet híd, amelynél szintén Nagy Virgil készítette az építészeti terveket (Fotó: Fortepan/Képszám: 61684) 

Foglalkozott iskolák, bérházak, templomok tervezésével, irányított nagyszabású restaurálási munkálatokat, de két legjelentősebb műve hidakhoz köthető. Előbb az 1896-ban átadott Ferenc József, majd az 1903-ban elkészült Erzsébet híd építészeti terveit dolgozta ki. E két híd a maga idejében páratlan műszaki alkotás volt, de a kor ízlésének nem felelt meg a csupasz szerkezet. Nagy Virgil kapta a feladatot e két híd külső megjelenésének megtervezésére, úgy, hogy maga a szerkezet azért nagyon sok mindent meghatározott. Nagy Virgil a Ferenc József híd kialakításáról így írt a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1895. évi 9. számában:

„Bár a vasat a modern építészetbe mint főszerkezeti anyagot, be kellett fogadni, eddig többnyire azon iparkodtunk, hogy annak jelenlétét alakilag tagadjuk. Ez helytelen volt, be kell valahára fogadnunk forma nyelvünkbe is ezt az anyagot, és keresnünk kell hozzá azt a formát, mely az anyag mivoltát helyesen fejezi ki.”

Nagy Virgil tehát e két hídnál a fémet mint önálló anyagot, az acél sajátosságait kihasználva alkalmazta. Az eredmény a Szabadság hídnál a mai napig látható. Sajnos a világ legnagyobb lánchídját, a hatalmas Erzsébet hidat 1945 januárjában a németek felrobbantották, így csak képen vagy modellen látható a híd lenyűgöző szépsége.

Nagy Virgil 62 évesen, 1921. november 8-án hunyt el.

Nyitókép: A Szabadság híd ugyan Feketeházy János tervei szerint épült meg, de Nagy Virgil építészeti terveivel lett az, ami.