Budát IV. Béla az 1241–42-es tartárjárás után alapította a Várhegyen, a várost vastag falakkal vetette körül, hogy az esetlegesen visszatérő mongol hadaktól meg lehessen védeni az itt élőket, akiket jórészt Pestről és Ódudáról telepítettek át. Az 1250-es években már bizonyíthatóan állt a Boldogasszony-templom (Mátyás-templom), felépültek kolostorai (amelyek a török alatt elpusztultak), kialakult a mai utcaszerkezete. A második honalapítónak nevezett király 1270-es elhunytakor már egy gazdag és elegáns középkori város búcsúzhatott el alapítójától: ma is több helyszínen megtekinthetők a Várban azoknak az épületeknek a maradványai, amelyek még IV. Béla életében épültek.

Ezt az időszakot késői Árpád-kornak nevezik a történészek, amely az 1241–42-es tatárjárástól 1301-ig, az Árpád-ház kihalásáig tartott. Bármily távolinak is tűnik ma számunkra ez az időszak, a föld megőrizte a múlt emlékeit.

Az 1896-ban épült Dísz téri Honvéd Főparancsnokság újjáépítéséhez kapcsolódóan folytak a régészeti feltárások az épület hátsó homlokzata mentén, a Szent György tér felőli oldalon (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A Szent György tér északi részén, az egykori Honvéd Főparancsnokság helyreállításához – illetve a dél felé azt kiegészítő, toldaléképület kialakításához – kapcsolódó régészeti feltárás során ebből a korszakból származó tárgyakat is találtak a régészek a közelmúltban. Az ásatás a Honvéd Főparancsnokság épületétől délre, az egykori Honvédelmi Minisztérium telkének legészakibb részén, egy viszonylag szűk sávban zajlott, de a kis területről is gazdag leletanyag került elő a késői Árpád-kortól (1241–1301) egészen Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig (1387–1437) terjedő időszakból – derül ki a Várkapitányság lapunkhoz is eljuttatott sajtóközleményéből.

A feltárást a Várkapitányság megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum felkérésére a Budapesti Történeti Múzeum régészei végezték el, akik a gazdag leletanyagot több, földbe mélyedő helyszínről horták a felszínre. „A korban általános gyakorlat volt, hogy a Várhegyen lakók a sérült, feleslegessé vált tárgyaikat a pincék üregeibe, már nem használt tárolóvermekbe vagy kiszáradt kutakba dobták. Az évszázadok során felhalmozódott hulladékból ma valódi kincsek kerülnek elő” – olvashatjuk a Várkapitányságnak a régészeti feltárást összegző tájékoztatójában. 

Egy ólomplomba, amely a posztó származását és minőségét tanúsította (Fotó: Várkapitányság)

A részletes beszámolóból azt is megtudhatjuk, milyen tárgyak kerültek elő a föld alól. A szakemberek azonosítottak egy virág alakú, lapos bronzveretet, amelyet vékonyabb bőrre vagy erősebb textíliára erősítve viseltek egykor. A bronzverettel együtt egy ólomplombát is találtak, amely a felgöngyölt textil végén a posztó származását és minőségét tanúsította. A királyi palota közelében élő családok gazdag, jól felszerelt háztartásairól tanúskodnak azok a középkori cseppes poharak és palackok töredékei, amelyek az itáliai Velencében készültek a XIV–XV. században.

Velencei üvegtöredékek (Fotó: Várkapitányság)

Érdekességként említi a Várkapitányság, hogy egy különleges, kutya formájú kiöntőrész-töredék is előkerült, amely valószínűleg egy asztali használatra szánt folyadéktároló kerámiaedényről származik.

Egy különleges, kutya formájú kiöntőrész-töredék (Fotó: Várkapitányság)

Emellett a régészek a feltárás során épségben találtak rá három konyhai főzőedényre, amelyek formájuk és kivitelezésük alapján a XV. századból származnak. Valószínűsíthető, hogy a kútból előkerült edények vízvételezés közben véletlenül merülhettek a kút mélyére, ahol az iszap jó állapotban konzerválta őket.

A kútból előkerült edények vízvételezés közben véletlenül merülhettek a kút mélyére (Fotó: Várkapitányság)

A leletegyüttes kétséget kizáróan legértékesebb darabjának azt a XIV. századi aranygyűrű-töredéket nevezik, amelyet egykor hegyikristály díszíthetett. 

Az 1300-as években készült aranygyűrű foglalatát hegyikristály díszíthette (Fotó: Várkapitányság)

A Várkapitányság azt is közölte, hogy a régészeti feltárások után folytatódik a volt Honvéd Főparancsnokság építése: a Szent György tér felé egy építészeti stílusjegyeiben az eredetihez szervesen illeszkedő épületrész egészíti majd ki. „Az egykori Honvédelmi Minisztérium homlokzatát idéző kiegészítés Kallina Mór épületével közel azonos látványt nyújt majd” – fogalmaznak.

A Honvéd Főparancsnokság épületének látványterve (Forrás: Várkapitányság)

A Honvéd Főparancsnokság palotájának helyreállítása 2022 márciusában kezdődött a Nemzeti Hauszmann Program keretében. Az újjáépítés egyik leglátványosabb elemeként a szakemberek már helyére emelték a kupolaszerkezetet, amely hosszú évtizedek után most újra látható. A Várhegy egyik legnagyobb és legdíszesebb kupolájában kilátó nyílik majd. Az épület hiánypótló funkcióval születik újjá: a Budavári Palotanegyed látogatóközpontjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd.

Forrás: Várkapitányság

Nyitókép: Újabb érdekes leletek kerültek elő a Budavári Palotanegyedben (Fotó: Várkapitányság)

KORÁBBI CIKKEK:

Elérte a legmagasabb pontját a Honvéd Főparancsnokság épülete

Elkezdődik a Honvéd Főparancsnokság épületének újjáépítése a budai Várban

Teljesen ép használati tárgyak kerültek elő a Honvéd Főparancsnokság alatt feltárt középkori kútból