A Budapest területén élő első állandó, letelepült lakók életének mozzanataival ismerteti meg a látogatókat az Aquincumi Múzeum most nyílt időszaki tárlata – írja a Budapesti Történeti Múzeum régészeti portálja, a regeszet.aquincum.hu. 

Budapesten és környezetében eddig csaknem félszáz lelőhelyen sikerült azonosítani a vonaldíszes kerámia népeinek jelenlétét. Ezek az embercsoportok Kr. e. 5450-5400 táján jelentek meg és csaknem félezer év után, Kr. e. 5000-4950 táján tűntek el.

A korábbi őskőkori vadászokkal, gyűjtögetőkkel szemben immár letelepült, élelemtermesztő életmódot folytattak – ennek is köszönhető, hogy a jelenlétükről viszonylag nagy számú lelet maradt fenn.

Emberi arcokkal díszített edény (Fotó: Kovács Olivér/regeszet.aquincum.hu)

A növénytermesztés és állattenyésztés elterjedése gyökeresen alakította át a kőkor embercsoportjainak életét. Az addig vándorló hordák letelepültek, időtálóbb épületeket emeltek, megjelentek és széles körben elterjedtek az agyagedények. Differenciálóni kezdtek a csoportokon belüli szerepek, ami lassan a társadalmak megszületéséhez vezetett.

Agyagedények Kr.e. 5000-ből (Fotó: Kovács Olivér/regeszet.aquincum.hu)

A csoportok tagjai immár nem voltak kitéve a vadász-szerencsének, táplálkozásukkal együtt életük is kiszámíthatóbbá vált. Ha szerencséjük volt – mint a mai Budapest területén hajdan élőknek – sikerült elkerülni a monokultúrák révén megjelenő egyoldalúságot: az itt élők alakort, tönkét és árpát termesztettek, szarvasmarhát, disznót és kisebb számban juhot, kecskét is tartottak.

 A korábban vándorló hordák letelepültek, időtálóbb épületeket emeltek (Fotó: Kovács Olivér/regeszet.aquincum.hu)

A hiedelemvilágukról ember- és állatformájú agyagszobrok és antropomorfizált edények őriznek emléket. Rítusaik részleteit – amelyekkel az őket körülvevő, a falvak sorsait is meghatározó természet erőit igyekeztek megnyerni – természetesen nem ismerjük.

A neolit embercsoportok még harmóniában éltek a világgal​ (Fotó: Kovács Olivér/regeszet.aquincum.hu)

A kiállítás címe arra utal, hogy ezek a neolit embercsoportok még harmóniában éltek a világgal, eszükbe sem jutott erőszakosan átformálni azt. Szép üzenet a ma embere számára is, bár szerencsére a vonaldíszes kultúra képviselői már hagytak maguk után annyi nyomot, hogy legalább életük egy részét megismerjük.

Budapesten és környezetében eddig csaknem félszáz lelőhelyen tudták azonosítani a vonaldíszes kerámia népeinek jelenlétét (Fotó: Kovács Olivér/regeszet.aquincum.hu)

A nívós leletekkel, multimédiával, makettekkel, sok olvasni és néznivalóval csalogató kiállítás 2020. október 31-ig látható az Aquincumi Múzeumban. A tárlat kurátora M. Virág Zsuzsanna.

Forrás: http://regeszet.aquincum.hu/

Nyitókép: 7000 éves üzenet - Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén című kiállítás részlete (Fotó: Kovács Olivér/regeszet.aquincum.hu)